Ripit dawkowanie

Informacje o Ripit dawkowanie

Ripit dawkowanie:

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca. Standardowe leczenie przewlekłej niewydolności serca obejmuje inhibitor ACE (lub antagonistę receptora angiotensyny w przypadku nietolerancji inhibitorów ACE), lek β-adrenolityczny, leki moczopędne i jeśli to wskazane glikozydy naparstnicy. Leczenie bisoprololem należy rozpoczynać u pacjentów w stabilnym stanie klinicznym (bez incydentów ostrej niewydolności serca). Zaleca się, aby lekarz prowadzący był doświadczony w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Przejściowe nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie tętnicze lub bradykardia mogą wystąpić w okresie ustalania dawki i później. Etapy dostosowania dawki. Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca bisoprololem wymaga fazy dostosowania dawki. Leczenie bisoprololem należy rozpocząć od stopniowego zwiększania dawki zgodnie z poniższym schematem: 1,25 mg raz/dobę przez tydz. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do: 2,5 mg raz/dobę przez kolejny tydz. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do: 3,75 mg raz/dobę przez kolejny tydz. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do: 5 mg raz/dobę przez 4 kolejne tyg. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do: 7,5 mg raz/dobę przez 4 kolejne tyg. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do: 10 mg raz/dobę w leczeniu podtrzymującym. Maks. zalecana dawka wynosi 10 mg raz/dobę. W trakcie ustalania dawki zaleca się ścisłe monitorowanie parametrów życiowych (tętno, ciśnienie krwi) i objawów nasilenia niewydolności serca. Objawy te mogą wystąpić już w ciągu pierwszego dnia terapii. Modyfikacja leczenia. Jeśli maks. zalecana dawka nie jest dobrze tolerowana, można rozważyć jej stopniowe zmniejszanie. W przypadku przejściowego nasilenia niewydolności serca, niedociśnienia, tętniczego, bradykardii należy ponownie rozważyć dawkę jednocześnie podawanych leków. Może być również konieczne czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozważenie jego odstawienia. Należy zawsze rozważyć wznowienie podawania i/lub zwiększenie dawki bisoprololu, gdy uzyska się stabilizację stanu pacjenta. Jeśli rozważa się zakończenie leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, ponieważ nagłe odstawienie może doprowadzić do ostrego pogorszenia stanu pacjenta. Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem jest zwykle długotrwałe. Brak danych dotyczących farmakokinetyki bisoprololu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca oraz z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. Zwiększanie dawki u tych pacjentów wymaga szczególnej ostrożności. Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u o osób w podeszłym wieku. Nie ma doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania produktu u dzieci.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Ripit dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Ripit?

Szukasz gdzie można kupić Ripit?

Oto lista aptek i sklepów z Ripit:

Forum Ripit

Lista pytań na forum o Ripit:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Ripit dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Ripit dawkowanie


Regulamin serwisu