Quinsair skutki uboczne

Informacje o Quinsair skutki uboczne

Quinsair skutki uboczne:

Bezpieczeństwo stosowania zalecanej dawki produktu leczniczego oceniano u 472 pacjentów z mukowiscydozą w dwóch prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, obejmujących jeden cykl badaniach z grupą kontrolną otrzymującą placebo i w jednym badaniu z grupą porównawczą otrzymującą aktywne leczenie z opcjonalną kontynuacją bez grupy kontrolnej. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były kaszel/kaszel z odkrztuszaniem (54%), zaburzenia smaku (30%) i zmęczenie/astenia (25%). Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (często) zakażenia grzybicze sromu i pochwy; (niezbyt często) zakażenia grzybicze jamy ustnej. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (niezbyt często) niedokrwistość, neutropenia. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) nadwrażliwość. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) jadłowstręt. Zaburzenia psychiczne: (często) bezsenność; (niezbyt często) lęk, depresja. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) zaburzenia smaku; (często) ból głowy, zawroty głowy; (niezbyt często) hiposmia, senność. Zaburzenia oka: (niezbyt często) zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika: (często) szumy uszne; (niezbyt często) utrata słuchu. Zaburzenia serca: (niezbyt często) tachykardia. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo często) kaszel/kaszel z odkrztuszaniem, duszność, zmiany wydzieliny oskrzelowej (objętości i lepkości), krwioplucie; (często) dysfonia; (niezbyt często) skurcz oskrzeli, nadreaktywność oskrzeli, choroba obturacyjna dróg oddechowych. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zaparcia; (niezbyt często) odruchy wymiotne, niestrawność, wzdęcia. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (niezbyt często) zapalenie wątroby, hiperbilirubinemia. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka; (niezbyt często) pokrzywka, świąd. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (często) ból stawów, ból mięśni; (niezbyt często) zapalenie ścięgna, zapalenie chrząstek żebrowych, sztywność stawów. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) niewydolność nerek. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) zmęczenie, astenia, zmniejszenie tolerancji wysiłku; (często) gorączka. Badania diagnostyczne: (bardzo często) zmniejszenie mc., zmniejszenie natężonej objętości wydechowej; (często) zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, zmniejszenie parametrów czynności płuc, zwiększenie i zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, nieprawidłowe odgłosy oddechowe; (niezbyt często) nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi, wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie, zwiększenie liczby eozynofili, zmniejszenie liczby płytek krwi. Dodatkowe działań niepożądanych zgłaszanych po ogólnoustrojowym podawaniu lewofloksacyny. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (nieznana) pancytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) obrzęk naczynioruchowy; (nieznana) wstrząs anafilaktyczny, wstrząs rzekomoanafilaktyczny. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (nieznana) śpiączka hipoglikemiczna. Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) stan splątania; (rzadko) nerwowość, reakcje psychotyczne (np. omamy, paranoja), pobudzenie, niezwykłe sny, koszmary nocne; (nieznana) zaburzenia psychotyczne z zachowaniami samobójczymi, w tym myśli lub próby samobójcze. Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) drżenie; (rzadko) drgawki, parestezje; (nieznana) czuciowa neuropatia obwodowa, czuciowo-ruchowa neuropatia obwodowa, dyskineza, zaburzenia pozapiramidowe, omdlenie, łagodne nadciśnienie śródczaszkowe. Zaburzenia oka: (nieznana) przemijająca utrata wzroku. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) zawroty głowy. Zaburzenia serca: (rzadko) kołatanie serca; (nieznana) częstoskurcz komorowy, komorowe zaburzenia rytmu i torsade de pointes. Zaburzenia naczyniowe: (rzadko) niedociśnienie. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (nieznana) alergiczne zapalenie płuc. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (nieznana) żółtaczka i ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym przypadki śmiertelnej ostrej niewydolności wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) nadmierna potliwość; (nieznana) martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy, reakcja nadwrażliwości na światło, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, zapalenie jamy ustnej. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (rzadko) osłabienie mięśni; (nieznana) rabdomioliza, zerwanie ścięgna, zerwanie więzadła, zerwanie mięśnia, zapalenie stawów. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (nieznana) ból (w tym ból pleców, klatki piersiowej i kończyn). Jeśli po otrzymaniu produktu leczniczego wystąpi ostre zwężenie oskrzeli, pacjenci mogą odnieść korzyści z zastosowania krótko działającego, wziewnego leku rozszerzającego oskrzela przed kolejnymi dawkami. Zmniejszenie mc. zgłaszano jako działanie niepożądane podczas badań klinicznych, ale przede wszystkim było uznawane za powiązane z chorobą, a nie z lekiem. Po podawaniu ogólnoustrojowym lewofloksacyny zgłaszano ciężkie hematologiczne działania niepożądane, takie jak pancytopenia, agranulocytoza i niedokrwistość hemolityczna. Ich częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych. W badaniach klinicznych 51 nastolatków z mukowiscydozą (w wieku od ≥12 do

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Quinsair skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Quinsair?

Szukasz gdzie można kupić Quinsair?

Oto lista aptek i sklepów z Quinsair:

Forum Quinsair

Lista pytań na forum o Quinsair:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Quinsair skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Quinsair skutki uboczne


Regulamin serwisu