Prilotekal przedawkowanie

Informacje o Prilotekal przedawkowanie

Prilotekal przedawkowanie:

Jest mało prawdopodobne, że lek spowoduje, po podaniu w zalecanych dawkach, wystąpienie w osoczu stężeń mogących wywołać toksyczność ogólnoustrojową. Działania niepożądane o charakterze ogólnoustrojowym, które mogą wystąpić w przypadku stężeń osoczowych większych niż 5-10 µg prylokainy/ml są pochodzenia jatrogennego, farmakokinetycznego lub farmakodynamicznego. Dotyczą one OUN oraz układu sercowo-naczyniowego. Działania niepożądane pochodzenia jatrogennego mogą być spowodowane: wstrzyknięciem zbyt dużej ilości roztw., przypadkowym wstrzyknięciem do naczynia krwionośnego, niewłaściwą pozycją pacjenta, wysokim znieczuleniem rdzeniowym (znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi). W sytuacji przypadkowego podania leku donaczyniowo, toksyczne działanie leku można zaobserwować w ciągu 1-3 min. Natomiast w przypadku przedawkowania, maks. stężenie osoczowe osiągane jest dopiero po upływie 20-30 min, w zależności od miejsca wstrzyknięcia leku, a objawy toksyczności pojawiają się z opóźnieniem. Objawy przedawkowania leku można sklasyfikować do 2 grup o różnym charakterze i natężeniu. Objawy ze strony OUN – zasadniczo, pierwsze objawy to parestezja w okolicy ust, uczucie odrętwienia języka, uczucie oszołomienia, zaburzenia słuchu i szumy uszne. Zaburzenia widzenia i skurcze mięśni są cięższe i poprzedzają wystąpienie drgawek uogólnionych. Objawów tych nie należy pomylić z zachowaniami neurotycznymi. Następnie może wystąpić utrata przytomności oraz drgawki toniczno-kloniczne, o czasie trwania od kilku sekund do kilku min. Bezpośrednio po napadzie drgawkowym występuje niedotlenienie oraz zwiększenie stężenia dwutlenku węgla we krwi (hiperkapnia). Są one wynikiem zwiększonej aktywności mięśniowej powiązanej z zaburzeniami oddychania. W ciężkich przypadkach może wystąpić zatrzymanie czynności oddechowej. Kwasica nasila toksyczność leków do znieczulenia miejscowego. Zmniejszenie lub złagodzenie objawów ze strony centralnego układu nerwowego jest rezultatem redystrybucji leku do znieczulenia miejscowego poza OUN, a następnie jego metabolizmu i wydalaniem. Regresja może być szybka, chyba że zastosowano ogromne ilości środka. Objawy sercowo-naczyniowe – w ciężkich przypadkach może wystąpić toksyczność wobec układu sercowo-naczyniowego. Niedociśnienie tętnicze, bradykardia, arytmia, a także zatrzymanie krążenia mogą wystąpić w przypadku dużego stężenia ogólnoustrojowego leku do znieczulenia miejscowego. Pierwsze objawy toksyczności wobec układu nerwowego zwykle poprzedzają wystąpienie objawów toksyczności wobec układu sercowo-naczyniowego. Powyższe stwierdzenie nie ma zastosowania, w przypadku, gdy pacjent jest poddany znieczuleniu ogólnemu lub silnej sedacji lekami takimi jak benzodiazepina lub leki z grupy barbituranów. Postępowanie w przypadku wystąpienia ostrej toksyczności ogólnoustrojowej: niezwłocznie należy podjąć następujące działania: przerwać podawanie leku, zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w tlen: utrzymywać drożność dróg oddechowych, podać tlen, w razie konieczności zastosować sztuczną wentylację (intubację). W przypadku wystąpienia depresji sercowo-naczyniowej konieczne jest ustabilizowanie krążenia. W przypadku wystąpienia drgawek nieustępujących samoistnie po upływie 15-20 sekund, zaleca się podanie dożylnie środka przeciwdrgawkowego. Leki analeptyczne o działaniu ośrodkowym są przeciwwskazane w przypadku zatrucia wywołanego lekami do znieczulenia miejscowego! W przypadku pojawienia się ciężkich powikłań podczas leczenia pacjenta wskazane jest uzyskanie pomocy ze strony lekarza specjalizującego się w medycynie ratunkowej i resuscytacji (np. anestezjologa). W następstwie podania prylokainy może wystąpić methemoglobinemia. Przeciwskazaniem dla zastosowania leku są techniki wykonywania znieczulenia regionalnego wymagające podawania leku w sposób ciągły. Dawki stosowane w znieczuleniu podpajęczynówkowym nie powodują takich stężeń leku we krwi, które mogłyby wywołać methemoglobinemię, zachodzącą przy dawce prylokainy chlorowodorku wynoszącej lub przekraczającej 600 mg. Jednym z metabolitów prylokainy jest o-toluidyna, która może powodować zwiększenie stężenia methemoglobiny we krwi. W zasadzie, powstawanie methemoglobiny uważa się za klinicznie nieistotne, za wyjątkiem przypadków ciężkiej niedokrwistości oraz dekompensacji serca znacznego stopnia. U pacjentów ze stwierdzoną ostrą anemią istnieje ryzyko wystąpienia niedotlenienia. Konieczne jest wykluczenie innych znaczących przyczyn wystąpienia sinicy, takich jak ostre niedotlenienie i/lub niewydolność serca. Udowodniono, że methemoglobinemia ustępuje po 15 min od podania dożylnie błękitu toluidynowego w dawce 2-4 mg/kg mc. Nawet niewielkie stężenie methemoglobiny może wpłynąć na wartości pomiarów pulsoksymetrycznych.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Prilotekal przedawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Prilotekal?

Szukasz gdzie można kupić Prilotekal?

Oto lista aptek i sklepów z Prilotekal:

Forum Prilotekal

Lista pytań na forum o Prilotekal:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Prilotekal przedawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Prilotekal przedawkowanie


Regulamin serwisu