Pixuvri skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Pixuvri skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Pixuvri skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Pixuvri. Pamiętaj również sprawdzić ceny Pixuvri bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Pixuvri skutki uboczne

Pixuvri skutki uboczne:

Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego oceniono u 407 pacjentów. Najczęściej występującym działaniem toksycznym jest supresja szpiku kostnego, zwłaszcza w linii neutrofilów. Chociaż częstość występowania ciężkiej supresji szpiku z następstwami klinicznymi jest stosunkowo mała, pacjenci leczeni produktem leczniczym byli uważnie monitorowani za pomocą regularnych badań morfologii krwi, zwłaszcza w kierunku neutropenii. Częstość występowania ciężkich zakażeń była mała i nie obserwowano zakażeń oportunistycznych związanych z osłabieniem odporności. Chociaż częstość występowania kardiotoksyczności z objawami niewydolności serca była mniejsza od zakładanej podczas stosowania pokrewnych produktów leczniczych, takich jak antracykliny, zaleca się monitorowanie LVEF za pomocą badania MUGA lub ECHO serca w celu oceny kardiotoksyczności subklinicznej. Doświadczenie dotyczące stosowania piksantronu jest ograniczone do pacjentów z LVEF ≥45%, dla większości chorych wartość tego parametru była ≥50%. Doświadczenie dotyczące podawania produktu leczniczego u pacjentów z większego stopnia zaburzeniem czynności serca jest ograniczone i takie leczenie można podjąć wyłącznie w kontekście badania klinicznego. Inne działania toksyczne, takie jak nudności, wymioty i biegunka były ogólnie niezbyt częste, łagodne, odwracalne, możliwe do opanowania i przewidywane u pacjentów leczonych środkami cytotoksycznymi. Wpływ na czynność wątroby i nerek był minimalny lub nie występował. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (często) zakażenie z neutropenią, zakażenie układu oddechowego, zakażenie; (niezbyt często) zapalenie oskrzeli, drożdżyca, zapalenie tkanki podskórnej, półpasiec, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenie paznokci, grzybicze zakażenie jamy ustnej, opryszczka jamy ustnej, zapalenie płuc, zapalenie żołądka i jelit wywołane przez Salmonella, wstrząs septyczny. Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy): (niezbyt często) progresja nowotworu wtórny proces nowotworowy (w tym ostra białaczka szpikowa i zespół mielodysplastyczny). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo często) neutropenia, leukopenia, limfopenia, niedokrwistość, trombocytopenia; (często) neutropenia z gorączką, choroba krwi; (niezbyt często) niewydolność szpiku kostnego, eozynofilia. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) nadwrażliwość na produkt leczniczy. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (często) jadłowstręt, hipofosfatemia; (niezbyt często) hiperurykemia, hipokalcemia, hiponatremia. Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) lęk, bezseność, zaburzenia snu. Zaburzenia układu nerwowego: (często) zaburzenia smaku, parestezje, ból głowy, senność; (niezbyt często) zawroty głowy, letarg. Zaburzenia oka: (często) zapalenie spojówek; (niezbyt często) suchość oka, zapalenie rogówki. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. Zaburzenia serca: (często) niewydolność lewej komory, choroba serca, zastoinowa niewydolność serca, blok odnogi pęczka Hisa, tachykardia; (niezbyt często) zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia naczyniowe: (często) bladość, zmiana zabarwienia żył, niedociśnienie; (niezbyt często) choroba żył. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) duszność, kaszel; (niezbyt często) wysięk w opłucnej, zapalenie płuc, wyciek z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności, wymioty; (często) zapalenie jamy ustnej, biegunka, zaparcie, ból brzucha, suchość w jamie ustnej, niestrawność; (niezbyt często) zapalenie przełyku, parestezje w jamie ustnej, krwawienie z odbytu. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych; (niezbyt często) hiperbilirubinemia. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) zmiana zabarwienia skóry, łysienie; (często) rumień, zmiany w obrębie paznokci, świąd; (niezbyt często) nocne poty, wybroczyny, wysypka plamista, owrzodzenie skóry. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (często) ból kości; (niezbyt często) bóle stawów, zapalenie stawów, bóle pleców, osłabienie mięśni, mięśniowo-szkieletowe bóle w klatce piersiowej, sztywność mięśni szkieletowych, bóle szyi, bóle kończyn. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (bardzo często) przebarwienie moczu; (często) białkomocz, krwiomocz; (niezbyt często) skąpomocz. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (niezbyt często) samoistna erekcja. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) osłabienie; (często) zmęczenie, zapalenie błon śluzowych, gorączka, bóle w klatce piersiowej, obrzęk; (niezbyt często) dreszcze, uczucie zimna w miejscu wstrzyknięcia, reakcja miejscowa. Badania diagnostyczne: (często) zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi; (niezbyt często) obecność bilirubiny w moczu, zwiększenie stężenia fosforu we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, zwiększenie liczby neutrofilów, zmniejszenie mc. Toksyczne działania hematologiczne były najczęściej obserwowanymi wpływami toksycznymi, ale były one zasadniczo łatwe do opanowania za pomocą środków immunopobudzających i transfuzji krwi w razie potrzeby. Podczas gdy w badaniach z randomizacją neutropenia 3.-4. stopnia występowała częściej u osób otrzymujących produkt leczniczy, w większości przypadków była ona niepowikłana, niekumulująca się i wiązała się z małym odsetkiem występowania neutropenii z gorączką lub zakażeń. Istotne jest, że leczenie wspomagające za pomocą czynników wzrostu nie było rutynowo wymagane, a transfuzje krwinek czerwonych i płytek krwi były niezbyt częste. W badaniu PIX 301 u 13 pacjentów (19,1%) w grupie produktu leczniczego doszło do zmniejszenia frakcji wyrzutowej. U 11 pacjentów leczonych produktem leczniczym te zdarzenia były stopnia 1.- 2., a u 2 pacjentów – stopnia 3. Zdarzenia te były przemijające i niezależne od dawki produktu leczniczego. Niewydolność serca (w terminologii MedDRA określana jako niewydolność serca i zastoinowa niewydolność serca) wystąpiła u 6 pacjentów (8,8%) leczonych produktem leczniczym (u 2 pacjentów – w stopniu 1.-2., u 1 pacjenta – w stopniu 3. i u 3 pacjentów – w stopniu 5.). U 3 pacjentów leczonych produktem leczniczym wystąpiły: tachykardia, zaburzenia rytmu serca, tachykardia zatokowa lub bradykardia. Zaleca się przeprowadzenie wstępnej ceny za pomocą badania MUGA lub ECHO serca, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka zwiększonej kardiotoksyczności. U pacjentów z czynnikami ryzyka, takimi jak duża skumulowana ekspozycja na wcześniej podawane antracykliny lub wcześniej obecna istotna choroba serca, należy rozważyć powtarzanie badania MUGA lub ECHO serca w celu oceny frakcji wyrzutowej lewej komory. Zmiana zabarwienia skóry i przebarwienie moczu są znanymi skutkami stosowania produktu leczniczego wywołanymi przez barwę związku (niebieska). Zmiana zabarwienia skóry z reguły ustępuje w ciągu kilku dni lub tyg. po tym jak dojdzie do eliminacji produktu leczniczego.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Pixuvri skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Pixuvri?

Szukasz gdzie można kupić Pixuvri?

Oto lista aptek i sklepów z Pixuvri:

Cena Pixuvri

Chcesz poznać szczegółowe ceny Pixuvri?

Forum Pixuvri

Lista pytań na forum o Pixuvri:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Pixuvri skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *