Pixuvri działanie i stosowanie

Informacje o Pixuvri działanie i stosowanie

Pixuvri działanie i stosowanie:

Substancją czynną produktu leczniczego jest piksantron, antracenedion o działaniu cytotoksycznym. W przeciwieństwie do zarejestrowanych antracyklin (doksorubicyna i inne) i antracenedionów (mitoksantron), piksantron jest jedynie słabym inhibitorem topoizomerazy II. Ponadto w przeciwieństwie do antracyklin i antracenedionów piksantron bezpośrednio alkiluje DNA tworząc trwałe związki addycyjne z DNA i prowadząc do przerwania podwójnej nici. Ponadto z powodu wbudowania heteroatomu azotu do pierścienia i braku grup ketonowych piksantron ma mniejszy potencjał wytwarzania reaktywnych form tlenu wiążących żelazo i tworzenia metabolitów alkoholu, które uważa się za odpowiedzialne za działania kardiotoksyczne antracyklin. Z uwagi na swą unikalną budowę, w modelach zwierzęcych piksantron wywierał minimalny wpływ kardiotoksyczny w porównaniu z doksorubicyną i mitoksantronem.


Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Pixuvri działanie i stosowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Pixuvri?Szukasz gdzie można kupić Pixuvri?

Oto lista aptek i sklepów z Pixuvri:

Forum Pixuvri

Lista pytań na forum o Pixuvri:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Pixuvri działanie i stosowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Pixuvri działanie i stosowanie


Regulamin serwisu