Accupro przedawkowanie

Dawka doustna LD50 dla chinaprylu waha się u myszy w granicach 1440 do 4280 mg/kg mc. Nie ma inform


Accupro skutki uboczne

Działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. W badaniach klinicznych najczęściej