Oxcarbazepin NeuroPharma skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Oxcarbazepin NeuroPharma skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Oxcarbazepin NeuroPharma skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Oxcarbazepin. Pamiętaj również sprawdzić ceny Oxcarbazepin bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Oxcarbazepin NeuroPharma skutki uboczne

Oxcarbazepin NeuroPharma skutki uboczne:

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą: senność, bóle głowy, zawroty głowy, podwójne widzenie, nudności, wymioty i zmęczenie, które występują u ponad 10% pacjentów. Profil działań niepożądanych, sklasyfikowanych według układów organizmu, opracowano na podstawie badań klinicznych, w których działania niepożądane określono jako związane z działaniem okskarbazepiny. Ponadto wzięto pod uwag klinicznie istotne doniesienia dotyczące działań niepożądanych uzyskane z programów obejmujących konkretnych pacjentów oraz doświadczenia zebrane po wprowadzeniu leku na rynek. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (niezbyt często) leukopenia; (bardzo rzadko) trombocytopenia; (nieznana) hamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) nadwrażliwość; (nieznana) reakcje anafilaktyczne. Zaburzenia endokrynologiczne: (nieznana) niedoczynność tarczycy. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (często) hiponatremia; (bardzo rzadko) hiponatremia związana z takimi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi jak napady padaczkowe, encefalopatia, zaburzenia świadomości, splątanie, zaburzenia widzenia (np. nieostre widzenie), niedoczynność tarczycy, wymioty, nudności; (nieznana) zespół przypominający zespół nieprawidłowego wydzielania wazopresyny, przebiegający z takimi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi jak letarg, nudności, zawroty głowy, zmniejszenie osmolalności surowicy (krwi), wymioty, bóle głowy, stany splątania lub inne neurologiczne objawy przedmiotowe i podmiotowe. Zaburzenia psychiczne: (często) pobudzenie (np. nerwowość), chwiejność afektu, stany splątania, depresja, apatia. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) senność, bóle głowy, zawroty głowy; (często) ataksja, drżenie, oczopląs, zaburzenia koncentracji uwagi; (nieznana) zaburzenia mowy (w tym dyzartria); częstsze podczas zwiększania dawki okskarbazepiny. Zaburzenia oka: (bardzo często) podwójne widzenie; (często) nieostre widzenie, zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika: (często) zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. Zaburzenia serca: (bardzo rzadko) blok przedsionkowo-komorowy, zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia naczyniowe: (nieznana) nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) wymioty, nudności; (często) biegunka, ból brzucha, zaparcie; (bardzo rzadko) zapalenie trzustki i/lub zwiększenie aktywności lipazy i/lub amylazy. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo rzadko) zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka, łysienie, trądzik; (niezbyt często) pokrzywka; (bardzo rzadko) zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy; (nieznana) wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi(ang. DRESS), ostra uogólniona osutka krostkowa (ang. AGEP). Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo rzadko) toczeń rumieniowaty układowy;(nieznana) zmniejszona gęstość mineralna kości, osteopenia, osteoporoza i złamania u pacjentów poddanych przewlekłemu leczeniu okskarbazepiną. Mechanizm oddziaływania okskarbazepiny na metabolizm kości nie został ustalony. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) zmęczenie; (często) astenia. Badania diagnostyczne: (niezbyt często) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi; (nieznana) zmniejszenie stężenia T4 (o niejasnym znaczeniu). Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: (nieznana) upadki. Szczegóły dotyczące działań niepożądanych, patrz ChPL.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Oxcarbazepin NeuroPharma skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Oxcarbazepin?

Szukasz gdzie można kupić Oxcarbazepin?

Oto lista aptek i sklepów z Oxcarbazepin:

Cena Oxcarbazepin

Chcesz poznać szczegółowe ceny Oxcarbazepin?

Forum Oxcarbazepin

Lista pytań na forum o Oxcarbazepin:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Oxcarbazepin NeuroPharma skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *