Oxcarbazepin NeuroPharma dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Oxcarbazepin NeuroPharma dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Oxcarbazepin NeuroPharma dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Oxcarbazepin. Pamiętaj również sprawdzić ceny Oxcarbazepin bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Oxcarbazepin NeuroPharma dawkowanie

Oxcarbazepin NeuroPharma dawkowanie:

Stosowanie produktu leczniczego zawierającego okskarbazepinę w monoterapii i w leczeniu skojarzonym należy rozpoczynać od skutecznej klinicznie dawki, podawanej w 2 dawkach podzielonych. Dawkę tę można zwiększać w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. W przypadku, gdy okskarbazepina ma zastąpić inne leki przeciwpadaczkowe, ich dawkę należy stopniowo zmniejszać od momentu rozpoczęcia leczenia okskarbazepiną. W leczeniu skojarzonym może być konieczne zmniejszenie dawki innego jednocześnie stosowanego przeciwpadaczkowego produktu (produktów) leczniczego i/lub wolniejsze zwiększanie dawki okskarbazepiny, gdyż zwiększa się całkowite obciążenie pacjenta przeciwpadaczkowymi produktami leczniczymi. Monitorowanie stężeń terapeutycznych: efekt terapeutyczny okskarbazepiny jest wywierany głównie przez czynny metabolit pochodnej 10- monohydroksylowej (MHD) okskarbazepiny. Rutynowe monitorowanie stężenia okskarbazepiny lub MHD w osoczu nie jest zalecane. Jednak może ono być uzasadnione w sytuacjach, gdy spodziewana jest zmiana w klirensie MHD. W takich sytuacjach można dostosować dawkę produktu leczniczego (w oparciu o stężenie w osoczu mierzone 2-4 h po przyjęciu dawki), w celu utrzymania maks. stężenia MHD w osoczu wynoszącego Dorośli. Monoterapia: zalecana dawka początkowa, należy rozpocząć od dawki 600 mg/dobę (8-10 mg/kg mc./dobę), podawanej w 2 podzielonych dawkach. Dawka podtrzymująca: jeśli istnieją wskazania kliniczne, dawkę można zwiększać w około 1-tyg. odstępach, maks. o 600 mg/dobę, rozpoczynając od dawki początkowej, aż do osiągnięcia pożądanej odpowiedzi klinicznej. Działanie terapeutyczne uzyskuje się po podaniu dawek mieszczących się w zakresie od 600-2400 mg/dobę. Kontrolowane badania z zastosowaniem monoterapii u pacjentów nieprzyjmujących w czasie badania innych leków przeciwpadaczkowych wykazały, że dawka 1200 mg/dobę była skuteczna; jednak u pacjentów bardziej opornych na leczenie, przestawianych z terapii innymi lekami przeciwpadaczkowymi na monoterapię produktem leczniczym, wykazano skuteczność dawki 2400 mg/dobę. Maks. zalecana dawka tylko w kontrolowanych warunkach szpitalnych, zwiększanie dawki do 2400 mg/dobę osiągano w ciągu 48 h. Leczenie skojarzone: zalecana dawka początkowa 600 mg/dobę (8-10 mg/kg mc./dobę), w 2 podzielonych dawkach. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, dawkę można zwiększać w około tyg. odstępach, maks. o 600 mg/dobę, rozpoczynając od dawki początkowej, aż do osiągnięcia pożądanej odpowiedzi klinicznej. Odpowiedź terapeutyczną uzyskuje się po podaniu dawek mieszczących się w zakresie od 600 mg/dobę do 2400 mg/dobę. Maks. zalecana dawka 600-2400 mg/dobę również okazały się skuteczne w kontrolowanym badaniu klinicznym z leczeniem skojarzonym, jednak większość pacjentów nie tolerowała dawki 2400 mg/dobę bez zmniejszenia dawek innych leków przeciwpadaczkowych przyjmowanych jednocześnie z produktem leczniczym, głównie z powodu działań niepożądanych ze strony OUN. Dawki dobowe powyżej 2400 mg/dobę nie były systematycznie oceniane w badaniach klinicznych. Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ dawki terapeutyczne są dostosowywane indywidualnie. Dostosowanie dawkowania jest zalecane u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek (ClCr Dzieci i młodzież. Zalecana dawka początkowa w monoterapii i leczeniu skojarzonym dawka początkowa produktu leczniczego powinna wynosić 8-10 mg/kg mc./dobę, podana w 2 podzielonych dawkach. Badania w leczeniu skojarzonym wykazały, że dawka podtrzymująca 30-46 mg /kg mc./dobę, osiągana w ciągu 2 tyg., jest skuteczna i dobrze tolerowana przez dzieci. Działanie terapeutyczne występowały po średniej dawce podtrzymującej około 30 mg/kg mc./dobę. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, maks. zalecaną dawkę można zwiększać w odstępach około 1-tyg. maks. o 10 mg/kg mc./dobę zaczynając od dawki początkowej, aż do osiągnięcia dawki maks. 46 mg/kg mc./dobę, aby uzyskać żądaną odpowiedź kliniczną. Produkt leczniczy jest zalecany do stosowania u dzieci 6 lat i starszych. Bezpieczeństwo i skuteczność były oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych obejmujących ok. 230 dzieci poniżej 6 lat (dolna granica wieku 1 m-c). Produkt leczniczy nie jest zalecany u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ jego bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie pacjentów nie zostały odpowiednio potwierdzone. Wszystkie podane powyżej zalecenia dotyczące dawkowania produktu (u dorosłych, pacjentów w podeszłym wieku i dzieci) zostały określone na podstawie dawek stosowanych w badaniach klinicznych. Jednakże, jeśli to konieczne, można rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Oxcarbazepin NeuroPharma dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Oxcarbazepin?

Szukasz gdzie można kupić Oxcarbazepin?

Oto lista aptek i sklepów z Oxcarbazepin:

Cena Oxcarbazepin

Chcesz poznać szczegółowe ceny Oxcarbazepin?

Forum Oxcarbazepin

Lista pytań na forum o Oxcarbazepin:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Oxcarbazepin NeuroPharma dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *