Otezla dawkowanie

Informacje o Otezla dawkowanie

Otezla dawkowanie:

Leczenie produktem powinno zostać rozpoczęte przez specjalistę doświadczonego w leczeniu łuszczycy lub łuszczycowego zapalenia stawów. Zalecana dawka produktu to 30 mg 2x/dobę w podaniu doustnym, rano i wieczorem, mniej więcej co 12 h z posiłkiem lub bez. Konieczne jest początkowe ustalenie dawki, zgodnie ze schematem zamieszonym poniżej. Po początkowym ustaleniu dawki nie jest konieczne powtarzanie tej procedury. Schemat ustalania dawki. Dzień 1: rano 10 mg. Dzień 2: rano 10 mg, po południu 10 mg. Dzień 3: rano 10 mg, po południu 20 mg. Dzień 4: rano 20 mg, po południu 20 mg. Dzień 5: rano 20 mg, po południu 30 mg. Dzień 6 i kolejne: rano 30 mg, po południu 30 mg. Jeżeli pacjent nie przyjmie dawki, kolejna powinna zostać przyjęta tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli zbiegnie się to z czasem przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować opuszczonej dawki, ale przyjąć kolejną o wyznaczonej porze. W czasie kluczowych badań klinicznych, największą poprawę obserwowano w czasie pierwszych 24 tyg. leczenia. Jeżeli po 24 tyg. u pacjenta nie zaobserwuje się odpowiedzi klinicznej, należy ponownie poddać ocenie stosowane leczenie. Odpowiedź pacjenta na leczenie powinna podlegać regularnej ocenie. Nie są dostępne dane dotyczące odpowiedzi klinicznej po upływie ponad 52 tyg. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml na minutę, zgodnie ze wzorem Cockcrofta-Gaulta) dawka apremilastu powinna zostać zmniejszona do 30 mg/dobę. W tej grupie pacjentów, podczas początkowego ustalania dawki zaleca się podawanie produktu tylko w godzinach rannych wg schematu przedstawionego powyżej; dawki popołudniowe należy pominąć. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności apremilastu u dzieci w wieku od 0 do 17 lat. Nie ma dostępnych danych.





Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Otezla dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Otezla?

Szukasz gdzie można kupić Otezla?

Oto lista aptek i sklepów z Otezla:

Forum Otezla

Lista pytań na forum o Otezla:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Otezla dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Otezla dawkowanie


Regulamin serwisu