OsvaRen przedawkowanie

Informacje o OsvaRen przedawkowanie

OsvaRen przedawkowanie:

Ostra hipermagnezemia (bezobjawowa lub z ostrą toksycznością ogólnoustrojową) hamuje zarówno ośrodkowe, jak i obwodowe przewodnictwo nerwowe w wyniku zmniejszenia uwalniania acetylocholiny. Toksyczność układowa występuje od stężenia w surowicy 2,5 mmol/l, ciężkie neurotoksyczne objawy niepożądane występują przy stężeniach w surowicy ≥3 mmol/l. Przy stężeniach 2,5-5,0 mmol/l obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, anoreksję, zaparcia), kurcz pęcherza, osłabienie mięśni, letarg, brak odruchów ścięgnistych głębokich, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz komorowego. W przypadku, gdy stężenie magnezu w surowicy wynosi 5-10 mmol/l, obserwowano niedociśnienie tętnicze wywołane rozszerzeniem naczyń, niedrożność porażenną jelit, wiotki niedowład i śpiączkę. Przy stężeniach >10 mmol/l występuje zatrzymanie oddechu i akcji serca. Objawami hiperkalcemii są początkowo osłabienie mięśni i zaburzenia żołądkowo-jelitowe (ból brzucha, zaparcie, nudności i wymioty). Ciężka hiperkalcemia charakteryzuje się zaburzeniami świadomości (np. letargiem, dezorientacją, osłupieniem, a w skrajnych przypadkach także śpiączką) i letargiem. U pacjentów ze stężeniem wapnia w surowicy >3,5 mmol/l możliwy jest przełom hiperkalcemiczny objawiający się: poliurią, polidypsją, nudnościami, anoreksją, zaparciem, zapaleniem trzustki (rzadko), arytmią, skróceniem odstępu QT, adynamią, nadciśnieniem, osłabieniem mięśni aż do rzekomego niedowładu, psychozą, sennością prowadzącą do śpiączki. Długotrwałe przedawkowanie może prowadzić do rozwoju adynamicznej choroby kości. Leczenie hipermagnezemii, oprócz leczenia objawowego, polega na zmniejszeniu stężenia magnezu w płynie dializacyjnym i zmniejszeniu dawki produktu. Jeśli stężenie wapnia w surowicy jest >2,5 mmol/l, należy, oprócz leczenia objawowego, rozważyć zmniejszenie dawki i/lub zmniejszenie stężenia wapnia w płynie dializacyjnym do 1,25 mmol/l. W przypadku hiperkalcemii (stężenia wapnia w surowicy >2,75 mmol/l) stosowanie produktu należy czasowo przerwać. U pacjentów ze stężeniem wapnia w surowicy >3,5 mmol/l postępowanie terapeutyczne polega na przeprowadzeniu zabiegu hemodializy z użyciem płynu dializacyjnego nie zawierającego wapnia. Podczas zabiegu z użyciem płynu dializacyjnego nie zawierającego wapnia, konieczne jest ścisłe monitorowanie stężenia wapnia w surowicy, aby zminimalizować ryzyko hipokalcemii i objawów niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący OsvaRen przedawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić OsvaRen?

Szukasz gdzie można kupić OsvaRen?

Oto lista aptek i sklepów z OsvaRen:

Forum OsvaRen

Lista pytań na forum o OsvaRen:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze OsvaRen przedawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o OsvaRen przedawkowanie


Regulamin serwisu