OndaLEK dawkowanie

Poznaj bliżej lek OndaLEK:

Witaj na stronie, na której znajdziesz nie tylko posegregowane informacje z ulotki OndaLEK, ale także poznasz prawdziwe historie i opinie pacjentów OndaLEK dawkowanie. Rzetelne informacje ekspertów o alternatywnych zamiennikach wraz z cenami i refundacją NFZ przedstawiamy byś mogła/ mógł kupować świadomie leki w aptece. Poznaj lepiej ewentualne skutki uboczne OndaLEK i porównaj je z reklamami by móc zweryfikować czy jest tak dobry, a może są lepsze zamienniki, których jeszcze nie znasz. Zawsze doceniamy twoją opinię, więc proszę pomóż nam rozwijać ta stronę i zostaw swój komentarz o leku dla innych.

OndaLEK dawkowanie z ulotki
Poznaj informacje z ulotki: OndaLEK dawkowanie. Nie musisz już szukać w ulotce rozdziału informacji, które Ciebie interesują. My pogrupowaliśmy je wg katygorii. Sprawdź OndaLEK dawkowanie, a poniżej znajdziesz inne rodziały ulotki dla OndaLEK dawkowanie

Nudności i wymioty wywołane chemioterapią i radioterapią. Dorośli. Siła wymiotnego działania leczenia przeciwnowotworowego jest różna w zależności od stosowanych dawek i skojarzenia schematów chemioterapii oraz radioterapii. Drogę podania ondansetronu oraz jego dawkę należy dobierać elastycznie (w zakresie 8-32 mg/dobę) i wg zasad opisanych niżej. Chemioterapia o działaniu wymiotnym i radioterapia. Ondansetron można podawać doodbytniczo, doustnie (w postaci tabl. lub syropu), dożylnie lub domięśniowo. Podanie doustne: 8 mg na 1-2 h przed rozpoczęciem chemioterapii, a następnie 8 mg po 12 h. W zapobieganiu wymiotom opóźnionym lub przedłużonym po upływie 24 h od rozpoczęcia terapii emetogennej zaleca się stosowanie ondansetronu doustnie przez okres do 5 dni po cyklu leczenia. Zalecana dawka doustna wynosi 8 mg 2x/dobę. Chemioterapia o silnym działaniu wymiotnym. U pacjentów, u których stosuje się chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym (np. duże dawki cisplatyny), ondansetron można podawać dożylnie. W zapobieganiu wymiotom opóźnionym lub przedłużonym po upływie 24 h od rozpoczęcia terapii emetogennej zaleca się stosowanie ondansetronu doustnie przez okres do 5 dni po cyklu leczenia. Zalecana dawka doustna wynosi 8 mg 2x/dobę. Dzieci i młodzież. Nudności i wymioty wywołane chemioterapią u dzieci w wieku ≥6 m-cy i u młodzieży. W leczeniu CINV dawkę można obliczyć na podstawie pc. (ang. BSA) lub mc. Dawki obliczone na podstawie mc. dają większe całkowite dawki dobowe niż obliczone na podstawie pc. Brak danych z kontrolowanych badań klinicznych dotyczących zarówno stosowania ondansetronu w zapobieganiu opóźnionym lub przedłużonym nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią, jak i nudnościom i wymiotom wywołanym radioterapią u dzieci. Dawkowanie na podstawie pc. Ondansetron należy podawać bezpośrednio przed chemioterapią w pojedynczej dawce dożylnej wynoszącej 5 mg/m2 pc. Dawka dożylna nie powinna przekraczać 8 mg. Leczenie doustne można rozpocząć po 12 h i kontynuować do 5 dni. Całkowita dawka dobowa nie może przekraczać dawki dla dorosłych, wynoszącej 32 mg. Dzieci o pc. 2: dzień 1: 5 mg/m2 pc. dożylnie, 2 mg (syrop lub tabl.) po 12 h; dni 2-6: 2 mg (syrop lub tabl.) co 12 h. Dzieci o pc. >0,6 m2: dzień 1: 5 mg/m2 pc. dożylnie 4 mg (syrop lub tabl.) po 12 h; dni 2-6: 4 mg (syrop lub tabl.) co 12 h. Dawka dożylna nie może przekraczać 8 mg. Całkowita dawka dobowa nie może przekraczać dawki dla dorosłych 32 mg. Dawkowanie na podstawie mc. Dawki obliczone na podstawie mc. dają większe całkowite dawki dobowe niż obliczone na podstawie pc. Ondansetron należy podawać bezpośrednio przed chemioterapią w pojedynczej dawce dożylnej wynoszącej 0,15 mg/kg mc. Dawka dożylna nie może przekraczać 8 mg. Dwie kolejne dawki dożylne można podawać co 4 h. Całkowita dawka dobowa nie może przekraczać dawki dla dorosłych 32 mg. Leczenie doustne można rozpocząć po 12 h i kontynuować do 5 dni. Dzieci o mc. ≤10 kg: dzień 1: do 3 dawek po 0,15 mg/kg mc. co 4 h; dni 2-6: 2 mg (syrop lub tabl.) co 12 h. Dzieci o mc. >10 kg: dzień 1: do 3 dawek po 0,15 mg/kg mc. co 4 h; dni 2-6: 4 mg (syrop lub tabl.) co 12 h. Dawka dożylna nie może przekraczać 8 mg. Całkowita dawka dobowa nie może przekraczać dawki dla dorosłych 32 mg. Pacjenci w podeszłym wieku. Nie jest konieczna zmiana dawki, częstości jej podawania lub drogi podania. Nudności i wymioty w okresie pooperacyjnym (PONV). Dorośli. W zapobieganiu nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym. Ondansetron można podawać doustnie lub we wstrzyknięciu dożylnym. Podanie doustne: 16 mg na 1 h przed znieczuleniem. Zamiennie, 8 mg na godzinę przed znieczuleniem, a następnie 2 dalsze dawki po 8 mg co 8 h. Leczenie nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego. Zaleca się dożylne podawanie ondansetronu. Dzieci i młodzież. Nudności i wymioty okresu pooperacyjnego u dzieci w wieku ≥1 m-ca i u młodzieży. Nie przeprowadzono badań dotyczących doustnego podawania ondansetronu w zapobieganiu lub leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym. W tym celu zaleca się podawanie ondansetronu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. W zapobieganiu nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym u dzieci i młodzieży poddawanych zabiegom w znieczuleniu ogólnym ondansetron można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (trwającym nie krócej niż 30 sekund), w pojedynczej dawce od 0,1 mg/kg mc. do maks. 4 mg albo przed, albo po wprowadzeniu do znieczulenia. W leczeniu nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego u dzieci i młodzieży poddawanych zabiegom w znieczuleniu ogólnym ondansetron można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (trwającym nie krócej niż 30 sekund), w pojedynczej dawce od 0,1 mg/kg mc. do maks. 4 mg. Brak danych dotyczących stosowania ondansetronu w leczeniu pooperacyjnych wymiotów u dzieci poniżej 2 lat. Pacjenci w podeszłym wieku. Doświadczenie dotyczące stosowania ondansetronu w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym u pacjentów w podeszłym wieku jest ograniczone. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Nie jest konieczna zmiana dawki dobowej, częstości jej podawania lub drogi podania. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby klirens ondansetronu jest znacząco zmniejszony, a T0,5 w surowicy znacząco wydłużony. Całkowita dawka dobowa dla tych pacjentów nie powinna przekraczać 8 mg. Pacjenci z zaburzonym metabolizmem sparteiny/debryzochiny. U osób określanych jako wolno metabolizujące sparteinę i debryzochinę T0,5 ondansetronu w fazie eliminacji nie jest zmieniony. Oznacza to, że w tej grupie pacjentów powtarzane dawkowanie powoduje ekspozycję na produkt leczniczy nieróżniącą się od ekspozycji w ogólnej populacji. Nie jest konieczne dostosowanie dawki dobowej lub częstości podawania.
Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący OndaLEK dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nie lekceważ tego!

Poznaj inne, szczegółowe informacje o OndaLEK z ulotki. Informacje podzielone są tematycznie – Sprawdż tylko te które Ciebie interesują. Przeczytaj też komentarze, na dole strony, osób które zażywały ten lek by potwierdzić informacje z ulotki OndaLEK

Jak działa OndaLEK
Silny i wysoce wybiórczy antagonista receptora 5-HT3. Dokładny mechanizm jego działania przeciwwymiotnego i przeciwnudnościowego nie jest znany. Środki stosowane w chemio… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania OndaLEK
Nadwrażliwość na ondansetron lub na którąkolwiek substancję pomocniczą…. Przeczytaj więcej
Czy OndaLEK można brać w ciąży?
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ondansetronu u kobiet w ciąży. Ocena wyników badań na zwierzętach nie wskazuje na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na rozwó… Przeczytaj więcej
Czy OndaLEK ma skutki uboczne?
Niżej przedstawione częstości oszacowano w odniesieniu do standardowych zalecanych dawek ondansetronu, w zależności od wskazania i postaci farmaceutycznej. Zaburzenia ukł… Przeczytaj więcej
Czy OndaLEK można przedawkować?
Opisywane objawy obejmowały zaburzenia widzenia, ciężkie zaparcia, niedociśnienie i epizody związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia z przemijającym blokiem przedsio… Przeczytaj więcej
Jak zalecane jest przyjmowanie OndaLEK przy karmieniu piersią?
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią…. Przeczytaj więcej

Cena OndaLEK

OndaLEK jest lekiem dostępnym w różnych opakowaniach i dawkach w polskich aptekach. Cena nie zawsze zależy od punktu aptecznego, w której kupujesz ale również od dawki substancji aktywnej i ilości leku.
Na rynku polskim występują dawki:
8 mg

OndaLEK w dawce 8 mg substancji aktywnej
Można kupić w opakowaniu zawierającym 10 szt. tabl. powl. w cenie:

 • 0.00PLN przy zakupie na 100%. Wtedy cena jednej kapsułki wynosi 0.00PLN
 • Szczegółowe ceny innych opakowań i odpłatności OndaLEK:


  Zamienniki OndaLEK

  Zapoznaj się z zamiennikami OndaLEK. Dowiesz się o cenach zamienników i czy może jakiś nie jest refundowany przez NFZ. Przed pójściem do lekarza możesz też zweryfikować działanie i ewentualne skutki uboczne samego leku OndaLEK, a także zamienników.


  Gdzie można kupić OndaLEK?

  Sprawdź gdzie kupić OndaLEK. Poszukaj najlepszej lokalizacji oraz ceny by zamówić. Zawsze porównaj cenę i dostępność leku OndaLEK w aptece.

  Użyj poniższej wyszukiwarki, kliknij SZUKAJ by rozpocząć


  Komentarze o OndaLEK dawkowanie

  Jeśli zwykłe informacje z ulotki OndaLEK dawkowanie Ci nie wystarczają, a sponsorowane artykuły na innych stronach nie przemawiają do Ciebie to sprawdź prawdziwe historie o OndaLEK dawkowanie i opinie ekspertów

  Przeczytaj wszystkie opinie naszych użytkowników


  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *