nasen przeciwskazania

Informacje o Nasen przeciwskazania

Nasen przeciwskazania:


Nadwrażliwość na zolpidem i/lub substancje pomocnicze, zespół bezdechu sennego, miastenia gravis, ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność oddechowa. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Przed podaniem preparatu należy określić, jeżeli to możliwe, przyczyny bezsenności i ewentualnie wyeliminować wywołujące ją czynniki. Utrzymywanie lub nasilenie się bezsenności po 7-14 dniach stosowania preparatu może wskazywać na inne podłoże zaburzeń snu i stanowić wskazanie do weryfikacji diagnozy. Długotrwałe stosowanie preparatu może prowadzić do stopniowego osłabienia jego działania, w wyniku rozwoju tolerancji. Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leków nasennych może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i okresem przyjmowania preparatu oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i/lub leków. Nagłe odstawienie preparatu, po długim okresie stosowania dużych dawek, może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego, którego objawami są: bezsenność, bóle głowy, bóle mięśniowe, wzmożony lęk i napięcie, pobudzenie psychoruchowe, stany splątania i drażliwości. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: depersonalizacja (poczucie zmiany osobowości), derealizacja (zmiana odbioru rzeczywistości), przeczulica słuchowa (nadwrażliwość na bodźce akustyczne), drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy lub napady padaczkowe. Czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimum. Maks. czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 4 tyg., włączając w to okres odstawiania leku. Preparat należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z chorobami psychicznymi oraz u pacjentów po kuracjach odtruwających po przedawkowaniu, np. narkotyków. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby oraz u pacjentów w wieku powyżej 65 lat lub u pacjentów osłabionych. U tych pacjentów zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej i indywidualne ustalenie dawki w zależności od stanu pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku nasila się ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej. Ze względu na działanie rozluźniające mięśnie istnieje ryzyko upadków i złamań kości w stawie biodrowym, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, którzy wstają w nocy. Zolpidem jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ mogą powodować encefalopatię. Zolpidem należy stosować ostrożnie u pacjentów z objawami depresji i przepisywać w najmniejszej dawce ze względu na możliwość celowego przedawkowania. Benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin nie należy stosować jako jedynych leków w leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją ponieważ w tej grupie pacjentów mogą występować tendencje samobójcze. Zolpidem może nasilać niewydolność oddechową. należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami oddychania i stosować najmniejsze zalecane dawki. Preparat należy odstawić w przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych (stany pobudzenia psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy, zmiana zachowania). Preparat może powodować niepamięć następczą, zwłaszcza w przypadku braku 7-8 h snu po przyjęciu preparatu. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Ze względu na zawartość laktozy preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu przez 7-8 h po przyjęciu zolpidemu, ze względu na ryzyko wystąpienia senności. Zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn może być ograniczona ze względu na niepamięć, działanie sedatywne i miorelaksacyjne oraz zaburzenia koncentracji.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Nasen przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Nasen


Sprawdź komentarze opinie o Nasen:


Ocena średnia Nasen:

Nasen otrzymał ocenę średnią: 3,8
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 110 opinii

Gdzie kupić Nasen?

Szukasz gdzie można kupić Nasen?

Oto lista aptek i sklepów z Nasen:

Forum Nasen

Lista pytań na forum o Nasen:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

“nasen przeciwskazania” - 2 komentarze

  1. nasen przeciwskazania #

    Mysle ze ludzie w podeszlym wieku nie powinni go stosować

  2. nasen przeciwskazania #

    Moja 84 letnia mama po zazyciu leku przestała chodzić.

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o nasen przeciwskazania