Nasen działanie i stosowanie

Informacje o Nasen działanie i stosowanie

Nasen działanie i stosowanie:

Zolpidem jest krótko działającym lekiem nasennym z grupy imidazopirydyn, wiążącym się z podtypem receptora omega-1 (znanym również jako podtyp benzodiazepiny-1), który stanowi jednostkę alfa w obrębie kompleksu GABA-A-receptor. W przeciwieństwie do benzodiazepin które łączą się nieselektywnie ze wszystkimi trzema podtypami receptora omega, zolpidem wiąże się wybiórczo z podtypem receptora omega-1. Modulowanie czynności kanału dla jonów chlorkowych przez receptor prowadzi do specyficznego działania nasennego wykazywanego przez zolpidem. Działanie zolpidemu odwraca antagonista receptorów benzodiazepinowych – flumazenil. U zwierząt: w badaniach na zwierzętach wykazano zdolność wybiórczego wiązania zolpidemu z receptorami omega-1, czego efektem jest niemal zupełny brak działania miorelaksacyjnego i przeciwdrgawkowego. Działania te występują u zwierząt po podaniu benzodiazepin, które nie charakteryzują się selektywnością w stosunku do receptorów omega-1. U ludzi: zolpidem skraca czas potrzebny do zaśnięcia i zmniejsza liczbę przebudzeń, wydłuża sen i poprawia jego jakość. Działanie to jest związane ze specyficznym profilem EEG, innym od wywoływanego przez benzodiazepiny. W badaniach określających ilość czasu spędzonego przez osobę badaną w każdej fazie snu, winian zolpidemu wykazywał ogólne utrzymanie faz snu. W dawce zalecanej winian zolpidemu nie ma wpływu na okres trwania fazy snu REM. Zachowanie fazy snu głębokiego (faza 3 i 4, sen o niskiej częstości fal) może być wyjaśnione przez selektywne wiązanie receptorów omega-1 przez winian zolpidemu. Wszystkie wymienione skutki działania zolpidemu są odwracane przez antagonistę benzodiazepin -flumazenil.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Nasen działanie i stosowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Nasen


Sprawdź komentarze opinie o Nasen:


Ocena średnia Nasen:

Nasen otrzymał ocenę średnią: 3,8
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 110 opinii

Gdzie kupić Nasen?

Szukasz gdzie można kupić Nasen?

Oto lista aptek i sklepów z Nasen:

Forum Nasen

Lista pytań na forum o Nasen:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

“Nasen działanie i stosowanie” - komentarz

  1. Nasen działanie i stosowanie #

    Biorę tylko 1/2 tabletki, jeżeli naprawdę trudno mi zasnąć.Szybko zasypiam i śpię przynajmniej 4 godziny.Wstaję wypoczęta.Nie zauważyłam skutków ubocznych a biorę już co najmniej 4 lata.

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Nasen działanie i stosowanie