nasen a alkohol

Informacje o Nasen a alkohol

Nasen a alkohol:

Alkohol nasila działanie nasenne zolpidemu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji paradoksalnych (pobudzenie psychoruchowe, agresywność, drażliwość). Zolpidem nasila działanie środków działających hamująco na OUN (środków do znieczulenia ogólnego, neuroleptyków, leków przeciwhistaminowych, wykazujących działanie uspokajające, a także środków nasennych, przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych), nasila euforyzujące działanie opioidowych leków przeciwbólowych, zwiększając ryzyko uzależnienia psychicznego. Leki hamujące lub nasilające działanie układu cytochromu P-450 (np. cymetydyna, erytromycyna) mogą nasilać lub osłabiać działanie zolpidemu. ryfampicyna osłabia działanie preparatu.
Przedawkowanie zolpidemu może powodować zaburzenia świadomości o różnym nasileniu (senność, śpiączka). Nie obserwowano trwałych następstw przedawkowania preparatu po 40-krotnym przekroczeniu jego zalecanej dawki. Zagrożenie dla życia mogą stanowić zatrucia mieszane zolpidemem i alkoholem lub zolpidemem i innymi lekami działającymi hamująco na OUN. Postępowanie lecznicze obejmuje: wywołanie wymiotów (w czasie do jednej godziny od przyjęcia preparatu) lub płukanie żołądka, jeżeli pacjent jest nieprzytomny oraz podanie węgla aktywowanego. Każde przedawkowanie wymaga interwencji lekarskiej. Należy monitorować wydolność układu krążenia i oddychania oraz wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. W przypadku przedawkowania można podać dożylnie flumazenil, jednak podanie flumazenilu może spowodować wystąpienie objawów neurologicznych, takich jak drgawki. Zolpidem nie jest usuwany za pomocą hemodializy.
Przed podaniem preparatu należy określić, jeżeli to możliwe, przyczyny bezsenności i ewentualnie wyeliminować wywołujące ją czynniki. Utrzymywanie lub nasilenie się bezsenności po 7-14 dniach stosowania preparatu może wskazywać na inne podłoże zaburzeń snu i stanowić wskazanie do weryfikacji diagnozy. Długotrwałe stosowanie preparatu może prowadzić do stopniowego osłabienia jego działania, w wyniku rozwoju tolerancji. Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leków nasennych może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i okresem przyjmowania preparatu oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i/lub leków. Nagłe odstawienie preparatu, po długim okresie stosowania dużych dawek, może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego, którego objawami są: bezsenność, bóle głowy, bóle mięśniowe, wzmożony lęk i napięcie, pobudzenie psychoruchowe, stany splątania i drażliwości. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: depersonalizacja (poczucie zmiany osobowości), derealizacja (zmiana odbioru rzeczywistości), przeczulica słuchowa (nadwrażliwość na bodźce akustyczne), drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy lub napady padaczkowe. Czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimum. Maks. czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 4 tyg., włączając w to okres odstawiania leku. Preparat należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z chorobami psychicznymi oraz u pacjentów po kuracjach odtruwających po przedawkowaniu, np. narkotyków. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby oraz u pacjentów w wieku powyżej 65 lat lub u pacjentów osłabionych. U tych pacjentów zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej i indywidualne ustalenie dawki w zależności od stanu pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku nasila się ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej. Ze względu na działanie rozluźniające mięśnie istnieje ryzyko upadków i złamań kości w stawie biodrowym, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, którzy wstają w nocy. Zolpidem jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ mogą powodować encefalopatię. Zolpidem należy stosować ostrożnie u pacjentów z objawami depresji i przepisywać w najmniejszej dawce ze względu na możliwość celowego przedawkowania. Benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin nie należy stosować jako jedynych leków w leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją ponieważ w tej grupie pacjentów mogą występować tendencje samobójcze. Zolpidem może nasilać niewydolność oddechową. należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami oddychania i stosować najmniejsze zalecane dawki. Preparat należy odstawić w przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych (stany pobudzenia psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy, zmiana zachowania). Preparat może powodować niepamięć następczą, zwłaszcza w przypadku braku 7-8 h snu po przyjęciu preparatu. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Ze względu na zawartość laktozy preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu przez 7-8 h po przyjęciu zolpidemu, ze względu na ryzyko wystąpienia senności. Zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn może być ograniczona ze względu na niepamięć, działanie sedatywne i miorelaksacyjne oraz zaburzenia koncentracji.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Nasen a alkohol, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Nasen


Sprawdź komentarze opinie o Nasen:


Ocena średnia Nasen:

Nasen otrzymał ocenę średnią: 3,8
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 110 opinii

Gdzie kupić Nasen?

Szukasz gdzie można kupić Nasen?

Oto lista aptek i sklepów z Nasen:

Forum Nasen

Lista pytań na forum o Nasen:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

“nasen a alkohol” - 4 komentarze

 1. nasen a alkohol #

  Z alkoholem nie polecam

 2. nasen a alkohol #

  Po wypiciu nawet jednego piwa i po pewnym niedługim czasie, wzięcie jednej tabletki może spowodować nawet utratę świadomości, zanim ułożymy się do snu.

 3. nasen a alkohol #

  cały czas obawiam się przed połączeniem tych dwóch substancji. Masz jakieś rady ile tabletek i ile i jakiego alkoholu

 4. nasen a alkohol #

  biorę w weekendy nasen z alkoholem mam wyostrzony umysł analizuję rzeczy o których kiedyś bym nie myślał Stoję z boku i widzę że świat który prócz mojej szczerości jeszcze istnieje

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o nasen a alkohol