Multaq skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Multaq skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Multaq skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Multaq. Pamiętaj również sprawdzić ceny Multaq bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.
A jak było u Ciebie- Multaq skutki uboczne? Napisz swój komentarz

Opinie o Multaq

Sprawdź komentarze opinie o Multaq:

Gdzie kupić Multaq?

Szukasz gdzie można kupić Multaq?

Oto lista aptek i sklepów z Multaq:

Cena Multaq

Chcesz poznać szczegółowe ceny Multaq?

Forum Multaq

Lista pytań na forum o Multaq:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Ulotka o Multaq skutki uboczne

Multaq skutki uboczne:

Dane dotyczące profilu bezpieczeństwa dronedaronu stosowanego w dawce 400 mg 2x/dobę u pacjentów z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków uzyskano w 5 badaniach klinicznych z grupami kontrolnymi placebo, w których procesowi randomizacji poddano łącznie 6 285 pacjentów (3282 pacjentów do grup otrzymujących dronedaron w dawce 400 mg 2x/dobę i 2875 pacjentów do grup otrzymujących placebo). Średni czas stosowania dronedaronu w omawianych badaniach wynosił 13 m-cy. W badaniu ATHENA maks. czas trwania badań kontrolnych wynosił 30 m-cy. Oceniając wpływ czynników wewnątrzpochodnych, tj. płeć i wiek, na częstość występowania działań niepożądanych związanych z zastosowanym leczeniem, stwierdzono związek między płcią (kobiety) i częstością występowania reakcji niepożądanych łącznie oraz ciężkich reakcji niepożądanych. Odsetek pacjentów, którzy przedwcześnie przerwali uczestnictwo w badaniach klinicznych z powodu działań niepożądanych wynosił 11,8% w grupie dronedaronu i 7,7% w grupach otrzymujących placebo. Zaburzenia żołądka i jelit były najczęstszą przyczyną przerwania leczenia produktem (3,2% pacjentów w porównaniu do 1,8% w grupie placebo). W 5 badaniach najczęstszymi działaniami niepożądanymi dronedaronu podawanego w dawce 400 mg 2x/dobę były biegunka, nudności i wymioty, zmęczenie, oraz astenia. Działania niepożądane związane ze stosowaniem dronedaronu w dawce 400 mg 2x/dobę u pacjentów z migotaniem i trzepotaniem przedsionków. Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) zaburzenia smaku; (rzadko) brak odczuwania smaku. Zaburzenia serca: (bardzo często) zastoinowa niewydolność serca; (często) bradykardia.Zaburzenia żołądka i jelit: (często) biegunka, wymioty, nudności, ból brzucha, niestrawność. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (często) nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby; (rzadko) uszkodzenie komórek wątroby, w tym zagrażającą życiu ostrą niewydolność wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypki (w tym uogólnione wysypki plamiste, plamistogrudkowe), świąd; (niezbyt często) rumień skórny (w tym rumień i wysypka rumieniowa), egzema, reakcje nadwrażliwości na światło, alergiczne zapalenie skóry, zapalenie skóry. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) zmęczenie, astenia. Badania diagnostyczne: (bardzo często) zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (≥10% po 5 dniach od rozpoczęcia leczenia), wydłużenie odstępu QTc wg Bazetta (>450 ms u mężczyzn i >470 ms u kobiet). W 5 badaniach z grupą kontrolną otrzymującą placebo zastoinowa niewydolność serca występowała w grupie otrzymującej dronedaron z częstością porównywalną z placebo (bardzo często, 11,2% wobec 10,9%). Wskaźnik ten należy rozważać w kontekście podstawowej zwiększonej częstości występowania zastoinowej niewydolności serca u pacjentów z migotaniem przedsionków. Zgłaszano również przypadki zastoinowej niewydolności po wprowadzeniu leku do obrotu (częstość nieznana).

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Multaq skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Multaq skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *