Mitoxantron Accord skutki uboczne

Informacje o Mitoxantron Accord skutki uboczne

Mitoxantron Accord skutki uboczne:

Działania niepożądane mogą wystąpić u więcej niż 10% pacjentów. Mielosupresja jest działaniem niepożądanym ograniczającym dawkę mitoksantronu. Mielosupresja może być bardziej nasilona i trwać dłużej u pacjentów, którzy wcześniej poddani byli chemio- lub radioterapii. Jeśli mitoksantron jest stosowany w leczeniu hormonoopornego raka prostaty może wystąpić wiele innych hematologicznych działań niepożądanych. W przypadku hormonoopornego raka prostaty: w randomizowanym badaniu II fazy, w którym dawkę mitoksantronu zwiększono zaczynając od liczby neutrofili >1000/mm3 neutropenię 4 stopnia wg. WHO (bezwzględna liczba neutrofili 3) obserwowano u 54% pacjentów, którzy otrzymywali mitoksantron i małe dawki prednizonu. Średnia dawka wynosiła 12 mg/m2 mitoksantronu; 36 z 84 pacjentów otrzymywało dawki większe niż 12 mg/m2. W innym randomizowanym badaniu, w którym pacjenci leczeni byli dawką 14 mg/m2 neutropenię 4 stopnia obserwowano u 23% pacjentów, którzy otrzymywali mitoksantron i hydrokortyzon. Gorączka neutropeniczna i infekcje występowały w obydwu badaniach u pacjentów, którzy otrzymywali mitoksantron i hydrokortyzon. Częstość występowania infekcji wynosiła 17% w jednym badaniu, w tym 14% dla gorączki bez infekcji; w drugim badaniu zakażenia ogólnoustrojowe wystąpiły w 10% przypadków, zakażenia dróg moczowych w 9%, zakażenia skóry w 5% i gorączka w 6% przypadków. W badaniach tych liczbę płytek krwi 3 obserwowano u 4% i 3% pacjentów otrzymujących odpowiednio mitoksantron i kortykosteroidy. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo często) neutropenia. Zwiększenie dawki w związku z wystąpieniem hematologicznego nadiru prowadziło do neutropenii 4 stopnia u 54% pacjentów. Gorączka neutropeniczna wystąpiła u 14% pacjentów. Zahamowanie czynności szpiku kostnego, hipoplazja szpiku kostnego. Przemijająca leukopenia z nadirem w 10-13 dniu po zakończeniu leczenia (ciężka leukopenia u 6% pacjentów), niedokrwistość (anemia), granulocytopenia, nieprawidłowa liczba leukocytów. Często: trombocytopenia z liczbą płytek krwi 9/l wystąpiła u 4% pacjentów. Zaburzenia serca: (bardzo często) przemijające zmiany w zapisie EKG po długim leczeniu. Arytmie; (często) bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca (u 2,6% pacjentów otrzymujących skumulowaną dawkę 140 mg/m2), niewydolność serca, ból w klatce piersiowej, zastoinowa niewydolność serca po długotrwałym leczeniu, (u 2,6% pacjentów otrzymujących skumulowana dawkę 140 mg/m2), bradykardia zatokowa. U pacjentów otrzymujących dawki skumulowane >160 mg/m2 mitoksantronu należy monitorować pracę serca. U pacjentów otrzymujących antracykliny lub inne kardiotoksyczne onkolityki i/lub poddanych radioterapii śródpiersia oraz z chorobą układu krążenia w wywiadzie istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na serce. Dane uzyskane ze zgłoszeń po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu wskazują, iż kardiotoksyczność występuje w leczeniu dawkami skumulowanymi poniżej 100 mg/m2; (częstość nieznana) zgłaszano przypadki kardiomiopatii i zawałów serca. Zaburzenia oka: (niezbyt często) odwracalne niebieskie zabarwienie twardówki; (nieznana) zapalenie spojówek. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) łagodne nudności i wymioty u ok. 50% pacjentów (ciężkie u 1%), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, biegunka, ból brzucha, zaparcia, zapalenie błon śluzowych, zaburzenia smaku; (niezbyt często) krwawienie z przewodu pokarmowego; (nieznana) zapalenie trzustki. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) gorączka; (często) zmęczenie, obrzęk; (niezbyt często) reakcje alergiczne (np. wysypka, duszność, niedociśnienie); (nieznana) zapalenie żył w miejscu podania, osłabienie. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (często) hepatotoksyczność, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT). Zaburzenia układu immunologicznego: (częstość nieznana) reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny). Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (bardzo często) zakażenia, zakażenia górnych dróg oddechowych, infekcje układu moczowego; (często) zapalenie płuc, posocznica, zapalenie błony śluzowej nosa; (niezbyt często) zakażenia oportunistyczne. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: (częstość nieznana) krwiaki. Zespół rozpadu guza (charakteryzujący się występującą hyperurykemią, hyperkaliemią, hyperfosfatemią i hipoklacemią) występował rzadko w trakcie chemioterapii z mitoksantronem stosowanym w monoterapii jak i w terapii skojarzonej. U pacjentów z leukemią obraz występujących działań niepożądanych jest porównywalny, aczkolwiek występują one częściej i są bardziej nasilone, szczególnie w odniesieniu do zapalenia błon śluzowych w tym zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. Opisano dwa przypadki nagłej śmierci pacjentów z zaawansowanym stwardnieniem rozsianym, którzy leczeni byli mitoksantronem. Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tymi przypadkami, a zastosowaniem mitoksantronu nie jest znany. Badania diagnostyczne: (bardzo rzadko) zmiany mc. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (często) jadłowstręt (utrata apetytu); (nieznana) hyperurykemia. Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy): (nieznana) ostra białaczka. Podawanie inhibitorów topoizomerazy II, w tym mitoksantronu, w skojarzeniu z innymi przeciwnowotworowymi produktami leczniczymi i/lub radioterapią wiązało się z rozwojem ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego. Zaburzenia układu nerwowego: (często) niespecyficzne neurologiczne działania niepożądane, tj. zawroty głowy, senność, zapalenie nerwów, dezorientacja, drgawki, łagodne parestezje, ból głowy. Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) lęk, splątanie. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (bardzo często) zwiększone stężenie mocznika we krwi; (często) odbarwienie moczu w ciągu 24 h po podaniu leku. Nefrotoksyczność, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy i zwiększone stężenie azotu w osoczu. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (często) brak miesiączki (może być długotrwały i może odpowiadać przedwczesnej menopauzie). Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) zapalenie błony śluzowej nosa; (niezbyt często) duszność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) łysienie I i II stopnia u ok. 50% pacjentów (postać ciężka występuje rzadko); (często) wysypka, rumień; (niezbyt często) niebieskawe zabarwienie skóry i paznokci; (nieznana) zaburzenia paznokci (np. oddzielanie się paznokcia od łożyska, dystrofia paznokci), wynaczynienie w miejscu podania może prowadzić do wystąpienia rumienia, obrzęku, bólu, pieczenia i/lub niebieskiego zabarwienia skóry. Wynaczynienie może prowadzić do martwicy tkanek, w rezultacie do konieczności interwencji chirurgicznej lub przeszczepu skóry. Zaburzenia naczyniowe: (bardzo często) krwotoki; (często) niedociśnienie.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Mitoxantron Accord skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Mitoxantron?

Szukasz gdzie można kupić Mitoxantron?

Oto lista aptek i sklepów z Mitoxantron:

Forum Mitoxantron

Lista pytań na forum o Mitoxantron:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Mitoxantron Accord skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Mitoxantron Accord skutki uboczne


Regulamin serwisu