Mitoxantron Accord dawkowanie

Informacje o Mitoxantron Accord dawkowanie

Mitoxantron Accord dawkowanie:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku. Rak piersi z przerzutami, chłoniak nieziarniczy (typu non-Hodgkin). Dawkowanie w monoterapii: zalecana początkowa dawka mitoksantronu stosowanego w monoterapii wynosi 14 mg/m2 pc., podawana w pojedynczej dawce dożylnej. Tę pełną dawkę można powtórzyć 21 dni po pierwszym podaniu, jeśli liczba leukocytów i płytek krwi osiągnie wystarczający poziom. Mniejszą dawkę początkową (12 mg/m2 pc. lub mniejszą) zaleca się u pacjentów z niewystarczającą rezerwą szpikową, np. na skutek wcześniejszej chemioterapii lub u pacjentów w złym stanie ogólnym. Modyfikację dawkowania oraz czas podawania kolejnych dawek należy uzależnić od klinicznej oceny stopnia i czasu trwania mielosupresji. Mitoksantronu nie wolno podawać pacjentom z liczbą neutrofili 3 i/lub liczbą płytek krwi 3. Proponowane wskazówki dotyczące modyfikacji dawkowania w leczeniu zaawansowanego raka piersi i chłoniaka nieziarniczego, w zależności od nadiru hematologicznego (który zazwyczaj występuje po upływie ok. 10 dni od podania leku) – patrz ChPL. Leczenie skojarzone: mitoksantron był stosowany w schematach wielolekowych w leczeniu ostrej białaczki nielimfocytowej. Większość doświadczeń klinicznych dotyczy stosowania mitoksantronu z cytarabiną. Skojarzenie to stosowano z powodzeniem w podstawowym leczeniu ostrej białaczki nielimfocytowej oraz w okresie nawrotu. Skutecznym schematem dawkowania w celu indukcji remisji u pacjentów wcześniej nieleczonych jest podawanie mitoksantronu w dawce 10-12 mg/m2 pc. dożylnie przez 3 dni w skojarzeniu z cytarabiną w dawce 100 mg/m2 pc. dożylnie przez 7 dni (w inf. ciągłej). Po tym następuje druga kuracja indukcyjna i konsolidacyjna, jeśli lekarz prowadzący uzna to za właściwe. W badaniach klinicznych czas trwania leczenia w kuracjach indukcyjnych i konsolidacyjnych skrócono do 2 dni w przypadku mitoksantronu oraz do 5 dni w przypadku cytarabiny. Jednak o modyfikacji takiego schematu dawkowania powinien decydować lekarz prowadzący, w zależności od stanu pacjenta. Wykazano również skuteczność mitoksantronu w skojarzeniu z etopozydem u pacjentów ze wznową lub u pacjentów opornych na podstawową tradycyjną chemioterapię. Zastosowanie mitoksantronu w skojarzeniu z etopozydem, jak również z innymi środkami cytotoksycznymi, może spowodować większą mielosupresję niż w przypadku podawania samego mitoksantronu. Decyzję o dostosowaniu dawkowania podejmuje lekarz prowadzący w zależności od toksyczności, odpowiedzi na leczenie i indywidualnej charakterystyki pacjenta. Zaawansowany hormononiezależny rak prostaty. Leczenie bólu w hormononiezależnym raku prostaty: 12 mg/m2 pc. podawane w krótkiej inf. dożylnej w odstępach 21 dni w skojarzeniu z wcześniejszym ustnym podaniem 10 mg prednizonu. Proponowane wskazówki dotyczące dostosowania dawek w leczeniu bólu w hormononiezależnym raku prostaty – patrz ChPL. Dostosowanie dawki może być konieczne u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami nerek. Należy zapoznać się z literaturą fachową w celu uzyskania inf. dotyczących szczegółowych schematów dawkowania. Dzieci i młodzież. Doświadczenie z zastosowaniem mitoksantronu w leczeniu białaczki u dzieci jest ograniczone, dlatego obecnie nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania w tej populacji pacjentów.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Mitoxantron Accord dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Mitoxantron?

Szukasz gdzie można kupić Mitoxantron?

Oto lista aptek i sklepów z Mitoxantron:

Forum Mitoxantron

Lista pytań na forum o Mitoxantron:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Mitoxantron Accord dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Mitoxantron Accord dawkowanie


Regulamin serwisu