Menveo skutki uboczne

Informacje o Menveo skutki uboczne

Menveo skutki uboczne:

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych. Łącznie 3464 pacjentów w wieku 2-10 lat zostało poddanych działaniu produktu w ramach przeprowadzonych badań klinicznych. Charakterystyka profilu bezpieczeństwa szczepionki u dzieci w wieku 2-10 lat jest oparta na danych pochodzących z czterech badań klinicznych obejmujących 3181 uczestników, którym podano szczepionkę. Najczęstsze działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych zazwyczaj występowały tylko przez jeden do dwóch dni i nie były ciężkie. Do tych działań niepożądanych należą: Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (często) zaburzenia łaknienia. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) senność, ból głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) nudności, wymioty, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (często) ból mięśni, ból stawów. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) drażliwość, złe samopoczucie, ból w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia (≤50 mm), stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (≤50 mm); (często) rumień w miejscu wstrzyknięcia (>50 mm), stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (>50 mm), dreszcze, gorączka ≥38°C; (niezbyt często) świąd w miejscu wstrzyknięcia. Pacjenci w wieku 11-65 lat. Charakterystyka profilu bezpieczeństwa szczepionki u młodzieży i dorosłych jest oparta na danych pochodzących z pięciu randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną obejmujących 6401 uczestników (w wieku 11–65 lat), którym podano szczepionkę. Wśród szczepionych osób produkt leczniczy otrzymało 58,9% pacjentów w wieku 11-18 lat, 16,4% w wieku 19-34 lat, 21,3% w wieku 35-55 lat i 3,4% w wieku 56-65 lat. Dwa podstawowe badania dotyczące bezpieczeństwa były randomizowane, aktywnie kontrolowane, i obejmowały uczestników w wieku odpowiednio 11-55 lat (n=2663) oraz 19-55 lat (n=1606). Częstość występowania i nasilenie miejscowych, układowych i innych reakcji była w zasadzie zbliżona we wszystkich badaniach u osób (młodzieży i dorosłych) otrzymujących szczepionkę. Profil reaktogenności i częstość występowania działań niepożądanych po podaniu szczepionki były podobne u osób w wieku 56-65 lat (n=216) i 11-55 lat. W badaniach klinicznych najczęściej występującymi miejscowymi i układowymi działaniami niepożądanymi były: ból w miejscu wstrzyknięcia i ból głowy. Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane w trzech kluczowych i dwóch dodatkowych badaniach klinicznych, uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Najczęstsze działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych zazwyczaj występowały jedynie przez 1-2 dni i zwykle nie były ciężkie. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) ból głowy; (niezbyt często) zawroty głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo często) ból mięśni; (często) ból stawów. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) ból w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia (≤50 mm), stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (≤50 mm), złe samopoczucie; (często) rumień w miejscu wstrzyknięcia (>50 mm), stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (>50 mm); gorączka ≥38°C, dreszcze; (niezbyt często) świąd w miejscu wstrzyknięcia. Wśród młodzieży bezpieczeństwo i tolerancja szczepionki były korzystniejsze w porównaniu z Tdap i nie ulegały istotnym zmianom w przypadku jednoczesnego lub sekwencyjnego podawania innych szczepionek. Działania niepożądane po wprowadzeniu do obrotu (wszystkie grupy wiekowe). Zaburzenia układu immunologicznego: (częstość nieznana) nadwrażliwość, w tym reakcja anafilaktyczna. Zaburzenia układu nerwowego: (częstość nieznana) drgawki toniczne, drgawki gorączkowe, omdlenie. Zaburzenia ucha i błędnika: (częstość nieznana) zawroty głowy. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (częstość nieznana) zapalenie tkanki łącznej w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, w tym rozległy obrzęk kończyny, w którą wykonano wstrzyknięcie.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Menveo skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Menveo?

Szukasz gdzie można kupić Menveo?

Oto lista aptek i sklepów z Menveo:

Forum Menveo

Lista pytań na forum o Menveo:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Menveo skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Menveo skutki uboczne


Regulamin serwisu