Meningitec skutki uboczne

Informacje o Meningitec skutki uboczne

Meningitec skutki uboczne:

Działania niepożądane występujące we wszystkich grupach wiekowych przedstawiono poniżej. Reakcje poszczepienne były oceniane w dniu szczepienia oraz przez trzy kolejne dni po szczepieniu. Większość reakcji ustępowała samoistnie w okresie obserwacji. We wszystkich grupach wiekowych reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak: zaczerwienienie, obrzęk oraz tkliwość i/lub ból) były bardzo częste i zwykle nie miały znaczenia klinicznego. Zaczerwienienie i obrzęk o średnicy powyżej 3 cm oraz tkliwość ograniczająca ruch, utrzymujące się ponad 48 h występowały rzadko. W czasie badań klinicznych 70% szczepionych dorosłych zgłosiło przejściową tkliwość w miejscu wstrzyknięcia. Gorączka co najmniej 38°C występowała często u niemowląt (w wieku do 12 m-cy) i dzieci młodszych (12-24 miesięcy) oraz bardzo często u dzieci w wieku przedszkolnym, jednak zwykle nie przekracza 39,1°C, szczególnie w grupach starszych. U niemowląt i małych dzieci często występował płacz, a bardzo często senność, zaburzenia snu, brak łaknienia, biegunka, wymioty. Rozdrażnienie stwierdzano bardzo często u niemowląt i małych dzieci, i często u dzieci w wieku 3,5-6 lat. Nie stwierdzono czy powyższe objawy były spowodowane podaniem szczepionki czy też podaniem równocześnie innych szczepionek, w szczególności skojarzonej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi – pełnokomórkowej (DTP). W badaniach klinicznych, w których oceniano szczepionkę stosowaną według różnych schematów: trzech dawek podawanych w 2., 3. oraz 4. miesiącu lub 2., 4. i 6. miesiącu życia, częstość występowania poszczepiennych działań niepożądanych nie wzrastała po kolejnych dawkach, z wyjątkiem gorączki ≥38°C. Należy jednak podkreślić, że w tych badaniach, niemowlęta otrzymywały równocześnie inne szczepionki. U osób dorosłych często występowały bóle mięśni. U dorosłych i dzieci w wieku 3,5-6 lat często występowała senność. Ból głowy występował często u dzieci w wieku 3,5-6 lat i bardzo często u dorosłych. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym zaczerwienienie, obrzęk, ból lub tkliwość; (często) gorączka ≥38°C. Reakcje zgłaszane u niemowląt (do 12 m-cy) oraz u dzieci młodszych (w wieku 12-24 m-cy) wymieniono poniżej: Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) brak łaknienia. Zaburzenia psychiczne: (bardzo często) rozdrażnienie; (często) głośny płacz. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) senność, zaburzenia snu. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) wymioty, biegunka. Działania niepożądane w starszych grupach wiekowych, u dzieci oraz dorosłych (4-60 lat): Zaburzenia psychiczne: (często) rozdrażnienie (u dzieci w wieku 3,5-6 lat). Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) ból głowy (u dorosłych); (często) senność, ból głowy (u dzieci w wieku 3,5-6 lat). Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (często) bóle mięśni (u dorosłych). Reakcje poszczepienne zgłoszone w ramach systemu monitorowania, po wprowadzeniu do obrotu. Zgłoszono bardzo rzadko przypadki drgawek po podaniu szczepionki Meningitec, które zwykle szybko ustępowały. W niektórych przypadkach, drgawkom towarzyszyła utrata przytomności. Częstość zgłoszonych drgawek była mniejsza niż częstość występowania padaczki u dzieci. U niemowląt drgawki były zwykle skojarzone z gorączką i prawdopodobnie były to drgawki gorączkowe. Obserwowano bardzo rzadko przypadki występowania epizodów hipotensyjno-hiporeaktywnych (HHE), stanu charakteryzującego się hipotonią oraz zmniejszoną reaktywnością przy równoczesnej sinicy lub bladości, pozostające w związku czasowym z podaniem skoniugowanej szczepionki meningokokowej grupy C. W większości przypadków skoniugowana szczepionka meningokokowa grupy C była stosowana równocześnie z innymi szczepionkami, z których większość stanowiły szczepionki przeciw krztuścowi. Wskaźniki częstości występowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu są oparte na raportach zgłaszanych spontanicznie i zostały przeliczone na liczbę wszystkich raportów oraz liczbę sprzedanych dawek szczepionki. Reakcje poszczepienne zgłoszone we wszystkich grupach wiekowych. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) uogólnione powiększenie węzłów chłonnych. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne w tym wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości w tym skurcz oskrzeli, obrzęk twarzy, obrzęk naczyniowy. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo rzadko) zawroty głowy, omdlenie, drgawki (silny skurcz mięśni) w tym drgawki gorączkowe i drgawki u osób z drgawkami w wywiadzie, niedoczulica i/lub parestezje, spadek napięcia mięśniowego (w tym epizody hipotensyjnohiporeaktywne – HHE). Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo rzadko) nudności, wymioty, ból brzucha. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) wysypka, pokrzywka, świąd, wybroczyny, plamica, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo rzadko) bóle stawów. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: obserwowano nawrót zespołu nerczycowego związany ze stosowaniem skoniugowanych szczepionek meningokokowych grupy C. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: bezdech u niemowląt przedwcześnie urodzonych (≥28. tyg. ciąży).

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Meningitec skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Meningitec?

Szukasz gdzie można kupić Meningitec?

Oto lista aptek i sklepów z Meningitec:

Forum Meningitec

Lista pytań na forum o Meningitec:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Meningitec skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Meningitec skutki uboczne


Regulamin serwisu