Memolek dawkowanie

Informacje o Memolek dawkowanie

Memolek dawkowanie:

Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i terapii choroby Alzheimera. Leczenie można rozpocząć tylko wówczas, gdy osoba sprawująca opiekę, zapewni stały nadzór nad przyjmowaniem produktu leczniczego przez pacjenta. Rozpoznanie należy postawić zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Należy regularnie oceniać tolerancję i dawkowanie memantyny, szczególnie w ciągu pierwszych 3 m-cy po rozpoczęciu leczenia. Następnie należy regularnie oceniać działanie terapeutyczne memantyny oraz tolerancję leczenia przez pacjenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi klinicznymi. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo, jak długo utrzymuje się korzystne działanie terapeutyczne i pacjent dobrze toleruje leczenie memantyną. Przerwanie leczenia należy rozważyć, gdy brak oznak działania terapeutycznego lub w przypadku złej tolerancji leczenia. Dorośli. Zwiększanie dawki. Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg/dobę; dawkę zwiększa się stopniowo przez pierwsze 4 tyg. leczenia do osiągnięcia zalecanej dawki podtrzymującej w następujący sposób: 1. tydzień (dzień 1-7): pacjent powinien przyjmować 1 tabl. powl. 5 mg/dobę przez 7 dni. 2. tydzień (dzień 8-14): pacjent powinien przyjmować 1 tabl. powl. 10 mg/dobę przez 7 dni. 3. tydzień (dzień 15-21): pacjent powinien przyjmować 1 tabl. powl. 15 mg/dobę przez 7 dni. 4. tydzień (dzień 22-28): pacjent powinien przyjmować 1 tabl. powl. 20 mg/dobę przez 7 dni. Maks. dzienna dawka wynosi 20 mg/dobę. Dawka podtrzymująca: zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg/dobę. Na podstawie badań klinicznych określono, że dla pacjentów w wieku powyżej 65 lat zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg/dobę (20 mg raz/dobę), zgodnie z opisanym powyżej schematem podawania leku. U pacjentów z nieznacznie zaburzoną czynnością nerek (ClCr 50-80 ml/min) modyfikacja dawki nie jest wymagana. W przypadku pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-49 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane przynajmniej przez 7 dni, to dawka może być zwiększona do 20 mg/dobę zgodnie ze standardowym schematem zwiększania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (ClCr 5-29 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg. U pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (stopień A i B w skali Child-Pugh) nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Nie ma dostępnych danych na temat stosowania memantyny u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Nie zaleca się podawania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Memolek dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Memolek?

Szukasz gdzie można kupić Memolek?

Oto lista aptek i sklepów z Memolek:

Forum Memolek

Lista pytań na forum o Memolek:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Memolek dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Memolek dawkowanie


Regulamin serwisu