Meloxicam Adamed skutki uboczne

Informacje o Meloxicam Adamed skutki uboczne

Meloxicam Adamed skutki uboczne:

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar). W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Najczęściej obserwowane objawy niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem śmiertelne, w szczególności u osób w podeszłym wieku. Podczas podawania meloksykamu obserwowano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i choroby Crohna. Rzadziej odnotowywano zapalenie żołądka. Podane poniżej częstości występowania działań niepożądanych oparte są o ich występowanie w 27 badaniach klinicznych, w których czas leczenia trwał co najmniej 14 dni. Dane bazują na wynikach badań klinicznych obejmujących 15197 pacjentów, którym podawano meloksykam w formie doustnej w dawce dobowej 7,5 lub 15 mg przez okres do 1 roku. Włączono również działania niepożądane, które zostały opublikowane w raportach dotyczących stosowania produktu dostępnego na rynku. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (niezbyt często) niedokrwistość; (rzadko) zaburzenia w morfologii krwi (w tym wzoru odsetkowego krwinek białych), leukopenia, trombocytopenia. Zgłaszano bardzo rzadko przypadki agranulocytozy. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) reakcje alergiczne inne niż anafilaktyczne lub anafilaktoidalne; (nieznana) reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne. Zaburzenia psychiczne: (rzadko) zmiany nastroju, bezsenność, koszmary senne; (nieznana) stan splątania, dezorientacja. Zaburzenia układu nerwowego: (często) uczucie pustki w głowie, ból głowy; (niezbyt często) zawroty głowy, senność, ospałość; (rzadko) splątanie. Zaburzenia oka: (rzadko) zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie; zapalenie spojówek. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (zaburzenia równowagi); (rzadko) szumy uszne. Zaburzenia serca: (rzadko) kołatanie serca, niewydolność serca, niewydolność serca zgłaszano w związku z leczeniem NLPZ. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) zwiększenie ciśnienia krwi, nagłe zaczerwienienia twarzy z uczuciem gorąca. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (rzadko) zapoczątkowanie napadów astmy u niektórych pacjentów uczulonych na ASA (aspirynę) lub inne leki z grupy NLPZ. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) niestrawność, nudności i wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunki; (niezbyt często) utajone lub zauważalne krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, odbijanie, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, smoliste stolce, krwawe wymioty; (rzadko) choroba wrzodowa dwunastnicy, zapalenie przełyku, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Crohna; (bardzo rzadko) perforacja przewodu pokarmowego. Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacje czasami mogą mieć ciężki przebieg i być potencjalnie śmiertelne, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (niezbyt często) zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny); (bardzo rzadko) zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka; (rzadko) ciężkie niepożądane reakcje skórne (SCARs): zgłaszano przypadki zespołu Stevens-Johnsona (SJS) i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (TEN), pokrzywka; (bardzo rzadko) pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy; (nieznana) nadwrażliwość na światło. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia, nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i/lub stężenia mocznika w surowicy); (bardzo rzadko) ostra czynnościowa niewydolność nerek u pacjentów z czynnikami ryzyka. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) obrzęki, w tym obrzęki dolnych kończyn. Badania diagnostyczne: (niezbyt często) zaburzenia wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia kreatyniny lub mocznika). Organiczne uszkodzenia nerek prawdopodobnie prowadzące do ostrej niewydolności nerek: inf. o pojedynczych przypadkach śródmiąższowego zapalenia nerek, ostrej martwicy kanalikowej, zespołu nerczycowego i martwicy brodawek nerkowych. W wyjątkowych przypadkach w przebiegu ospy wietrznej mogą wystąpić poważne powikłania infekcyjne w obrębie skóry i tkanek miękkich.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Meloxicam Adamed skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Meloxicam?

Szukasz gdzie można kupić Meloxicam?

Oto lista aptek i sklepów z Meloxicam:

Forum Meloxicam

Nikt nie skomentował jeszcze Meloxicam Adamed skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Meloxicam Adamed skutki uboczne


Regulamin serwisu