Maxon skutki uboczne

Informacje o Maxon skutki uboczne

Maxon skutki uboczne:

Profil bezpieczeństwa syldenafilu oparto na danych dotyczących 8691 pacjentów, którzy otrzymywali go w 67 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo. Do działań niepożądanych najczęściej zgłaszanych przez pacjentów przyjmujących syldenafil w badaniach klinicznych należał ból głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, zatkany nos, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia barwnego. Dane dotyczące działań niepożądanych gromadzone w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu do obrotu innego produktu leczniczego zawierającego syldenafil dotyczą okresu ponad 9 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu i wprowadzane do bazy danych dotyczących bezpieczeństwa, nie jest możliwe rzetelne ustalenie częstości występowania tychże działań. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) reakcje nadwrażliwości. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) ból głowy; (często) zawroty głowy; (niezbyt często) senność, niedoczulica; (rzadko) udar naczyniowy mózgu, omdlenie; (nieznana) przemijający napad niedokrwienny, drgawki, drgawki nawracające. Zaburzenia oka: (często) zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego; (niezbyt często) zaburzenia spojówek, zaburzenia oka, zaburzenia łzawienia, inne zaburzenia oka; (nieznana) niezwiązana z zapaleniem tętnic przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum w uszach; (rzadko) utrata słuchu. Zaburzenia serca: (niezbyt często) kołatania serca, tachykardia; (rzadko) zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków; (nieznana) arytmia komorowa, dławica piersiowa niestabilna, nagła śmierć sercowa. Zaburzenia naczyniowe: (często) uderzenia gorąca; (rzadko) nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie. Rzadko nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) uczucie zatkanego nosa; (rzadko) krwawienie z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) niestrawność; (niezbyt często) wymioty, nudności, suchość w ustach. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) wysypka skórna; (nieznana) zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczna naskórka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (niezbyt często) ból mięśniowy. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) krwiomocz. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (niezbyt często) krwawa sperma, krwawienie z prącia; (nieznana) priapizm, przedłużona erekcja. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) ból w klatce piersiowej, zmęczenie. Badania diagnostyczne: (niezbyt często) przyspieszona akcja serca.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Maxon skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Maxon

Gdzie kupić Maxon?

Szukasz gdzie można kupić Maxon?

Oto lista aptek i sklepów z Maxon:

Forum Maxon

Lista pytań na forum o Maxon:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Maxon skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Maxon skutki uboczne