Madopar przeciwskazania

Informacje o Madopar przeciwskazania

Madopar przeciwskazania:


U osób predysponowanych mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. W okresie leczenia produktem leczniczym u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania należy regularnie mierzyć ciśnienie śródgalkowe, gdyż lewodopa może je podwyższać. Podczas leczenia produktem leczniczym może występować depresja, która jednak może być uwarunkowana również chorobą podstawową (chorobą Parkinsona lub RLS). Jeśli pacjent przyjmujący lewodopę wymaga znieczulenia ogólnego, należy kontynuować podawanie leku przez jak najdłuższy czas do operacji, z wyjątkiem znieczulenia przy użyciu halotanu. W znieczuleniu ogólnym z użyciem halotanu, należy odstawić lek na 12-48 h przed zabiegiem ze względu na możliwość wystąpienia wahań ciśnienia krwi i/lub zaburzeń rytmu serca. Po zabiegu leczenie można wznowić, stopniowo zwiększając dawki aż do osiągnięcia poprzedniego poziomu. Nie wolno nagle odstawiać leku. Nagłe odstawienie produktu leczniczego spowodować potencjalnie zagrażający życiu stan przypominający złośliwy zespół neuroleptyczny (wysoka gorączka, sztywność mięśni, możliwe zmiany psychiczne, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatyninowej). W przypadku wystąpienia takich objawów pacjent powinien znaleźć się pod obserwacją lekarza, w razie potrzeby w szpitalu, i szybko poddać się odpowiedniemu leczeniu objawowemu. Leczenie to może – po dokonaniu szczegółowej oceny – obejmować również wznowienie leczenia produktem leczniczym. Podczas stosowania lewodopy może wystąpić senność i w rzadkich przypadkach nagłe napady snu. Bardzo rzadko donoszono o przypadkach napadów snu mogących pojawiać się również podczas wykonywania codziennych czynności, w niektórych przypadkach bez wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych lub poprzedzającej senności, jak również bez świadomości wystąpienia napadu snu. Dlatego należy poinformować pacjentów o takim ryzyku. Należy ich ostrzec, aby nie prowadzili pojazdów mechanicznych i nie obsługiwali maszyn w trakcie leczenia lewodopa, gdy czują się śpiący lub gdy wystąpiły już przedtem senność i/lub napady snu. W przypadku wystąpienia senności lub napadów snu należy rozważyć zmniejszenie dawki lub zakończenie leczenia. U pacjentów, u których w chorobie Parkinsona stosowano produkty lecznicze z grupy agonistów dopaminy, zgłaszane były przypadki patologicznej skłonności do gier hazardowych, zwiększenia libido oraz podwyższonej aktywności seksualnej. Nie ustalono związku przyczynowego pomiędzy tymi przypadkami a stosowaniem produktu leczniczego, który nie jest agonistą dopaminy. Jakkolwiek należy zachować ostrożność, jako że produktu leczniczy należy do grupy leków doparninergicznych. U niewielkiej podgrupy pacjentów z chorobą Parkinsona występują zaburzenia poznawcze i behawioralne, które można bezpośrednio przypisać przyjmowaniu wbrew zaleceniom lekarza coraz większych dawek leków, znacznie przekraczających dawki wystarczające do leczenia zaburzeń ruchowych. W trakcie leczenia zaleca się częstsze kontrolowanie czynności wątroby oraz badanie morfologii krwi. U pacjentów z cukrzycą należy często badać stężenie glukozy we krwi i odpowiednio dostosowywać dawki leków przeciwcukrzycowych. Pacjentom, którzy podczas leczenia produktem leczniczym odczuwali senność i/lub doznawali nagłych napadów snu, należy odradzać prowadzenie pojazdów mechanicznych lub wykonywanie niektórych innych czynności (np. obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu), ponieważ może to stwarzać zagrożenie poważnym urazem lub śmiercią dla nich samych lub dla innych osób. Pacjenci powinni być poinformowani o powyższych problemach i zrezygnować z takich czynności do czasu ustąpienia nawracających napadów snu i senności.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Madopar przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Madopar


Sprawdź komentarze opinie o Madopar:


Ocena średnia Madopar:

Madopar otrzymał ocenę średnią: 3,3
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 8 opinii

Gdzie kupić Madopar?

Szukasz gdzie można kupić Madopar?

Oto lista aptek i sklepów z Madopar:

Forum Madopar

“Madopar przeciwskazania” - komentarz

 1. Madopar przeciwskazania #

  Biorę Madopar zgodnie z zaleceniem Neurologa
  1 dawkę – 1 godzinę przed snem
  Z wymienionych w ulotce skutków ubocznych
  odczuwam suchość w ustach i niekiedy (w ciągu
  dnia) słaby ból brzucha
  Moim problemem jest występowanie w dalszym
  ciągu niepokoju nóg i również (od pewnego czasu) mrowienie i niepokój w rękach
  Najczęściej przesypiam pierwsze 1,5 godziny i
  bywa, że nie mogę zasnąć do rana. Po dwóch
  dniach bezsenności i wyczerpania – śpię.

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Madopar przeciwskazania