Madopar dawkowanie

Informacje o Madopar dawkowanie

Madopar dawkowanie:

Choroba Parkinsona. Produkt leczniczy należy przyjmować w miarę możliwości na 30 min. przed posiłkiem lub 1 h po posiłku. Niepożądanych objawów ze strony przewodu pokarmowego, jakie występują głównie w początkowej fazie leczenia, można zazwyczaj uniknąć, przyjmując produkt leczniczy z niewielkim posiłkiem (np. biszkoptami) lub popijając go napojem, bądź stopniowo zwiększając jego dawkę. Leczenie produktem powinno być rozpoczynane stopniowo. Dawkę należy dobierać zawsze indywidualnie i ustalać tak, by osiągnąć optymalny efekt. We wczesnym stadium choroby Parkinsona zaleca się rozpocząć leczenie, stosując 1 kaps. produktu 62,5 mg (50 mg lewodopy 12,5 mg benzerazydu) 3-4x/dobę. Jeśli pacjent dobrze toleruje leczenie początkowe, dawka leku powinna być powoli zwiększana, w zależności od odpowiedzi klinicznej. Optymalny efekt leczniczy osiąga się zazwyczaj po dawce dobowej produktu odpowiadającej 300-800 mg lewodopy 75-200 mg benzerazydu, podawanej w co najmniej 3 dawkach podzielonych, stosowanych przez okres 4-6 tyg. Jeśli zaistnieje konieczność zastosowania większych dawek dobowych leku, należy zachować miesięczny odstęp pomiędzy kolejnymi zmianami dawek. Średnia dawka podtrzymująca odpowiada 1 kaps. produktu 125 mg, podawanej 3-6x/dobę. Liczba dawek podzielonych (nie mniej niż 3) i ich rozkład w ciągu doby powinny być ustalone tak, aby osiągnąć optymalny efekt. Produkt w postaci tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej można stosować wymiennie do postaci standardowych produktu leczniczego (kaps. i tabl.) w taki sposób, żeby osiągnąć optymalny efekt terapeutyczny.Zespól niespokojnych nóg (RLS). Maksymalna dawka dobowa produktu nie powinna być większa niż 500 mg. Idiopatyczny zespól niespokojnych nóg: produkt leczniczy przyjmuje się doustnie na 1 h przed pójściem spać. Aby uniknąć działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, najlepiej przyjmować lek z niewielkim posiłkiem. W przypadku pacjentów z RLS, którzy uskarżają się na trudności z zasypianiem, należy stosować standardową postać produktu leczniczego. Zalecana dawka produktu wynosi 62,5 mg – 125 mg. Jeżeli objawy nie ustępują, można zwiększyć dawkę produktu leczniczego do 250 mg. W przypadku pacjentów z RLS, u których występują zarówno trudności z zasypianiem, jak i zaburzenia snu w ciągu nocy, należy stosować 1 kaps. produktu leczniczego o przedłużonym uwalnianiu wraz z 1 standardową kaps. produktu 125 mg na 1 h przed pójściem spać. Jeżeli nie doprowadzi to do wystarczającego złagodzenia dolegliwości w 2 części nocy, można zwiększyć dawkę do 2 kaps. produktu o przedłużonym uwalnianiu. RLS z trudnościami z zasypianiem i z zaburzeniami snu w ciągu nocy oraz z dodatkowymi zaburzeniami w ciągu dnia:u takich pacjentów zaleca się podawanie dodatkowej dawki 125 mg standardowego produktu leczniczego, przy czym należy zwrócić uwagę na to, aby całkowita dawka podawana w okresie 24 h nie była większa niż 500 mg produktu. U pacjentów z RLS, którzy są poddawani dializom, należy stosować dawkę 125 mg produktu standardowego lub w postaci tabl. do sporządzania zawiesiny, podawaną na 30 min. przed dializą. Choroba Parkinsona: u wszystkich pacjentów należy starannie ustalić dawkę. Pacjenci leczeni innymi lekami przeciw parkinsonizmowi mogą otrzymywać produkt leczniczy. W miarę jak stan chorego leczonego produktem leczniczym ulega poprawie, można zredukować dawki tych leków lub stopniowo je odstawić. Produkt leczniczy w postaci tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej jest szczególnie wskazany u chorych z dysfagią (zaburzeniami połykania) lub w sytuacjach, gdy pożądane jest szybsze rozpoczęcie działania leku, na przykład u chorych cierpiących z powodu wczesnoporannej lub popołudniowej akinezji, lub u których występują objawy opóźnienia działania dawki („delayed-on”) lub hipokinezji końca dawki („wearing-off’). Pacjenci, którzy odczuwają duże różnice w działaniu leku w ciągu dnia (zjawisko „on-off”) powinni otrzymywać odpowiednio mniejsze dawki częściej w ciągu dnia albo też zaleca się zastąpienie standardowych postaci leku produktem o przedłużonym uwalnianiu. Zmiana standardowej postaci produktu na produkt o przedłużonym uwalnianiu powinna się odbywać z dnia na dzień, począwszy od 1-szej dawki porannej. Należy utrzymać tę samą dawkę dobową i ten sam rozkład porcji leku jak w przypadku postaci standardowej. Po 2-3 dniach dawkę należy stopniowo zwiększyć o ok. 50%. Należy poinformować pacjentów o możliwości przejściowego pogorszenia się ich stanu. Właściwości farmakokinetyczne produktu o przedłużonym uwalnianiu powodują, że początek jego działania pojawia się później niż podczas stosowania produktów standardowych. Kliniczny efekt można osiągnąć szybciej, podając produkt leczniczy razem z postacią standardową lub z tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej produktu leczniczego. Ten sposób może się okazać szczególnie użyteczny w przypadku podania 1-szej dawki porannej, która zazwyczaj powinna być większa niż kolejne dawki przyjmowane w ciągu dnia. Sposób dawkowania produktu o przedłużonym uwalnianiu ustala się indywidualnie, powoli i z zachowaniem szczególnej ostrożności, w odstępach co najmniej 2-3 dniowych pomiędzy każdą zmianą dawki leku. U chorych ze zmniejszoną sprawnością motoryczną w nocy pozytywne efekty uzyskuje się przez stopniowe zwiększenie ostatniej dawki wieczornej produktu o przedłużonym uwalnianiu do 250 mg, podawanego bezpośrednio przed snem. Nadmierną odpowiedź (dyskinezy) po podaniu produktu o przedłużonym uwalnianiu korzystniej jest zredukować przez wydłużenie odstępu czasu pomiędzy poszczególnymi porcjami leku niż przez zmniejszenie pojedynczych dawek. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi klinicznej po zastosowaniu produktu o przedłużonym uwalnianiu zaleca się powrót do poprzedniego leczenia standardowym produktem leczniczym lub produktem w postaci tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej. Pacjentów należy uważnie obserwować pod kątem ewentualnych działań niepożądanych związanych z zaburzeniami psychicznymi. Zespól niespokojnych nóg (RLS): w celu uniknięcia nasilenia objawów (tj. wczesnego występowania objawów RLS w ciągu dnia, wzrostu nasilenia objawów oraz zajęcia innych części ciała), nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej produktu. W razie wystąpienia nasilonych objawów ważne jest, aby nie przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Jeżeli wystąpi nasilenie lub efekt z odbicia, należy rozważyć leczenie uzupełniające ze zredukowaniem dawki lewodopy lub stopniowe odstawienie lewodopy i zastąpienie jej innym lekiem.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Madopar dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Madopar


Sprawdź komentarze opinie o Madopar:


Ocena średnia Madopar:

Madopar otrzymał ocenę średnią: 3,3
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 8 opinii

Gdzie kupić Madopar?

Szukasz gdzie można kupić Madopar?

Oto lista aptek i sklepów z Madopar:

Forum Madopar

“Madopar dawkowanie” - komentarz

  1. Madopar dawkowanie #

    prosze o informacje odnosnie zazywanie lekow po 2 operacjach wszczepnienia symulatora odnosnie choroby parkinsona jakie wystepuja reakcje.

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Madopar dawkowanie