Losartanum 123ratio skutki uboczne

Informacje o Losartanum 123ratio skutki uboczne

Losartanum 123ratio skutki uboczne:

Działanie losartanu zostało określone na podstawie: kontrolowanych badań klinicznych obejmujących >3000 pacjentów w wieku 18 lat i starszych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym; kontrolowanych badań klinicznych u 177 pacjentów w wieku 6-16 lat z nadciśnieniem tętniczym; kontrolowanych badań klinicznych obejmujących >9000 pacjentów w wieku 55-80 lat z przerostem lewej komory, chorych na nadciśnienie tętnicze; kontrolowanych badań klinicznych obejmujących >7700 dorosłych pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca; kontrolowanych badań klinicznych obejmujących >1500 pacjentów wieku 31 lat i starszych z białkomoczem, chorych na cukrzycę typu 2. W tych badaniach klinicznych najczęstszym działaniem niepożądanym były zawroty głowy. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (nieznana) niedokrwistość, małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy i zapalenie naczyń, hiperkaliemia. Zaburzenia psychiczne: (nieznana) depresja. Zaburzenia układu nerwowego: (nieznana) migrena, dysgeusia. Zaburzenia ucha i błędnika: (nieznana) szumy uszne. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej I śródpiersia: (nieznana) kaszel. Zaburzenia żołądka i jelit: (nieznana) biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) zapalenie wątroby; (nieznana) zapalenia trzustki, zaburzenia czynności wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (nieznana) pokrzywka, świąd, wysypka, reakcja uczuleniowa na światło. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowej i tkanki łącznej: (nieznana) ból mięśni, ból stawów, rabdomioliza. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (nieznana) zaburzenia erekcji/impotencja. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (nieznana) złe samopoczucie. Badania diagnostyczne: (nieznana) hiponatremia. Występowanie działań niepożądanych określonych w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych – szczegóły patrz ChPL. U pacjentów z grupy ryzyka odnotowano zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek, będące skutkiem zahamowania układu angiotensyna-renina-aldosteron; tego rodzaju zmiany w czynności nerek mogą być odwracalne po zaprzestaniu leczenia. Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży wydaje się być podobny do tych, które występowały u dorosłych pacjentów. Dane w tej grupie pacjentów są ograniczone.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Losartanum 123ratio skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Losartanum


Sprawdź komentarze opinie o Losartanum:

Gdzie kupić Losartanum?

Szukasz gdzie można kupić Losartanum?

Oto lista aptek i sklepów z Losartanum:

Forum Losartanum

Lista pytań na forum o Losartanum:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Losartanum 123ratio skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Losartanum 123ratio skutki uboczne