Losartanum 123ratio dawkowanie

Informacje o Losartanum 123ratio dawkowanie

Losartanum 123ratio dawkowanie:

Nadciśnienie tętnicze. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 50 mg raz/dobę. Maks. działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 3-6 tyg. od rozpoczęcia leczenia. Niektórzy pacjenci mogą osiągnąć dodatkowe korzyści przez zwiększenie dawki do 100 mg losartanu raz/dobę (rano). Losartan może być przyjmowany razem z innymi produktami przeciwnadciśnieniowymi, głównie z produktami moczopędnymi (np. hydrochlorotiazyd ). Brak doświadczenia klinicznego co do skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu u dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat w leczeniu nadciśnienia. Dostępne są ograniczone dane farmakokinetyczne w leczeniu nadciśnienia u dzieci powyżej 1 m-ca życia. Dla pacjentów potrafiących połykać tabletki, o mc. 20-50 kg, zaleca się dawkę 25 mg raz/dobę. W wyjątkowych przypadkach dawka ta może być zwiększona do maks. 50 mg raz/dobę. Dla pacjentów o mc. powyżej 50 kg zazwyczaj zalecaną dawką jest 50 mg raz/dobę. W wyjątkowych przypadkach dawka ta może być zwiększona do maks. 100 mg raz/dobę. Dawki powyżej 1,4 mg/kg mc./dobę (lub powyżej 100 mg) nie zostały przebadane u dzieci i młodzieży. Nie należy podawać losartanu dzieciom poniżej 6 rż. ze względu na ograniczone dane w tej grupie wiekowej. Losartan nie jest zalecany do stosowania u dzieci z szybkością przesączania kłębkowego 2 ze względu na brak danych. Losartan nie jest także zalecany do stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem ≥0,5 g/dobę. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz/dobę. Dawka może zostać zwiększona do 100 mg raz/dobę w zależności od wartości ciśnienia w ciągu 1-go m-ca po rozpoczęciu leczenia. Losartan może być stosowany razem z innymi produktami przeciwnadciśnieniowymi (np. lekami moczopędnymi, brokerami kanałów wapniowych, α- lub β adrenolitykami oraz lekami działającymi ośrodkowo), insuliną i innymi powszechnie stosowanymi produktami hipoglikemizującymi (np. sulfonylomocznikiem, glitazonami, inhibitorami glukozydazy). Niewydolność serca. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa losartanu u pacjentów z niewydolnością serca wynosi 12,5 mg raz/dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać w odstępach cotyg. (tj. 12,5 mg/dobę, 25 mg/dobę, 50 mg/dobę), aż do uzyskania zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej czyli 50 mg raz/dobę w zależności od stanu pacjenta. Zmniejszanie ryzyka udaru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca udokumentowanym w badaniu elektrokardiograficznym. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa losartanu wynosi 50 mg raz/dobę. Należy dodać małą dawkę hydrochlorotiazydu i/lub zwiększyć dawkę losartanu do 100 mg raz/dobę, w zależności od wartości ciśnienia tętniczego. Dla pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych), zaleca się rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg raz/dobę. Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów hemodializowanych. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie, należy rozważyć zmniejszenie dawki. Brak doświadczenia klinicznego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Z tego powodu losartan jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U osób w podeszłym wieku zazwyczaj nie jest konieczne dostosowanie dawki, jednak należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg u pacjentów powyżej 75 lat.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Losartanum 123ratio dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Losartanum


Sprawdź komentarze opinie o Losartanum:

Gdzie kupić Losartanum?

Szukasz gdzie można kupić Losartanum?

Oto lista aptek i sklepów z Losartanum:

Forum Losartanum

Lista pytań na forum o Losartanum:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Losartanum 123ratio dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Losartanum 123ratio dawkowanie