Leuprostin skutki uboczne

Informacje o Leuprostin skutki uboczne

Leuprostin skutki uboczne:

Na początku leczenia leuprorelina powoduje krótkotrwałe zwiększenie stężenia testosteronu w surowicy, które może spowodować przemijające nasilenie niektórych objawów choroby (wystąpienie lub nasilenie bólu kości, zwężenie dróg moczowych z jego skutkami, ucisk rdzenia kręgowego, osłabienie mięśni nóg, obrzęk limfatyczny). Nasilenie tych objawów zmniejsza się zazwyczaj samoistnie bez konieczności przerwania stosowania produktu. Działania niepożądane mogą występować w następstwie zahamowania uwalniania hormonów płciowych. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) uogólnione reakcje alergiczne (gorączka, świąd, eozynofilia, wysypka skórna); (rzadko) reakcje anafilaktyczne. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) zwiększenie mc.; (często) zmniejszenie apetytu, zwiększenie apetytu, zmniejszenie mc.; (rzadko) zmiany w cukrzycowym statusie metabolicznym (zwiększenie lub zmniejszenie stężenia glukozy we krwi). Zaburzenia psychiczne: (często) zmiany nastroju, depresja, zaburzenia snu. Zaburzenia układu nerwowego: (często) bóle głowy, parestezje; (rzadko) zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, przemijające zaburzenia smaku; (bardzo rzadko) krwotok do przysadki mózgowej po początkowym podaniu leuproreliny pacjentom z gruczolakiem przysadki – opisywano bardzo rzadkie przypadki krwotoku do przysadki po początkowym podaniu leuproreliny pacjentom z gruczolakiem przysadki. Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu leuproreliny do obrotu o przypadkach śródmiąższowego zapalenia płuc, głównie w Japonii. Opisano 1 przypadek zakrzepicy centralnej tętnicy siatkówki. Reakcję na leczenie implantem można monitorować, oznaczając stężenie testosteronu w surowicy, aktywność fosfatazy kwaśnej i stężenie PSA. W poczatkowej fazie leczenia stężenie terstosteronu najpierw zwiększa się, po czym zmniejsza w czasie 2 tyg.. Po upływie 2-4 tyg. stężenia testosteronu są porównywalne do obserwowanych po obustronnym usunięciu jąder i pozostają stałe przez cały okres leczenia. W początkowej fazie leczenia może wystąpić przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy kwaśnej. Powrót do fizjologicznych lub prawie fizjologicznych wartości następuje po kilku tyg. Hipogonadyzm związany z długotrwałym leczeniem analogami LHRH i/lub usunięciem jąder może prowadzić do osteoporozy ze zwiększonym ryzykiem złamań. U pacjentów obarczonych dużym ryzykiem dodatkowe podanie bisfosfonianów może zapobiec demineralizacji kości.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Leuprostin skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Leuprostin?

Szukasz gdzie można kupić Leuprostin?

Oto lista aptek i sklepów z Leuprostin:

Forum Leuprostin

Lista pytań na forum o Leuprostin:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Leuprostin skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Leuprostin skutki uboczne


Regulamin serwisu