Ivisart skutki uboczne

Poznaj bliżej lek Ivisart:

Witaj na stronie, na której znajdziesz nie tylko posegregowane informacje z ulotki Ivisart, ale także poznasz prawdziwe historie i opinie pacjentów Ivisart skutki uboczne. Rzetelne informacje ekspertów o alternatywnych zamiennikach wraz z cenami i refundacją NFZ przedstawiamy byś mogła/ mógł kupować świadomie leki w aptece. Poznaj lepiej ewentualne skutki uboczne Ivisart i porównaj je z reklamami by móc zweryfikować czy jest tak dobry, a może są lepsze zamienniki, których jeszcze nie znasz. Zawsze doceniamy twoją opinię, więc proszę pomóż nam rozwijać ta stronę i zostaw swój komentarz o leku dla innych.

Ivisart skutki uboczne z ulotki
Poznaj informacje z ulotki: Ivisart skutki uboczne. Nie musisz już szukać w ulotce rozdziału informacji, które Ciebie interesują. My pogrupowaliśmy je wg katygorii. Sprawdź Ivisart skutki uboczne, a poniżej znajdziesz inne rodziały ulotki dla Ivisart skutki uboczne

W kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ogólna częstość występowania działań niepożądanych w grupie leczonej walsartanem była porównywalna z częstością występującą w grupie otrzymującej placebo i odpowiadała jego właściwościom farmakologicznym. Wydaje się, że częstość występowania działań niepożądanych nie była związana z dawką ani czasem trwania leczenia; nie wykazano również związku z płcią, wiekiem lub rasą pacjentów. Działania niepożądane zgłaszane w trakcie badań klinicznych, po wprowadzeniu leku do obrotu i z badań laboratoryjnych są wymienione w tabeli poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (nieznana) zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, neutropenia, małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (nieznana) zwiększenie stężenia potasu w surowicy, hiponatremia. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. Zaburzenia naczyniowe: (nieznana) zapalenie naczyń krwionośnych. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) kaszel. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) ból brzucha. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (nieznana) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (nieznana) obrzęk naczynioruchowy, pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka, świąd. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (nieznana) ból mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (nieznana) niewydolność i zaburzenia czynności nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) uczucie zmęczenia. Działanie przeciwnadciśnieniowe walsartanu oceniano w 2 randomizowanych, podwójnie zaślepionych badaniach klinicznych z udziałem 561 pacjentów pediatrycznych w wieku 6-18 lat. Za wyjątkiem pojedynczych zaburzeń żołądka i jelit (takich jak bóle brzucha, nudności, wymioty) oraz zawrotów głowy, nie stwierdzono istotnych różnic w odniesieniu do rodzaju, częstości i nasilenia działań niepożądanych pomiędzy profilem bezpieczeństwa w populacji pacjentów pediatrycznych w wieku 6-18 lat, a wcześniej zgłaszanym profilem bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych. Ocena funkcji neuropoznawczych oraz rozwoju pacjentów pediatrycznych w wieku 6-16 lat wykazała, że trwające do 1 roku leczenie produktem leczniczym nie miało całościowego, istotnego klinicznie, niekorzystnego wpływu na te funkcje. W podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu z udziałem 90 dzieci w wieku 1-6 lat, kontynuowanym jako 12-miesięczne przedłużone badanie otwarte odnotowano 2 zgony i pojedyncze przypadki znacznego zwiększenia aktywności transaminaz wątrobowych. Zdarzenia te wystąpiły w populacji pacjentów z istotnymi współistniejącymi chorobami. Związek przyczynowy z leczeniem produktem leczniczym nie został ustalony. W 2. badaniu, do którego włączono 75 dzieci w wieku 1-6 lat nie odnotowano żadnych przypadków znacznego zwiększenia aktywności transaminaz wątrobowych ani zgonów związanych z leczeniem walsartanem. U dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat ze współistniejącą przewlekłą chorobą nerek częściej obserwowano hiperkaliemię. Profil bezpieczeństwa obserwowany w kontrolowanych badaniach klinicznych u pacjentów w stanie po zawale mięśnia sercowego i/lub z niewydolnością serca różni się od ogólnego profilu bezpieczeństwa stwierdzanego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Może być to związane z pierwotną chorobą pacjenta. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (nieznana) małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (niezbyt często) hiperkaliemia; (nieznana) zwiększenie stężenia potasu w surowicy, hiponatremia. Zaburzenia układu nerwowego: (często) zawroty głowy, zawroty głowy ortostatyczne; (niezbyt często) omdlenie, ból głowy. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. Zaburzenia serca: (niezbyt często) niewydolność serca. Zaburzenia naczyniowe: (często) niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne; (nieznana) zapalenie naczyń krwionośnych. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) kaszel. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) nudności, biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (nieznana) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) obrzęk naczynioruchowy; (nieznana) pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka, świąd. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (nieznana) ból mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) niewydolność i zaburzenia czynności nerek; (niezbyt często) ostra niewydolność nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy; (nieznana) zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) osłabienie, uczucie zmęczenia.
Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Ivisart skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nie lekceważ tego!

Poznaj inne, szczegółowe informacje o Ivisart z ulotki. Informacje podzielone są tematycznie – Sprawdż tylko te które Ciebie interesują. Przeczytaj też komentarze, na dole strony, osób które zażywały ten lek by potwierdzić informacje z ulotki Ivisart

Jak działa Ivisart
Walsartan jest aktywnym po podaniu doustnym, silnym i specyficznym antagonistą receptora angiotensyny II (Ang II). Działa wybiórczo na podtyp receptora AT1, który jest od… Przeczytaj więcej
Jak zalecane jest przyjmowanie Ivisart przy karmieniu piersią?
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią…. Przeczytaj więcej
Jak dawkować Ivisart?
Nadciśnienie tętnicze. Zalecana dawka początkowa leku to 80 mg raz/dobę. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest wyraźnie zauważalne w ciągu 2 tyg., a maks. staje się w ciąg… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Ivisart
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którakolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, marskość żółciowa wątroby i cholestazą. II i III tryme… Przeczytaj więcej
Czy Ivisart można brać w ciąży?
Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AURA) w trakcie I trymestru ciąży. Stosowanie AURA jest przeciwwskazane w trakcie II i III trymestru cią… Przeczytaj więcej
Czy Ivisart można przedawkować?
Przedawkowanie produktu może spowodować znaczne niedociśnienie tętnicze, co może doprowadzić do obniżonego poziomu świadomości, zapaści krążeniowej i/lub wstrząsu. Postęp… Przeczytaj więcej

Cena Ivisart

Ivisart jest lekiem dostępnym w różnych opakowaniach i dawkach w polskich aptekach. Cena nie zawsze zależy od punktu aptecznego, w której kupujesz ale również od dawki substancji aktywnej i ilości leku.
Na rynku polskim występują dawki:
160 mg

Ivisart w dawce 160 mg substancji aktywnej
Można kupić w opakowaniu zawierającym 28 szt. tabl. powl. w cenie:

 • 0.00PLN przy zakupie na 100%. Wtedy cena jednej kapsułki wynosi 0.00PLN
 • Szczegółowe ceny innych opakowań i odpłatności Ivisart:


  Zamienniki Ivisart

  Zapoznaj się z zamiennikami Ivisart. Dowiesz się o cenach zamienników i czy może jakiś nie jest refundowany przez NFZ. Przed pójściem do lekarza możesz też zweryfikować działanie i ewentualne skutki uboczne samego leku Ivisart, a także zamienników.


  Gdzie można kupić Ivisart?

  Sprawdź gdzie kupić Ivisart. Poszukaj najlepszej lokalizacji oraz ceny by zamówić. Zawsze porównaj cenę i dostępność leku Ivisart w aptece.

  Użyj poniższej wyszukiwarki, kliknij SZUKAJ by rozpocząć


  Komentarze o Ivisart skutki uboczne

  Jeśli zwykłe informacje z ulotki Ivisart skutki uboczne Ci nie wystarczają, a sponsorowane artykuły na innych stronach nie przemawiają do Ciebie to sprawdź prawdziwe historie o Ivisart skutki uboczne i opinie ekspertów

  Przeczytaj wszystkie opinie naszych użytkowników


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *