Ipreziv skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Ipreziv skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Ipreziv skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Ipreziv. Pamiętaj również sprawdzić ceny Ipreziv bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.
A jak było u Ciebie- Ipreziv skutki uboczne? Napisz swój komentarz

Gdzie kupić Ipreziv?

Szukasz gdzie można kupić Ipreziv?

Oto lista aptek i sklepów z Ipreziv:

Cena Ipreziv

Chcesz poznać szczegółowe ceny Ipreziv?

Forum Ipreziv

Lista pytań na forum o Ipreziv:

    Brak pytań na forum o Ipreziv

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Ulotka o Ipreziv skutki uboczne

Ipreziv skutki uboczne:

Produkt leczniczy w dawkach 20, 40 lub 80 mg oceniano pod kątem bezpieczeństwa w badaniach klinicznych u pacjentów otrzymujących leczenie przez maksymalnie 56 tygodni. W tych badaniach klinicznych reakcje niepożądane związane z leczeniem produktem leczniczym były zwykle łagodne do umiarkowanych, a ich ogólna częstość występowania była podobna jak w grupie placebo. Zawroty głowy były najczęstszą reakcją niepożądaną. Na częstość występowania reakcji niepożądanych w trakcie leczenia produktem leczniczym nie miała wpływu płeć, wiek ani rasa. Działania niepożądane obserwowano z podobną częstością dla produktu leczniczego w dawkach 20, 40 i 80 mg w jednym badaniu kontrolowanym placebo. Zaburzenia układu nerwowego: (często) zawroty głowy. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) niedociśnienie. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) biegunka. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) uczucie zmęczenia, obrzęk obwodowy. Badania diagnostyczne: (często) zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej we krwi; (niezbyt często) zwiększone stężenie kreatyniny we krwi, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi /Hiperurykemia. Gdy produkt leczniczy podawano razem z chlortalidonem częstość występowania podwyższonego stężenia kreatyniny i niedociśnienia była zwiększona z (niezbyt często) do (często). Gdy produkt leczniczy podawano razem z amlodypiną częstość występowania obrzęku obwodowego była zwiększona z (niezbyt często) do (często), ale była niższa niż dla amlodypiny w monoterapii. Obrzęk naczynioruchowy, w tym obrzęk okołoustny i okolicy oczodołów, obserwowano rzadko u pacjentów w trakcie otwartego leczenia produktem leczniczym. Częstość występowania podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy po podaniu produktu leczniczego w monoterapii była podobna jak w grupie placebo w badaniach prowadzonych z randomizacją, z grupą kontrolną otrzymującą placebo. Po jednoczesnym podaniu produktu leczniczego z lekami moczopędnymi, takimi jak chlortalidon, stwierdzono podwyższoną
częstość występowania zwiększonego stężenia kreatyniny i jest to obserwacja zgodna z wynikami uzyskanymi dla innych antagonistów receptora angiotensyny II oraz inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę. Zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi w trakcie terapii skojarzonej produktem leczniczym z lekami moczopędnymi było związane z większym obniżenie ciśnienia krwi w porównaniu z leczeniem tym produktem leczniczym w monoterapii.W wielu przypadkach podwyższone stężenie kreatyniny było przemijające albo nie postępowało dalej w trakcie kontynuacji leczenia. Po przerwaniu leczenia w większości przypadków podwyższone stężenie kreatyniny, które nie powróciło do wartości prawidłowych w trakcie leczenia, normalizowało się i u większości uczestników powróciło do wartości wyjściowych lub zbliżonych do wyjściowych. Niewielkie średnie zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy, obserwowano dla produktu leczniczego (10,8 µmol/l) w porównaniu z placebo (4,3 µmol/l). W badaniach z grupą kontrolną otrzymującą placebo dotyczących monoterapii obserwowano niewielkie zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu (średnie zmniejszenie odpowiednio o około 3 g/l i 1% objęt.). To działanie jest także obserwowane po podaniu innych inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Ipreziv skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Ipreziv skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *