Intuniv skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Intuniv skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Intuniv skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Intuniv. Pamiętaj również sprawdzić ceny Intuniv bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.
A jak było u Ciebie- Intuniv skutki uboczne? Napisz swój komentarz

Gdzie kupić Intuniv?

Szukasz gdzie można kupić Intuniv?

Oto lista aptek i sklepów z Intuniv:

Cena Intuniv

Chcesz poznać szczegółowe ceny Intuniv?

Forum Intuniv

Lista pytań na forum o Intuniv:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Ulotka o Intuniv skutki uboczne

Intuniv skutki uboczne:

Dane z kontrolowanych badań klinicznych przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby i otwartej próby wskazują, że do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych (bardzo często) należą: senność (40,6%), ból głowy (27,4%), zmęczenie (18,1%), ból w nadbrzuszu (12,0%) i sedacja (10,2%). Do często zgłaszanych ciężkich działań niepożądanych należą: niedociśnienie tętnicze (3,2%), zwiększenie mc. (2,9%), bradykardia (1,5%) oraz omdlenia (niezbyt często) (0,7%). Działania niepożądane senność i sedacja występowały głównie na początku leczenia i zazwyczaj mogą utrzymywać się przez 2-3 tyg., a w niektórych przypadkach dłużej. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) nadwrażliwość. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (często) zmniejszenie apetytu. Zaburzenia psychiczne: (często) depresja, lęk, chwiejność emocjonalna, bezsenność, budzenie się w nocy, koszmary senne; (niezbyt często) pobudzenie, omamy. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) senność, ból głowy; (często) sedacja, zawroty głowy, letarg; (niezbyt często) drgawki, omdlenie/utrata przytomności, zawroty głowy przy zmianie pozycji ciała; (rzadko) hipersomnia. Zaburzenia serca: (często) bradykardia; (niezbyt często) blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia, częstoskurcz, arytmia zatokowa. Zaburzenia naczyniowe: (często) niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne; (niezbyt często) bladość; (rzadko) nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) astma. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) ból brzucha; (często) wymioty, biegunka, nudności, zaparcia, uczucie dyskomfortu w brzuchu/żołądku, suchość w jamie ustnej; (niezbyt często) niestrawność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka; (niezbyt często) świąd. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) moczenie się mimowolne; (niezbyt często) częstomocz. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) zmęczenie; (często) drażliwość; (niezbyt często) astenia, ból w klatce piersiowej; (rzadko) złe samopoczucie. Badania diagnostyczne: (często) obniżone ciśnienie tętnicze krwi, zwiększenie mc.; (niezbyt często) podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, spowolnienie akcji serca, wzrost aktywności AlAT. W ogólniej puli pacjentów stosujących guanfacynę senność wystąpiła u 40,6%, a sedacja u 10,2% takich pacjentów. Bradykardia wystąpiła u 1,5%, niedociśnienie tętnicze u 3,2%, a omdlenia u 0,7% wszystkich pacjentów otrzymujących guanfacynę. Senność/sedacja oraz niedociśnienie tętnicze szczególnie często występowały w pierwszych tyg. leczenia, po czym stopniowo ustępowały. Starannie prowadzone pomiary mc. na wizytach kontrolnych wskazują, że u dzieci i młodzieży przyjmujących produkt leczniczy w trakcie trwania badania (tj. leczenie przez 7 dni w tyg. przez rok) następowała średnia zmiana wskaźnika mc. (BMI) wynosząca – po ujednoliceniu dla wieku i płci – 4,3 centyla przez 1 rok (średnie wartości centylowe na początku badania i po 12 miesiącach wynosiły odpowiednio 68,3 i 73,1). Z tego względu w ramach rutynowych badań kontrolnych należy wykonywać pomiar wzrostu, mc. i wskaźnika BMI przed rozpoczęciem leczenia, co 3 m-ce przez pierwszy rok leczenia, a następnie co 6 m-cy, z uwzględnieniem oceny klinicznej. Należy również prowadzić odpowiednie zapisy w karcie rozwoju. Wpływ guanfacyny w postaci o natychmiastowym uwalnianiu na odstęp QT dla 2 poziomów dawkowania (4 mg i 8 mg) oceniano w randomizowanym, krzyżowym badaniu z podwójnie ślepą próbą, z placebo i leczeniem aktywnym w grupie kontrolnej, przeprowadzonym z udziałem zdrowych osób dorosłych. Dla obydwu poziomów dawkowania zaobserwowano wyraźne zwiększenie średniej wartości odstępu QTc. Dotychczas nie stwierdzono, aby spostrzeżenie to miało znaczenie kliniczne. W randomizowanych badaniach fazy II i III, z podwójnie ślepą próbą, oceniających stosowanie produktu leczniczego w monoterapii, wydłużenie odstępu QTc o >60 ms w stosunku do wartości wyjściowych, skorygowane zgodnie ze wzorem Fridericia i wzorem Bazzeta, odnotowano odpowiednio o 0 (0,0%) oraz 2 (0,3%) pacjentów w grupie placebo i u 1 (0,1%) oraz 1 (0,1%) pacjenta w grupie otrzymującej produkt leczniczy. Nie ma pewności, czy spostrzeżenie to ma znaczenie kliniczne. Nie przeprowadzono badań produktu leczniczego u dorosłych pacjentów z zespołem ADHD.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Intuniv skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Intuniv skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *