Intuniv dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Intuniv dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Intuniv dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Intuniv. Pamiętaj również sprawdzić ceny Intuniv bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.
A jak było u Ciebie- Intuniv dawkowanie? Napisz swój komentarz

Gdzie kupić Intuniv?

Szukasz gdzie można kupić Intuniv?

Oto lista aptek i sklepów z Intuniv:

Cena Intuniv

Chcesz poznać szczegółowe ceny Intuniv?

Forum Intuniv

Lista pytań na forum o Intuniv:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Ulotka o Intuniv dawkowanie

Intuniv dawkowanie:

Leczenie musi być rozpoczynane pod nadzorem lekarza specjalisty w leczeniu zaburzeń zachowania okresu dziecięcego i/lub okresu dorastania. Rozpoczynając leczenie produktem leczniczym, konieczne jest staranne dostosowanie dawki i monitorowanie stanu pacjenta, ponieważ poprawa kliniczna, a także ryzyko wystąpienia klinicznie istotnych działań niepożądanych (omdlenia, niedociśnienie tętnicze, bradykardia, senność i sedacja) zależne są od wielkości dawki oraz narażenia na lek. Należy poinformować pacjentów, że może wystąpić senność i sedacja, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Jeżeli senność i sedacja utrzymują się lub zostaną uznane za klinicznie istotne, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. U wszystkich pacjentów zalecana dawka początkowa to 1 mg guanfacyny, podawana doustnie raz/dobę. Dawkę można dostosować, zwiększając ją stopniowo maks. o 1 mg/tydzień. Dawkę należy dostosować do każdego pacjenta indywidualnie w zależności od jego odpowiedzi na leczenie i tolerancji leku. W zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie oraz tolerancji produktu leczniczego, zalecana dawka podtrzymująca mieści się w przedziale 0,05-0,12 mg/kg m.c./dobę. Poniżej przedstawiono zalecany schemat zwiększania dawki u dzieci i młodzieży. Dostosowanie dawki (jej zwiększenie lub zmniejszenie) do maks. tolerowanej dawki mieszczącej się w zalecanym przedziale optymalnego dawkowania uwzględniającego masę ciała pacjenta, na podstawie klinicznej oceny odpowiedzi na leczenie i tolerancji na lek można przeprowadzić w odstępie tygodniowym po podaniu dawki inicjującej. W okresie dostosowywania dawki należy raz w tygodniu sprawdzać, czy nie wystąpiły przedmiotowe lub podmiotowe objawy senności i sedacji, niedociśnienia tętniczego i bradykardii. W pierwszym roku leczenia co najmniej raz/3 m-ce należy zbadać pacjenta w kierunku wystąpienia: objawów przedmiotowych i podmiotowych: o senności i sedacji o niedociśnienia tętniczego o bradykardii, zwiększenia mc./ryzyka otyłości. Zaleca się, aby w tym czasie przeprowadzić ocenę kliniczną. Następnie badania kontrolne należy przeprowadzać co 6 m-cy, a po każdej zmianie dawkowania – częściej. Schemat zwiększania dawki u dzieci w wieku 6-12 lat: 25 kg i powyżej: dawka maks.= 4 mg: tydzień 1 – 1 mg, tydzień 2 – 2 mg, tydzień 3 – 3 mg, tydzień 4 – 4 mg. Schemat zwiększania dawki u młodzieży (w wieku 13-17 lat): 34-41,4 kg dawka maks.= 4 mg: tydzień 1 – 1 mg, tydzień 2 – 2 mg, tydzień 3 – 3 mg, tydzień 4 – 4 mg. 41,5-49,4 kg: dawka maks.= 5 mg: tydzień 1 – 1 mg, tydzień 2 – 2 mg, tydzień 3 – 3 mg, tydzień 4 – 4 mg, tydzień 5 – 5 mg. 49,5-58,4 kg: dawka maks.= 6 mg: tydzień 1 – 1 mg, tydzień 2 – 2 mg, tydzień 3 – 3 mg, tydzień 4 – 4 mg, tydzień 5 – 5 mg, tydzień 6 – 6 mg. 58,5 kg i powyżej: dawka maks.= 7 mg: tydzień 1 – 1 mg, tydzień 2 – 2 mg, tydzień 3 – 3 mg, tydzień 4 – 4 mg, tydzień 5 – 5 mg, tydzień 6 – 6 mg, tydzień 7 – 7 mg. Lekarz, którzy zdecydował się stosować guanfacynę przez dłuższy czas (ponad 12 m-cy) powinien weryfikować celowość jej stosowania co 3 m-ce przez pierwszy rok, a następnie nie rzadziej niż raz w roku, opierając się na ocenie klinicznej. Powinien także rozważyć podjęcie próby odstawienia leku, najlepiej w okresie wakacji szkolnych, aby ocenić funkcjonowanie pacjenta bez farmakoterapii. Zmniejszanie dawki i zakończenie leczenia: Pacjentów/opiekunów pacjentów należy pouczyć, aby nie przerywali stosowania guanfacyny bez konsultacji z lekarzem prowadzącym. Po odstawieniu guanfacyny może wystąpić wzrost ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszenie tętna. Po odstawieniu produktu leczniczego obserwowano wzrost średnich wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego odpowiednio o ok. 3 mmHg i 1 mmHg powyżej wartości wyjściowych. U poszczególnych osób wzrost ciśnienia może być wyższy, niż wynikałoby to z podanych wartości uśrednionych. Dlatego zaleca się, aby monitorować ciśnienie tętnicze krwi i tętno u wszystkich pacjentów w trakcie zmniejszania dawki (dawkę należy zmniejszać stopniowo o nie więcej niż 1 mg co 3 do 7 dni), jak również po zakończeniu stosowania guanfacyny. Podczas odstawiania leku zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki produktu leczniczego, aby ograniczyć do min. możliwe działania niepożądane wynikające z odstawienia. W razie pominięcia dawki kolejną dawkę produktu leczniczego należy zażyć jak zwykle następnego dnia. Jeżeli pominięto dwie, lub więcej kolejnych dawek, zaleca się ponowne dostosowanie dawki w oparciu o tolerancję guanfacyny u pacjenta. Guanfacyny w postaci tabl. o natychmiastowym uwalnianiu nie należy zastępować produktem o przedł. uwalnianiu w identycznej dawce wyrażonej w mg, ze względu na różne profile farmakokinetyczne. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczność guanfacyny u dorosłych i osób w podeszłym wieku z zespołem ADHD, dlatego nie należy jej stosować w tej grupie pacjentów. Guanfacyna jest eliminowana zarówno przez wątrobę jak i przez nerki, z czego co najmniej 50% stanowi klirens wątrobowy. U pacjentów z niewydolnością wątroby różnego stopnia może być konieczne zmniejszenie dawki. Nie oceniano wpływu zaburzeń czynności wątroby na parametry farmakokinetyczne guanfacyny u pacjentów pediatrycznych (dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat). Guanfacyna jest eliminowana zarówno przez wątrobę jak i przez nerki, z czego co najmniej 30% produktu leczniczego w postaci niezmienionej jest wydalane z moczem. Zmniejszenie dawki może być konieczne u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR 29-15 ml/min) oraz z krańcową niewydolnością nerek (GFR

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Intuniv dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Intuniv dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *