Intron skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Intron skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Intron skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Intron. Pamiętaj również sprawdzić ceny Intron bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.
A jak było u Ciebie- Intron skutki uboczne? Napisz swój komentarz

Opinie o Intron

Sprawdź komentarze opinie o Intron:

Ocena średnia PegIntron:

PegIntron otrzymał ocenę średnią: 0,0
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 0 opinii

Gdzie kupić Intron?

Szukasz gdzie można kupić Intron?

Oto lista aptek i sklepów z Intron:

Cena Intron

Chcesz poznać szczegółowe ceny Intron?

Forum Intron

Lista pytań na forum o Intron:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Ulotka o Intron skutki uboczne

Intron skutki uboczne:

Działania niepożądane rybawiryny – patrz ChPL rybawiryny, jeśli preparat jest stosowany w skojarzeniu z rybawiryną u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. W badaniach klinicznych wykonanych w szerokim zakresie wskazań i w szerokim zakresie dawek (od 6 milionów j.m./m2 pc./tydzień w przypadku białaczki włochatokomórkowej do 100 milionów j.m./m2 pc./tydzień w przypadku czerniaka), do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należały: gorączka, zmęczenie, bóle głowy i bóle mięśni. Gorączka i zmęczenie często przemijały w ciągu 72 h po przerwaniu lub zaprzestaniu podawania leku. W badaniach klinicznych prowadzonych wśród populacji chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C, pacjenci otrzymywali produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z rybawiryną przez 1 rok. Wszyscy pacjenci, uczestniczący w tych badaniach otrzymywali 3 miliony j.m. produktu leczniczego 3 razy w tyg.Poniżej przedstawiona jest częstość zgłaszanych działań niepożądanych (związanych z leczeniem) wśród biorących udział w badaniach klinicznych, nieleczonych wcześniej pacjentów, którym podawano produkt przez 1 rok. Nasilenie objawów było z reguły lekkie do umiarkowanego. Działania niepożądane przedstawione poniżej na doświadczeniu zdobytym w badaniach klinicznych lub badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu na rynek. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (bardzo często) zapalenie gardła, zakażenia wirusowe; (często) zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, opryszczka pospolita (oporna), zapalenie błony śluzowej nosa; (niezbyt często) zakażenia bakteryjne; (rzadko) zapalenie płuc, posocznica. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo często) leukopenia; (często) trombocytopenia, limfadenopatia, limfopenia; (bardzo rzadko) anemia aplastyczna; (nieznana) aplazja czerwonokrwinkowa, idiopatyczna plamica małopłytkowa, zakrzepowa plamica małopłytkowa. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) sarkoidoza, zaostrzenie sarkoidozy; (nieznana) toczeń trzewny układowy, zapalenie naczyń, reumatoidalne zapalenie stawów (nowo zdiagnozowane lub nasilenie objawów), zespół Vogt-Koyanagi-Harada, ostre reakcje nadwrażliwości obejmujące pokrzywkę, obrzęk naczyniowy, skurcz oskrzeli, anafilaksję. Zaburzenia endokrynologiczne: (często) niedoczynność tarczycy, nadczynność; (bardzo rzadko) cukrzyca, nasilenie cukrzycy. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) jadłowstręt; (często) hipokalcemia, odwodnienie, hiperurykemia, pragnienie; (bardzo rzadko) hiperglikemia, hipertriglicerydemia, nasilenie łaknienia. Zaburzenia psychiczne: (bardzo często) depresja, bezsenność, niepokój, chwiejność emocjonalna, pobudzenie, nerwowość; (często) splątanie, zaburzenia snu, osłabienie popędu seksualnego; (rzadko) myśli samobójcze; (bardzo rzadko) samobójstwo, próby samobójcze, agresywne zachowanie (czasami skierowane przeciwko innym), psychoza, również z omamami; (nieznana) wyobrażenia zachowań zagrażających życiu ludzi, zmiany stanu psychicznego§, mania, zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia koncentracji, suchość w ustach; (często) drżenia, parestezje, hipoestezja, migrena, uderzenia gorąca, senność, wypaczone odczuwanie smaku; (niezbyt często) neuropatia obwodowa; (bardzo rzadko) Krwotok mózgowo- naczyniowy, niedokrwienie mózgowonaczyniowe, drgawki, upośledzenie świadomości, encefalopatia; (nieznana) mononeuropatie, śpiączka. Zaburzenia oka: (bardzo często) niewyraźne widzenie; (często) zapalenie spojówek, nieprawidłowe widzenie, zaburzenie gruczołu łzowego, ból oka; (rzadko) wylewy do siatkówki, retinopatie (również obrzęk plamki), niedrożność tętnicy lub żyły siatkówkowej, zapalenie nerwu wzrokowego, tarcza zastoinowa, utrata ostrości widzenia lub pola widzenia, objaw „ognisk waty”. Zaburzenia ucha i błędnika: (często) zawroty głowy, szumy uszne; (bardzo rzadko) głuchota, zaburzenia słyszenia. Zaburzenia serca: (często) kołatanie serca, tachykardia; (rzadko) kardiomiopatia; (bardzo rzadko) zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego; (nieznana) zastoinowa niewydolność serca, wysięk osierdziowy, arytmia. Zaburzenia naczyniowe: (często) nadciśnienie tętnicze; (bardzo rzadko) niedokrwienie obwodowe, niedociśnienie tętnicze. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo często) duszność, kasze; (często) krwawienie z nosa, zaburzenia oddychania, przekrwienie błony śluzowej nosa, wodnisty wyciek z nosa, suchy kaszel; (bardzo rzadko) nacieki płucne, zapalenie płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zapalenie jamy ustnej, dyspepsja; (często) wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, ból w prawym nadbrzuszu, zapalenie języka, zapalenie dziąseł, zaparcie, luźne stolce; (bardzo rzadko) zapalenie trzustki, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z dziąseł; (nieznana) zaburzenia przyzębia, zaburzenia zębów. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (często) hepatomegalia; (bardzo rzadko) toksyczne uszkodzenie wątroby (również śmiertelne). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) łysienie, świąd, suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość; (często) łuszczyca (nowo zdiagnozowana lub nasilenie objawów), wysypka grudkowo-plamkowa, wysypka toczniowa, wyprysk, rumień, zaburzenia skóry; (bardzo rzadko) zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo często) ból mięśni, ból stawów, ból mięśniowo-szkieletowy; (często) zapalenie stawów; (bardzo rzadko) rabdomioliza, zapalenie mięśni, kurcze nóg, ból pleców. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) częstomocz; (bardzo rzadko) zaburzenie czynności nerek, niewydolność nerek, zespół nerczycowy. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (często) brak miesiączki, ból piersi, nieprawidłowe miesiączkowanie, krwawienie z dróg rodnych, zaburzenie cyklu miesiączkowego, zaburzenia pochwy. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) zapalenie w miejscu wstrzyknięcia, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, sztywność, gorączka, objawy grypopodobne, astenia, drażliwość, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie; (często) ból w miejscu wstrzyknięcia; (bardzo rzadko) martwica w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk twarzy. Badania diagnostyczne: (bardzo często) spadek mc. Powyższe działania niepożądane były także zgłaszane w czasie stosowania produktu leczniczego w monoterapii. Działania niepożądane obserwowane u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C są reprezentatywne dla całej grupy działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem produktu leczniczego również w innych wskazaniach, przy czym częstość ich występowania niekiedy zależy od zastosowanej dawki leku. Na przykład w badaniu, w którym stosowano leczenie pomocnicze produktem leczniczym w dużych dawkach u pacjentów z czerniakiem, częstość występowania zmęczenia, gorączki, bólów mięśniowych, neutropenii lub niedokrwistości, jadłowstrętu, nudności i wymiotów, biegunki, dreszczy, objawów grypopodobnych, depresji, łysienia, zmian odczuwania smaku oraz zawrotów głowy była większa niż w badaniu dotyczącym zapalenia wątroby typu C. Stopień nasilenia działań niepożądanych także zwiększał się wraz ze zwiększeniem dawki (wg WHO stopień III i IV, odpowiednio u 66% i 14% pacjentów), podczas gdy działania o nasileniu lekkim do średniego związane były zwykle z małymi dawkami. Dzięki modyfikacji dawki zwykle następowało złagodzenie działań niepożądanych. Działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza arytmia, wydają się być związane z aktualną chorobą serca lub wcześniejszym leczeniem produktami o działaniu kardiotoksycznym. Kardiomiopatię, która może przemijać po zaprzestaniu podawania interferonu, obserwowano rzadko u pacjentów, u których wcześniej nie stwierdzano choroby serca. U pacjentów leczonych interferonami alfa donoszono o występowaniu różnych chorób autoimmunologicznych, w tym chorób tarczycy, toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów (ujawnienie lub nasilenie istniejącej choroby), idiopatycznej i zakrzepowej plamicy małopłytkowej, zapalenia naczyń, neuropatii, w tym mononeuropatii. Do istotnych klinicznie nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, występujących najczęściej po podaniu dawek większych niż 10 milionów j.m. na dobę, należały zmniejszenie liczby granulocytów i leukocytów; zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby płytek krwi; zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej i LDH oraz stężenia kreatyniny i azotu mocznikowego w surowicy. Obserwowano niedokrwistość aplastyczną o umiarkowanym nasileniu i zwykle przemijającą. Zwiększenie aktywności w surowicy AlAT/AspAT (SGPT/SGOT) obserwowano u niektórych pacjentów, którzy nie chorowali na zapalenie wątroby oraz u chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B, co może wiązać się z eliminacją wirusowego DNAp. Populacja dzieci i młodzieży. Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu C – leczenie skojarzone z rybawiryną: w badaniach klinicznych z udziałem 118 dzieci i młodzieży (w wieku 3-16 lat), u 6% przerwano leczenie z powodu działań niepożądanych. Chociaż w czasie leczenia występuje specyficzne dla dzieci i młodzieży niebezpieczeństwo zahamowania rozwoju fizycznego, wyrażane jako zmniejszenie percentyla wzrostu (średnie zmniejszenie o 9 percentyli) i mc. (średnie zmniejszenie o 13 percentyli), profil działań niepożądanych w badanej, ograniczonej populacji dzieci i młodzieży był podobny do obserwowanego u dorosłych. W 5-letnim okresie obserwacji po zakończeniu leczenia średni wzrost dzieci pozostawał na 44. percentylu, czyli poniżej mediany dla reprezentatywnej populacji i poniżej średniego wzrostu początkowego (48. percentyl). U 20 (21%) z 97 dzieci wystąpiło zmniejszenie percentyla wzrostu o > 15 percentyli, w tym u 10 z tych 20 dzieci nastąpiło zmniejszenie percentyla wzrostu o > 30 percentyli od rozpoczęcia leczenia do zakończenia okresu długotrwałej obserwacji (do 5 lat). Podczas trwającego do 48 tyg. leczenia skojarzonego z zastosowaniem produktu leczniczego i rybawiryny zaobserwowano zahamowanie wzrostu, nie jest pewne, czy przemijające. W szczególności zmniejszenie średniego percentyla wzrostu od rozpoczęcia do zakończenia okresu długotrwałej obserwacji był najbardziej wyraźny u dzieci w wieku przedpokwitaniowym. Ponadto w czasie leczenia i 6 m-cy po jego zakończeniu myśli oraz próby samobójcze występowały częściej wśród dzieci i młodzieży niż wśród dorosłych (2,4% wobec 1%). Tak jak u dorosłych, u dzieci i młodzieży stwierdzano także inne psychiczne działania niepożądane (np. depresja, labilność emocjonalna i senność). Dodatkowo odczyn w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, jadłowstręt, wymioty i labilność emocjonalna występowały częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. U 30% pacjentów była konieczna modyfikacja dawki, najczęściej z powodu niedokrwistości i neutropenii. Działania niepożądane przedstawione poniżej są oparte na doświadczeniu zdobytym w 2 wieloośrodkowych badaniach klinicznych wśród dzieci i młodzieży. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (bardzo często) zakażenia wirusowe, zapalenie gardła; (często) zakażenia grzybicze, zakażenia bakteryjne, zakażenia płuc, zapalenie ucha środkowego, ropień okołozębowy, opryszczka pospolita, zakażenia układu moczowego, zapalenie pochwy, zapalenie żołądka i jelit. Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy): (często) nowotwór (nieokreślone). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo często) niedokrwistość, neutropenia; (często) trombocytopenia, limfadenopatia. Zaburzenia endokrynologiczne: (bardzo często) niedoczynność tarczycy; (często) nadczynność tarczycy, wirylizm. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) anoreksja; (często) hipertriglicerydemia, hiperurykemia, wzmożone łaknienie. Zaburzenia psychiczne: (bardzo często) depresja, chwiejność emocjonalna, bezsenność; (często) myśli samobójcze, reakcje agresywne, splątanie, zaburzenia zachowania, pobudzenie, somnambulizm, niepokój, nerwowość, zaburzenia snu, niezwykłe sny, apatia. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) Bóle głowy, zawroty głowy; (często) hyperkinezja, drżenia, dysfonia, parestezje, hipoestezja, hiperestezja, zaburzenia koncentracji, senność. Zaburzenia oka: (często) zapalenie spojówek, ból oka, nieprawidłowe widzenie, nieprawidłowości gruczołu łzowego. Zaburzenia naczyniowe: (często) uderzenia gorąca, bladość. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) duszność, szybkie oddychanie, krwawienie z nosa, kaszel,przekrwienie błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, wodnisty wyciek z nosa, kichanie. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) biegunka, wymioty, nudności, bóle brzucha; (często) owrzodzenie ust, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, ból z prawej strony nadbrzusza, dyspepsja, zapalenie języka, refluks żołądkowo-przełykowy, zaburzenia odbytnicy, zaparcia, luźne stolce, ból zębów, zaburzenia zębów. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (często) zaburzenia czynności wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) łysienie, wysypka; (często) reakcje nadwrażliwości na światło, wysypka grudkowo-plamkowa, wyprysk, trądzik, zaburzenia skóry, zaburzenia paznokci, przebarwienia skóry, świąd, suchość skóry, rumień, siniaki, nasilona potliwość. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo często) ból stawów, ból mięśni, bóle mięśniowo-szkieletowe. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) mimowolne oddawanie moczu, zaburzenia w oddawaniu moczu, nietrzymanie moczu. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (często) kobiety: brak miesiączki, krwawienie z dróg rodnych, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia pochwy. Mężczyźni: ból jąder. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) zapalenie w miejscu wstrzyknięcia, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, sztywność, gorączka, objawy grypopodobne§, złe samopoczucie, drażliwość; (często) ból w klatce piersiowej, astenia, obrzęk, ból w miejscu wstrzyknięcia. Badania diagnostyczne: (bardzo często) zmniejszenie wskaźnika wzrostu [zmniejszenie wzrostu i/lub mc. w stosunku do wieku]. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: (często) uszkodzenie skóry.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Intron skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Intron skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *