Infex Zatoki skutki uboczne

Informacje o Infex Zatoki skutki uboczne

Infex Zatoki skutki uboczne:

Najczęściej obserwowane działania niepożądane powiązane ze stosowaniem ibuprofenu są powiązane z przewodem pokarmowym. Generalnie, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (zwłaszcza ryzyko wystąpienia poważnych powikłań w obrębie przewodu pokarmowego) zwiększa się wraz ze zwiększającą się dawką i dłuższym czasem trwania terapii. Podczas leczenia ibuprofenem zgłaszano reakcje nadwrażliwości, takie jak: niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, reaktywność układu oddechowego obejmująca astmę, nasilenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność, różnorodne zaburzenia skórne, w tym różnego typu wysypki, świąd, pokrzywka, plamica, obrzęk naczynioruchowy oraz rzadziej, złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry (w tym martwica naskórka i rumień wielopostaciowy). U pacjentów z istniejącymi chorobami auto-immunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, choroba mieszana tkanki łącznej) w trakcie leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja. W związku ze stosowaniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Z badań klinicznych i badań epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale (zwłaszcza w dużych dawkach 2400 mg/dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w skojarzeniu z pseudoefedryny chlorowodorkiem, w dawkach dostępnych bez recepty. Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić także inne działania niepożądane. Pacjentów należy poinformować o konieczności natychmiastowego odstawienia produktu leczniczego i skontaktowania się z lekarzem w razie wystąpienia poważnego działania niepożądanego. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (bardzo rzadko) pogorzenie stanów zapalnych o podłożu infekcyjnym (np. martwicze zapalenie powięzi), aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych (sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja u pacjentów z wcześniejszą chorobą autoimmunologiczną (toczeń rumieniowaty układowy, choroba mieszana tkanki łącznej). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, neutropenia). Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) reakcje nadwrażliwości objawiające się pokrzywką, świądem, wysypką skórną i napadami astmy (ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi); (bardzo rzadko) ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości mogące się objawiać obrzękiem twarzy, obrzękiem naczynioruchowym, dusznością, skurczem skrzeli, tachykardią, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsem anafilaktycznym. Zaburzenia psychiatryczne: (bardzo rzadko) reakcje psychotyczne, depresja; (nieznana) pobudzenie, omamy, lęk, nietypowe zachowanie, bezsenność. Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) zaburzenia OUN, takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie; (rzadko) bezsenność, nerwowość, lęk, pobudzenie, drżenie, omamy; (nieznana) udar krwotoczny, udar niedokrwienny, drgawki, ból głowy. Zaburzenia oka: (niezbyt często) zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika: (rzadko) szumy uszne. Zaburzenia serca: (bardzo rzadko) obrzęk, nadciśnienie, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego; (nieznana) kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia naczyniowe: (bardzo rzadko) nadciśnienie tętnicze; (nieznana) nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (rzadko) zaostrzenie astmy lub reakcja nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) uczucie dyskomfortu w przewodzie pokarmowym, niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, jadłowstręt, zaparcia, niewielkie krwawienie z układu pokarmowego, w rzadkich przypadkach prowadzące do anemii; (niezbyt często) choroba wrzodowa żołądka, perforacja, lub krwawienie z przewodu pokarmowego (z smołowatymi stolcami lub krwawymi wymiotami, lub zapaleniem błony śluzowej żołądka, wrzodziejącym zapaleniem jamy ustnej), zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna; (bardzo rzadko) zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, błoniaste zwężenie jelita; (nieznana) uczucie suchości w jamie ustnej, pragnienie, nudności, wymioty. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo rzadko) zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) różne typy wysypki; (bardzo rzadko) ciężkie postacie reakcji skórnych, takie jak łuszczące się zapalenie skóry lub osutka pęcherzykowa, jak zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), łysienie plackowate, ciężkie infekcje skóry, powikłania tkanki miękkiej w zakażeniu wirusem ospy wietrznej; (nieznana) wysypka, pokrzywka, świąd, rumień, nadmierna potliwość. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (rzadko) uszkodzenie tkanki nerek (martwica brodawek nerkowych) i zwiększenie stężenia mocznika w surowicy; (bardzo rzadko) zaburzenia czynności nerek i wątroby, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zaburzenia wątroby, obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek; (nieznana) zatrzymanie moczu u mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Infex Zatoki skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Infex?

Szukasz gdzie można kupić Infex?

Oto lista aptek i sklepów z Infex:

Forum Infex

Lista pytań na forum o Infex:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Infex Zatoki skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Infex Zatoki skutki uboczne


Regulamin serwisu