Ig Vena skutki uboczne

Informacje o Ig Vena skutki uboczne

Ig Vena skutki uboczne:

Sporadycznie mogą wystąpić działania niepożądane takie jak dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, nudności, ból stawów, obniżenie ciśnienia krwi i umiarkowany ból dolnej części pleców. Rzadko immunoglobulina ludzka normalna może spowodować nagły spadek ciśnienia krwi i w pojedynczych przypadkach wstrząs anafilaktyczny, nawet u pacjenta, u którego nie występowała nadwrażliwość po wcześniejszych podaniach. Po podaniu immunoglobuliny ludzkiej normalnej obserwowano przypadki odwracalnego aseptycznego zapalenia opon mózgowych i rzadkie przypadki przejściowych reakcji skórnych. Obserwowano odwracalne działania hemolityczne u pacjentów, w szczególności z grupami krwi A, B i AB. Rzadko, w czasie leczenia dużą dawką IVIg może wystąpić niedokrwistość hemolityczna wymagająca transfuzji. Obserwowano wzrost poziomu kreatyniny w surowicy i/lub ostrą niewydolność nerek. Bardzo rzadko występowały powikłania zakrzepowo-zatorowe, takie jak zawał mięśnia sercowego udar mózgu, zator płucny, zakrzepica żył głębokich. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (nieznana) zatorowość płucna. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo rzadko) ból głowy, zawroty głowy; (nieznana) incydent naczyniowo-mózgowy. Zaburzenia serca: (nieznana) zawał mięśnia sercowego. Zaburzenia naczyniowe: (bardzo rzadko) niedociśnienie; (nieznana) zakrzepica żył głębokich, zatorowość. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) wstrząs anafilaktyczny, nadwrażliwość. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (bardzo rzadko) ostra niewydolność nerek. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (bardzo rzadko) aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) hemoliza; (nieznana) niedokrwistość hemolityczna. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) reakcje skórne. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo rzadko) ból stawów, ból pleców. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo rzadko) gorączka, dreszcze. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo rzadko) wymioty, nudności. Badania diagnostyczne: (nieznana) obniżone ciśnienie krwi, zwiększone stężenie kreatyniny w krwi. Częstość występowania działań niepożądanych w badaniu klinicznym produktu (756 dawek produktu podanych w czasie badania). Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) ból głowy. Należy spodziewać się, że częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u dzieci i młodzieży są takie same jak u dorosłych.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Ig Vena skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Ig

Gdzie kupić Ig?

Szukasz gdzie można kupić Ig?

Oto lista aptek i sklepów z Ig:

Forum Ig

Nikt nie skomentował jeszcze Ig Vena skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Ig Vena skutki uboczne