Ifenin skutki uboczne

Informacje o Ifenin skutki uboczne

Ifenin skutki uboczne:

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Owrzodzenia, perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego, czasami prowadzące do śmierci, mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Zgłaszano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparcia, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, wymiotów z krwią, wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej, pogorszenia zapalenia jelita lub choroby Crohna po podaniu ibuprofenu. Niezbyt często obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. Działania niepożądane są zazwyczaj uzależnione od stosowanej dawki. W szczególności ryzyko pojawienia się krwawień z przewodu pokarmowego zależy od wielkości stosowanej dawki i czasu trwania leczenia. Badania kliniczne i epidemiologiczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużych dawkach (2400 mg/dobę) i podczas długotrwałego leczenia, może mieć związek z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu). Obrzęk, nadciśnienie tętnicze krwi i niewydolność serca obserwowano przy jednoczesnym stosowaniu leków z grupy NLPZ. Działania niepożądane występują z mniejszą częstością, gdy maks. dawka dobowa wynosi 1200 mg. Badania diagnostyczne: (rzadko) zwiększenie stężenia azotu mocznikowego, aktywności aminotransferaz lub fosfatazy alkalicznej w surowicy, zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek, przedłużony czas krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy. Zaburzenia serca: (bardzo rzadko) kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, ostry obrzęk płuc, obrzęk. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) zaburzenia hematopoezy (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi symptomami i objawami są: gorączka, bóle gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, wyczerpanie, krwawienia z nosa i skórne; (częstość nieznana) neutropenia. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy, senność, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zmęczenie, niepokój, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, bezsenność, rozdrażnienie; (częstość nieznana) zapalenie nerwu wzrokowego, parastezja, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zaburzenia oka: (niezbyt często) zaburzenia widzenia; (rzadko) niedowidzenie toksyczne. Zaburzenia ucha i błędnika: (bardzo rzadko) szumy uszne; (częstość nieznana) zaburzenia słuchu. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) zapalenie błony śluzowej nosa, skurcz oskrzeli. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) dolegliwości żołądka i jelit, takie jak zgaga, niestrawność, ból brzucha i nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcie; (często) owrzodzenie przewodu pokarmowego, czasami z krwawieniem i perforacją, utrata krwi utajonej, która może prowadzić do anemii, smoliste stolce, wymioty z krwią, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie choroby zapalnej jelita grubego, powikłania uchyłkowatości jelita grubego (perforacja, przetoka); (niezbyt często) zapalenie błony śluzowej żołądka; (bardzo rzadko) zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, zwężenie jelita. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) wystąpienie obrzęku, zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, które może być związane z niewydolnością nerek; (bardzo rzadko) martwica brodawek nerkowych, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) nadwrażliwość na światło; (bardzo rzadko) ciężkie postacie reakcji skórnych różnego typu (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, łysienie, martwicze zapalenie powięzi). Zaburzenia naczyniowe: (bardzo rzadko) nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, świąd, rumień i wysypka jak również napady astmy (czasami z niedociśnieniem); (rzadko) toczeń rumieniowaty układowy; (bardzo rzadko) ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk wewnętrzny krtani z zamknięciem dróg oddechowych, niestrawność, tachykardia, spadek ciśnienia krwi, aż do zagrażającego życiu wstrząsu. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo rzadko) zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, żółtaczka. Zaburzenia psychiczne: (rzadko) depresja, dezorientacja, omamy; (częstość nieznana) lęk. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (częstość nieznana) złe samopoczucie.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Ifenin skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Ifenin?

Szukasz gdzie można kupić Ifenin?

Oto lista aptek i sklepów z Ifenin:

Forum Ifenin

Lista pytań na forum o Ifenin:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Ifenin skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Ifenin skutki uboczne


Regulamin serwisu