Fluoksetyna EGIS dawkowanie

Poznaj bliżej lek Fluoksetyna:

Witaj na stronie, na której znajdziesz nie tylko posegregowane informacje z ulotki Fluoksetyna, ale także poznasz prawdziwe historie i opinie pacjentów Fluoksetyna EGIS dawkowanie. Rzetelne informacje ekspertów o alternatywnych zamiennikach wraz z cenami i refundacją NFZ przedstawiamy byś mogła/ mógł kupować świadomie leki w aptece. Poznaj lepiej ewentualne skutki uboczne Fluoksetyna i porównaj je z reklamami by móc zweryfikować czy jest tak dobry, a może są lepsze zamienniki, których jeszcze nie znasz. Zawsze doceniamy twoją opinię, więc proszę pomóż nam rozwijać ta stronę i zostaw swój komentarz o leku dla innych.

Fluoksetyna EGIS dawkowanie z ulotki
Poznaj informacje z ulotki: Fluoksetyna EGIS dawkowanie. Nie musisz już szukać w ulotce rozdziału informacji, które Ciebie interesują. My pogrupowaliśmy je wg katygorii. Sprawdź Fluoksetyna EGIS dawkowanie, a poniżej znajdziesz inne rodziały ulotki dla Fluoksetyna EGIS dawkowanie

Epizody dużej depresji. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka to 20 mg/dobę. Dawkowanie powinno być ocenione i odpowiednio dostosowane w ciągu 3 do 4 tygod. od rozpoczęcia leczenia i następnie według oceny klinicznej. U niektórych pacjentów, którzy nie reagują na dawki 20 mg, dawka może być zwiększona stopniowo do maksymalnej dawki 60 mg, chociaż można zaobserwować większą częstość działań niepożądanych po większych dawkach. Dostosowanie dawkowania powinno odbywać się stopniowo w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta tak, aby otrzymywał najmniejszą skuteczną dawkę. Pacjenci z depresją powinni być leczeni wystarczająco długo, przez co najmniej 6 m-cy, aby upewnić się, że objawy ustąpiły. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (ang. OCD). Dorośli i osoby w podeszłym wieku. Zalecaną dawką jest 20 mg/dobę. U niektórych pacjentów, którzy nie reagują wystarczająco na dawki 20 mg, dawka może być zwiększona stopniowo do maksymalnej dawki 60 mg, mimo zwiększonej częstości działań niepożądanych po większych dawkach, u niektórych pacjentów, jeżeli po dwóch tygod. odpowiedź na 20 mg jest niewystarczająca, dawka może być zwiększana stopniowo do dawki maksymalnej 60 mg. Jeżeli nie obserwuje się poprawy w ciągu 10 tygod., należy ponownie rozważyć zasadność leczenia fluoksetyną. W przypadku uzyskania korzystnej odpowiedzi terapeutycznej, leczenie można kontynuować w dawce dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mimo braku systematycznych badań pozwalających odpowiedzieć na pytanie, jak długo należy stosować leczenie fluoksetyną, ze względu na przewlekły charakter zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych wydaje się, że u pacjentów wykazujących odpowiedź terapeutyczną kontynuacja leczenia ponad 10 tygod. jest uzasadniona. Dostosowanie dawki należy przeprowadzać ostrożnie, indywidualnie u każdego pacjenta, starając się utrzymać najmniejszą dawkę skuteczną. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia. Niektórzy lekarze zalecają równoczesne stosowanie psychoterapii behawioralnej u pacjentów, którzy dobrze reagują na leczenie farmakologiczne. Długotrwała skuteczność (ponad 24 tygod.) nie została udowodniona w przypadku OCD. Bulimia: dorośli i osoby w podeszłym wieku – zalecana dawka wynosi 60 mg/dobę. Nie wykazano długotrwałej skuteczności (powyżej 3 m-cy) w leczeniu żarłoczności psychicznej. Wszystkie wskazania. Dorośli. Zalecana dawka może być zwiększona lub zmniejszona. Dawki ponad 80 mg/dobę nie były systematycznie oceniane. Produkt leczniczy może być podawany w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych, podczas posiłku lub między posiłkami. Po zakończeniu leczenia, substancje czynne leku pozostają w organizmie przez wiele tygodni. Należy o tym pamiętać przy rozpoczynaniu lub kończeniu leczenia. Dzieci i młodzież w wieku 8 lat i powyżej (umiarkowany do ciężkiego epizod depresji). Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem specjalisty, on też powinien je monitorować. Dawka początkowa wynosi 10 mg. Dawkę należy dostosowywać ostrożnie, indywidualnie u każdego pacjenta, starając się utrzymać najmniejszą dawkę skuteczną. Po jednym do dwóch tygodni dawkę można zwiększyć do 20 mg/dobę. Doświadczenie z badań klinicznych dotyczące dawek większych niż 20 mg jest minimalne. Niewiele jest też danych na temat leczenia dłuższego niż 9 tygod. Dzieci o małej masie ciała: z powodu większego stężenia w osoczu u dzieci o małej masie ciała, efekt terapeutyczny można uzyskać stosując mniejsze dawki. W przypadku pacjentów pediatrycznych, którzy odpowiadają na leczenie, po 6 m-cach należy ponownie rozważyć konieczność kontynuowania leczenia. Jeżeli po 9 tygod. nie występuje efekt kliniczny, konieczność leczenia powinna być ponownie rozważona. Osoby w podeszłym wieku. Przy zwiększaniu dawki zalecana jest ostrożność, a dawka dobowa nie powinna na ogół przekraczać 40 mg. Maksymalną zalecaną dawką jest 60 mg/dobę.U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą potencjalnie wykazywać interakcje z fluoksetyną należy rozważyć zmniejszenie dawki lub częstości podawania produktu (np. 20 mg co drugi dzień). Należy unikać nagłego odstawienia. Przy odstawianiu fluoksetyny należy stopniowo zmniejszać dawkę przez okres co najmniej jednego do dwóch tygod., aby ograniczyć ryzyko reakcji odstawienia. Jeżeli pojawią się niemożliwe do tolerowania objawy po zmniejszeniu dawki lub podczas odstawiania leku, wówczas można rozważyć zastosowanie poprzednio zaleconej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, lecz w sposób bardziej stopniowy.
Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Fluoksetyna EGIS dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nie lekceważ tego!

Poznaj inne, szczegółowe informacje o Fluoksetyna z ulotki. Informacje podzielone są tematycznie – Sprawdż tylko te które Ciebie interesują. Przeczytaj też komentarze, na dole strony, osób które zażywały ten lek by potwierdzić informacje z ulotki Fluoksetyna

Jak działa Fluoksetyna
Lek o działaniu przeciwdepresyjnym. Fluoksetyna jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i na tym prawdopodobnie polega jej mechanizm działania. Fluokse… Przeczytaj więcej
Czy Fluoksetyna można brać w ciąży?
Nie wykonano odpowiednich badań u kobiet ciężarnych. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Fluoksetyna przenika do mleka kobiet ka… Przeczytaj więcej
Jak zalecane jest przyjmowanie Fluoksetyna przy karmieniu piersią?
Nie wykonano odpowiednich badań u kobiet ciężarnych. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Fluoksetyna przenika do mleka kobiet ka… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Fluoksetyna
Nadwrażliwość na fluoksetynę lub którąkolwiek substancję czynną. Inhibitory monoaminooksydazy: opisywano przypadki poważnych i czasami śmiertelnych reakcji u pacjentów ot… Przeczytaj więcej
Czy Fluoksetyna można brać w ciąży?
Lek może być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza potencjalne korzyści z zastosowania u matki przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu. Należy wziąć pod uwagę … Przeczytaj więcej
Czy Fluoksetyna można przedawkować?
Przypadki przedawkowania samej fluoksetyny zazwyczaj mają łagodny przebieg. Objawy przedawkowania obejmowały nudności, wymioty, drgawki, zaburzenia sercowo-naczyniowe od … Przeczytaj więcej
Czy można pić alkohol z Fluoksetyna?
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol moze oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm… Przeczytaj więcej
Jak zalecane jest przyjmowanie Fluoksetyna przy karmieniu piersią?
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.LaktacjaLek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią…. Przeczytaj więcej
Czy Fluoksetyna można przedawkować?
Należy brać pod uwagę możliwość zatrucia kilkoma lekami. Głównymi objawami przedawkowania są nudności i wymioty, a także objawy pobudzenia OUN: podniecenie, niepokój, hip… Przeczytaj więcej
Czy Fluoksetyna ma skutki uboczne?
Objawy ogólne: objawy nadwrażliwości – świąd, wysypka, pokrzywka, reakcje anafilaktoidalne, zapalenie naczyń, reakcje przypominające chorobę posurowiczą, obrzęk naczynior… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Fluoksetyna?
Zespoły depresyjne: zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. Pełne działanie terapeutyczne i poprawę stanu pacjenta obserwuje się po upływie 1-4 (lub więcej) tyg. leczenia. Za… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Fluoksetyna
Nadwrażliwość na fluoksetynę lub którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować fluoksetyny jednocześnie z inhibitorami MAO (w tym z selektywnym inhibitorem MAO… Przeczytaj więcej
Czy Fluoksetyna ma skutki uboczne?
Zaburzenia ogólne: nadwrażliwość (np. świąd, wysypka, pokrzywka, reakcja anafilaktyczna, zapalenie naczyń, reakcja przypominająca chorobę posurowiczą, obrzęk naczynioruch… Przeczytaj więcej

Cena Fluoksetyna

Fluoksetyna jest lekiem dostępnym w różnych opakowaniach i dawkach w polskich aptekach. Cena nie zawsze zależy od punktu aptecznego, w której kupujesz ale również od dawki substancji aktywnej i ilości leku.
Na rynku polskim występują dawki:
10 mg

Fluoksetyna w dawce 10 mg substancji aktywnej
Można kupić w opakowaniu zawierającym 28 szt. kaps. twarde w cenie:

 • 9.28PLN przy zakupie na 100%. Wtedy cena jednej kapsułki wynosi 0.33PLN
 • Szczegółowe ceny innych opakowań i odpłatności Fluoksetyna:


  Zamienniki Fluoksetyna

  Zapoznaj się z zamiennikami Fluoksetyna. Dowiesz się o cenach zamienników i czy może jakiś nie jest refundowany przez NFZ. Przed pójściem do lekarza możesz też zweryfikować działanie i ewentualne skutki uboczne samego leku Fluoksetyna, a także zamienników.


  Gdzie można kupić Fluoksetyna?

  Sprawdź gdzie kupić Fluoksetyna. Poszukaj najlepszej lokalizacji oraz ceny by zamówić. Zawsze porównaj cenę i dostępność leku Fluoksetyna w aptece.

  Użyj poniższej wyszukiwarki, kliknij SZUKAJ by rozpocząć


  Komentarze o Fluoksetyna EGIS dawkowanie

  Jeśli zwykłe informacje z ulotki Fluoksetyna EGIS dawkowanie Ci nie wystarczają, a sponsorowane artykuły na innych stronach nie przemawiają do Ciebie to sprawdź prawdziwe historie o Fluoksetyna EGIS dawkowanie i opinie ekspertów

  Przeczytaj wszystkie opinie naszych użytkowników


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *