Evoltra dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Evoltra dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Evoltra dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Evoltra. Pamiętaj również sprawdzić ceny Evoltra bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Evoltra dawkowanie

Evoltra dawkowanie:

Leczenie musi być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): Obecnie posiadane informacje są niewystarczające do ustalenia bezpieczeństwa stosowania i skuteczności klofarabiny u dorosłych pacjentów. Dzieci i młodzież: zalecana dawka wynosi 52 mg/m2 pc. podawana we wlewie dożylnym trwającym 2 h dziennie przez 5 kolejnych dni. Powierzchnię ciała należy obliczyć stosując rzeczywisty wzrost i masę ciała pacjenta przed rozpoczęciem każdego cyklu leczenia. Cykle leczenia należy powtarzać co 2-6 tyg. (licząc od pierwszego dnia poprzedniego cyklu) po nastąpieniu poprawy do normalnej hematopoezy (tj. bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych (ANC) ≥0,75 × 109/1) i powrotu do czynności wyjściowych narządów. Możliwe jest zmniejszenie dawki o 25% u pacjentów, u których występuje duża toksyczność (patrz poniżej). Obecnie posiadane doświadczenie dotyczące pacjentów otrzymujących więcej niż 3 cykle leczenia jest ograniczone. U większości pacjentów, u których nastąpi odpowiedź na leczenie klofarabiną nastąpi to po 1 lub 2 cyklach leczenia. Zatem lekarz prowadzący leczenie pacjenta powinien dokonać oceny potencjalnych korzyści i ryzyka związanych z kontynuacją leczenia u pacjentów, którzy nie wykazują hematologicznej i/lub klinicznej poprawy po 2 cyklach leczenia. Dzieci (masa ciała 2 h. Dzieci (1,5 x GGN plus AspAT i AlAT >5 x GGN), a wątroba jest potencjalnym narządem docelowym dla działania toksycznego. Dlatego też klofarabina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i należy ją stosować ostrożnie u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Zmniejszenie dawki u pacjentów z toksycznością hematologiczną: jeśli liczba ANC nie ulegnie poprawie w ciągu 6 tyg. od rozpoczęcia cyklu, należy wykonać aspirat/biopsję szpiku kostnego w celu określenia oporności choroby. Jeśli oporna białaczka nie jest oczywista, wówczas po nastąpieniu poprawy liczby ANC do ≥0,75 × 109/1 zaleca się zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu o 25%. Jeśli u pacjenta przez ponad 4 tyg. od rozpoczęcia ostatniego cyklu będzie występować liczba ANC 9/1 , zaleca się zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu o 25%. Zmniejszenie dawki u pacjentów z toksycznością niehematologiczną. Zakażenia: jeśli u pacjenta wystąpi klinicznie istotne zakażenie, klofarabinę można odstawić aż do uzyskania klinicznej kontroli zakażenia. Wówczas leczenie można wznowić w pełnej dawce. W przypadku kolejnego klinicznie istotnego zakażenia, leczenie klofarabiną należy odstawić aż do uzyskania klinicznej kontroli zakażenia, a następnie można wznowić w dawce zmniejszonej o 25%. Zdarzenia nie związane z zakażeniem: jeśli u pacjenta występuje jedno lub kilka ciężkich objawów toksyczności (stopnia 3 wg skali toksyczności amerykańskiego National Cancer Institute (NCI) Common Toxicity Criteria (CTC) oprócz nudności i wymiotów), leczenie należy opóźnić aż do powrotu objawów toksyczności do parametrów wyjściowych lub do stanu, gdy toksyczność nie jest już ciężka, a potencjalne korzyści wynikające z kontynuacji leczenia klofarabiną przewyższają ryzyko związane z taką kontynuacją. Zaleca się wówczas podawanie klofarabiny w dawce zmniejszonej o 25%. Jeśli u pacjenta po raz drugi wystąpią objawy ciężkiej toksyczności, leczenie należy opóźnić aż do powrotu objawów toksyczności do parametrów wyjściowych lub do stanu, gdy takie działania toksyczne nie są już ciężkie, a potencjalne korzyści wynikające z kontynuacji leczenia klofarabiną przewyższają ryzyko związane z taką kontynuacją. Zaleca się wówczas podawanie klofarabiny w dawce zmniejszonej o kolejne 25%. U pacjenta, u którego po raz trzeci wystąpiły objawy ciężkiej toksyczności, które nie ustępują w ciągu 14 dni (patrz powyższe wyjątki) lub zagrażające życiu lub powodujące niesprawność działania toksyczne (toksyczność stopnia 4 wg amerykańskiego NCI CTC), leczenie klofarabiną należy odstawić.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Evoltra dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Evoltra?

Szukasz gdzie można kupić Evoltra?

Oto lista aptek i sklepów z Evoltra:

Cena Evoltra

Chcesz poznać szczegółowe ceny Evoltra?

Forum Evoltra

Lista pytań na forum o Evoltra:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Evoltra dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *