elicea przeciwskazania

Poznaj bliżej lek elicea:

Witaj na stronie, na której znajdziesz nie tylko posegregowane informacje z ulotki elicea, ale także poznasz prawdziwe historie i opinie pacjentów elicea przeciwskazania. Rzetelne informacje ekspertów o alternatywnych zamiennikach wraz z cenami i refundacją NFZ przedstawiamy byś mogła/ mógł kupować świadomie leki w aptece. Poznaj lepiej ewentualne skutki uboczne elicea i porównaj je z reklamami by móc zweryfikować czy jest tak dobry, a może są lepsze zamienniki, których jeszcze nie znasz. Zawsze doceniamy twoją opinię, więc proszę pomóż nam rozwijać ta stronę i zostaw swój komentarz o leku dla innych.

elicea przeciwskazania z ulotki
Poznaj informacje z ulotki: elicea przeciwskazania. Nie musisz już szukać w ulotce rozdziału informacji, które Ciebie interesują. My pogrupowaliśmy je wg katygorii. Sprawdź elicea przeciwskazania, a poniżej znajdziesz inne rodziały ulotki dla elicea przeciwskazania


Nadwrażliwość na escytalopram lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego z pobudzeniem, drżeniem, hipertermią, itp. Jednoczesne stosowanie escytalopramu z odwracalnymi inhibitorami MAO (np. z moklobemidem) lub odwracalnym, nieselektywnym inhibitorem MAO – linezolidem jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat): nie zaleca się stosowania escytalopramu u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) z powodu niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania. W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi, obserwowano częstsze w porównaniu z grupą placebo występowanie zachowań samobójczych (prób samobójczych i myśli samobójczych) oraz wrogości (szczególnie agresji, zachowań buntowniczych i przejawów gniewu). Jeśli mimo to podejmuje się decyzję o rozpoczęciu podawania leków z tej grupy, należy uważnie obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia objawów samobójczych. Ponadto, brak jest długoterminowych danych, dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży, charakteryzujących wpływ na wzrost, dojrzewanie, rozwój zdolności poznawczych i rozwój behawioralny. Lęk paradoksalny: u niektórych pacjentów z lękiem napadowym, w początkowym okresie stosowania leków przeciwdepresyjnych może wystąpić nasilenie objawów lękowych. Ta paradoksalna reakcja ustępuje zwykle w ciągu dwóch tygodni ciągłego leczenia. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia stanów lękowych, zaleca się stosowanie małej dawki początkowej. Napady drgawkowe: należy przerwać podawanie produktu pacjentom, u których wystąpią drgawki. Należy unikać stosowania leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) u pacjentów z nieustabilizowaną padaczką, zaś pacjenci z opanowaną farmakologicznie padaczką powinni być poddani stałej kontroli. W przypadku zwiększenia częstości występowania napadów drgawkowych, należy przerwać leczenie selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Stany maniakalne: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny powinny być stosowane ostrożnie u pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie. Leki z grupy SSRI należy odstawić w razie pojawienia się fazy pobudzenia maniakalnego. Cukrzyca: u chorych na cukrzycę stosowanie leków z grupy SSRI może wpływać na regulację stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia lub hiperglikemia). Może zajść potrzeba dostosowania dawki insuliny i/lub doustnych leków o działaniu hipoglikemizującym. Samobójstwo/myśli samobójcze: depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem pojawienia się myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa. Ryzyko takie występuje do czasu pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić przed upływem pierwszych tygodni leczenia lub jeszcze dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się na wczesnym etapie powrotu do zdrowia. Inne zaburzenia psychiczne, w leczeniu których stosowany jest escytalopram, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym, u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Pacjenci, z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne. W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza. Hiponatremia: hiponatremia, wynikająca prawdopodobnie z nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), jest rzadko obserwowana podczas stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i na ogół ustępuje po przerwaniu leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z grupy ryzyka, tzn. osób w podeszłym wieku, pacjentów z marskością wątroby lub pacjentów stosujących jednocześnie leki, które powodują hiponatremię. Krwotoki: podczas stosowania leków z grupy SSRI obserwowano przypadki krwawień śródskórnych, takich jak wybroczyny i plamica. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny jednocześnie z doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi, lekami wpływającymi na czynność płytek krwi (np. atypowe leki neuroleptyczne i pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, ASA i NLPZ, tyklopidyna i dipirydamol) oraz u pacjentów ze skłonnością do krwawień. Leczenie elektrowstrząsami: doświadczenie kliniczne, dotyczące jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI i leczenia elektrowstrząsami są ograniczone i dlatego zaleca się zachowanie ostrożności. Akatyzja/niepokój psychoruchowy: stwierdzono związek pomiędzy stosowaniem leków z grupy SSRI/SNRI a rozwojem akatyzji, charakteryzującej się występowaniem nieprzyjemnego lub przygnębiającego niepokoju i konieczności ruchu, któremu często towarzyszy niezdolność do spokojnego siedzenia bądź stania. Objawy takie mogą wystąpić zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia, Zwiększanie dawki może być szkodliwe u pacjentów, u których występują te objawy. Zespół serotoninowy: należy zachować ostrożność stosując escytalopram w skojarzeniu z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym, takimi jak sumatryptan i inne leki z grupy tryptanów, tramadol oraz tryptofan. W rzadkich przypadkach obserwowano zespół serotoninowy u pacjentów stosujących równocześnie leki z grupy SSRI z lekami o działaniu serotoninergicznym. Na obecność tego zespołu chorobowego wskazuje jednoczesne wystąpienie takich objawów, jak: pobudzenie, drżenia mięśniowe, drgawki kloniczne mięśni i hipertermia. W razie wystąpienia takiego zespołu objawów należy natychmiast przerwać leczenie selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny oraz lekiem o działaniu serotoninergicznym i rozpocząć leczenie objawowe. Objawy odstawienne, występujące po przerwaniu leczenia: często po przerwaniu leczenia występują objawy odstawienne, szczególnie, gdy przerwanie jest przeprowadzone gwałtownie. Badania kliniczne wykazały występowanie działań niepożądanych w wyniku przerwania leczenia u około 25% pacjentów stosujących escytalopram oraz u 15% pacjentów przyjmujących placebo. Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych uzależnione jest od szeregu czynników, w tym od czasu trwania leczenia oraz stosowanej dawki, jak również szybkości zmniejszania dawki. Do najczęściej opisywanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje oraz odczucia jak przy porażeniu prądem), zaburzenia snu (w tym bezsenność oraz intensywne sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i/lub wymioty, drżenie, splątanie, nadmierna potliwość, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, podrażnienie oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają charakter łagodny lub umiarkowany, jednak u niektórych pacjentów mogą być znacznie nasilone. Występują one na ogół w ciągu pierwszych kilku dni od przerwania leczenia, jednak występowały one bardzo rzadko także w przypadku nieumyślnego pominięcia dawki. Na ogół objawy te ustępują samoistnie w ciągu 2 tyg., jakkolwiek u niektórych pacjentów mogą utrzymywać się dłużej (2-3 m-ce lub jeszcze dłużej). Dlatego zaleca się przerwanie leczenia escytalopramem poprzez stopniowe zmniejszanie dawki, przez okres kilku tyg. lub m-cy – w zależności od potrzeb pacjenta. Choroba wieńcowa: ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne, zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z choroba wieńcową. Preparat zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący elicea przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nie lekceważ tego!

Poznaj inne, szczegółowe informacje o elicea z ulotki. Informacje podzielone są tematycznie – Sprawdż tylko te które Ciebie interesują. Przeczytaj też komentarze, na dole strony, osób które zażywały ten lek by potwierdzić informacje z ulotki elicea

Jak działa elicea
Escitalopram jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT) o dużym powinowactwie do pierwotnego miejsca wiązania. Wiąże się również z allosterycznym m… Przeczytaj więcej
Czy można pić alkohol z elicea?
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol moze oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm… Przeczytaj więcej
Czy elicea można przedawkować?
Dane kliniczne na temat przedawkowania escitalopramu są ograniczone i w wielu przypadkach dotyczą jednoczesnego przedawkowania innych leków. W większości przypadków infor… Przeczytaj więcej
Czy elicea ma skutki uboczne?
Bardzo często: nudności. Często: zwiększenie masy ciała bezsenność, senność, zawroty głowy, parestezje, drżenia zapalenie zatok, ziewanie, biegunka, zaparcie, wymioty, su… Przeczytaj więcej
Czy elicea można brać w ciąży?
Escytalopramu nie należy stosować w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne oraz jedynie po dokładnym rozważeniu możliwych zagrożeń i oczekiwanych korzyśc… Przeczytaj więcej
Jak zalecane jest przyjmowanie elicea przy karmieniu piersią?
Escytalopramu nie należy stosować w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne oraz jedynie po dokładnym rozważeniu możliwych zagrożeń i oczekiwanych korzyśc… Przeczytaj więcej
Jak dawkować elicea?
Escytalopram podaje się w pojedynczej dawce dobowej z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Duże epizody depresyjne: zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz/dobę. W zale… Przeczytaj więcej

Cena elicea

elicea jest lekiem dostępnym w różnych opakowaniach i dawkach w polskich aptekach. Cena nie zawsze zależy od punktu aptecznego, w której kupujesz ale również od dawki substancji aktywnej i ilości leku.
Na rynku polskim występują dawki:
5 mg

elicea w dawce 5 mg substancji aktywnej
Można kupić w opakowaniu zawierającym 28 szt. tabl. powl. w cenie:

 • 46.90PLN przy zakupie na 100%. Wtedy cena jednej kapsułki wynosi 1.68PLN
 • Szczegółowe ceny innych opakowań i odpłatności elicea:


  Zamienniki elicea

  Zapoznaj się z zamiennikami elicea. Dowiesz się o cenach zamienników i czy może jakiś nie jest refundowany przez NFZ. Przed pójściem do lekarza możesz też zweryfikować działanie i ewentualne skutki uboczne samego leku elicea, a także zamienników.


  Gdzie można kupić elicea?

  Sprawdź gdzie kupić elicea. Poszukaj najlepszej lokalizacji oraz ceny by zamówić. Zawsze porównaj cenę i dostępność leku elicea w aptece.

  Użyj poniższej wyszukiwarki, kliknij SZUKAJ by rozpocząć


  Komentarze o elicea przeciwskazania

  Jeśli zwykłe informacje z ulotki elicea przeciwskazania Ci nie wystarczają, a sponsorowane artykuły na innych stronach nie przemawiają do Ciebie to sprawdź prawdziwe historie o elicea przeciwskazania i opinie ekspertów

  Przeczytaj wszystkie opinie naszych użytkowników


  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *