Duozinal skutki uboczne

Informacje o Duozinal skutki uboczne

Duozinal skutki uboczne:

W badaniach klinicznych wykazano, że cetyryzyna w zalecanych dawkach wywołuje działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego o nieznacznym nasileniu, w tym senność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy. W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. Mimo, iż cetyryzyna jest selektywnym antagonistą obwodowych receptorów H1 i jest praktycznie pozbawiona aktywności cholinolitycznej, zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości błony śluzowej jamy ustnej. Zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększonym stężeniem bilirubiny. W większości przypadków ustępowały one po przerwaniu przyjmowania cetyryzyny dichlorowodorku. Dostępne są dane z klinicznych lub farmakoklinicznych badań prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, porównujących cetyryzynę z placebo oraz innymi lekami przeciwhistaminowymi stosowanymi w zalecanych dawkach (10 mg/dobę cetyryzyny). W badaniach uczestniczyło ponad 3200 pacjentów leczonych cetyryzyną. W badaniach kontrolowanych placebo, z zastosowaniem cetyryzyny w dawce 10 mg obserwowano następujące działania niepożądane, występujące z częstością 1% lub większą: działania niepożądane: zaburzenia ogólne: zmęczenie – cetyryzyna 10 mg 1,63%, placebo 0,95%; zaburzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego: zawroty głowy – cetyryzyna 1,10%, placebo 0,98%, ból głowy – cetyryzyna 7,42%, placebo 8,07%; zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha – cetyryzyna 0,98%, placebo 1,08% ; suchość błony śluzowej jamy ustnej – cetyryzyna 2,09%, placebo 0,82%; nudności – cetyryzyna 1,07%, placebo 1,14%; zaburzenia psychiczne: senność – cetyryzyna 9,63%, placebo 5,00%; zaburzenia układu oddechowego: zapalenie gardła – cetyryzyna 1,29%, placebo 1,34%. Mimo, iż senność występowała statystycznie częściej u pacjentów stosujących cetyryzynę niż w grupie otrzymującej placebo, w większości przypadków miała ona nasilenie łagodne do umiarkowanego. Inne, obiektywne badania nie wykazały wpływu cetyryzyny w zalecanych dawkach dobowych na aktywność młodych, zdrowych ochotników. Działania niepożądane występujące z częstością 1% lub większą u dzieci w wieku od 6 m-cy do 12 lat, pochodzące z badań klinicznych lub farmakoklinicznych kontrolowanych placebo to: biegunka – cetyryzyna 1,0%, placebo 0,6%; senność – cetyryzyna 1,8%, placebo 1,4%; zapalenie błony śluzowej nosa – cetyryzyna 1,4%, placebo 1,1%; zmęczenie – cetyryzyna 1,0%, placebo 0,3%. Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu cetyryzyny dichlorowodorku do obrotu: zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) trombocytopenia. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) reakcje nadwrażliwości; (bardzo rzadko) wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (częstość nieznana) zwiększenie apetytu. Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) pobudzenie; (rzadko) zachowania agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność; (bardzo rzadko) tiki; (częstość nieznana) myśli samobójcze. Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) parestezja; (rzadko) drgawki; (bardzo rzadko) zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza; (częstość nieznana) amnezja, osłabienie pamięci. Zaburzenia oka: (bardzo rzadko) zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych. Zaburzenia ucha i błędnika: (częstość nieznana) zawroty głowy. Zaburzenia serca: (rzadko) tachykardia. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, GGTP i zwiększone stężenie bilirubiny). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) świąd, wysypka; (rzadko) pokrzywka; (bardzo rzadko) obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (bardzo rzadko) bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu; (częstość nieznana) zatrzymanie moczu. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) osłabienie, złe samopoczucie; (rzadko) obrzęki. Badania diagnostyczne: (rzadko) zwiększenie. mc. Działania niepożądane wynikające z obecności chlorku wapnia w produkcie leczniczym. Po zażyciu większych dawek mogą wystąpić zaparcia, jadłowstręt, nudności, wymioty, biegunka, u dzieci kwasica. Długotrwałe podawanie dużych dawek związków wapnia może prowadzić do hiperkalcemii.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Duozinal skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Duozinal


Sprawdź komentarze opinie o Duozinal:


Ocena średnia Duozinal:

Duozinal otrzymał ocenę średnią: 3,3
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 3 opinii

Gdzie kupić Duozinal?

Szukasz gdzie można kupić Duozinal?

Oto lista aptek i sklepów z Duozinal:

Forum Duozinal

Lista pytań na forum o Duozinal:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Duozinal skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Duozinal skutki uboczne