Digoxin WZF Polfa przedawkowanie

Poznaj bliżej lek Digoxin:

Witaj na stronie, na której znajdziesz nie tylko posegregowane informacje z ulotki Digoxin, ale także poznasz prawdziwe historie i opinie pacjentów Digoxin WZF Polfa przedawkowanie. Rzetelne informacje ekspertów o alternatywnych zamiennikach wraz z cenami i refundacją NFZ przedstawiamy byś mogła/ mógł kupować świadomie leki w aptece. Poznaj lepiej ewentualne skutki uboczne Digoxin i porównaj je z reklamami by móc zweryfikować czy jest tak dobry, a może są lepsze zamienniki, których jeszcze nie znasz. Zawsze doceniamy twoją opinię, więc proszę pomóż nam rozwijać ta stronę i zostaw swój komentarz o leku dla innych.

Digoxin WZF Polfa przedawkowanie z ulotki
Poznaj informacje z ulotki: Digoxin WZF Polfa przedawkowanie. Nie musisz już szukać w ulotce rozdziału informacji, które Ciebie interesują. My pogrupowaliśmy je wg katygorii. Sprawdź Digoxin WZF Polfa przedawkowanie, a poniżej znajdziesz inne rodziały ulotki dla Digoxin WZF Polfa przedawkowanie

Objawy toksyczności digoksyny występują częściej w przypadku stężenia powyżej 2,0 nanogramów/ml (2,56 nanomol/l), aczkolwiek mogą wstąpić indywidualne różnice. Jednak w przypadku podjęcia decyzji, czy objawy występujące u pacjenta wywołane zostały przez digoksynę, należy ocenić ważne czynniki, takie jak stan kliniczny, stężenie elektrolitów w osoczu oraz czynność tarczycy. Dorośli. Według klinicznych obserwacji, przedawkowanie digoksyny w ilości 10-15 mg u dorosłych bez współistniejącej choroby serca było śmiertelne dla połowy pacjentów. Objawy ze strony serca: występują częściej i mają cięższy przebieg zarówno po zatruciu ostrym, jak i przewlekłym. Objawy ze strony serca występują zwykle po 3-6 h po przedawkowaniu i mogą utrzymywać się przez 24 h lub dłużej. Toksyczne działanie digoksyny może powodować wystąpienie różnego rodzaju niemiarowości. U niektórych pacjentów często występują jednocześnie różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca. Mogą wystąpić napadowe częstoskurcze komorowe z blokiem przedsionkowo-komorowym, przyspieszenie rytmu węzłowego, spowolnione migotanie przedsionków (z niewielkimi zmianami rytmu komór) oraz dwukierunkowa komorowa tachykardia. Przedwczesne skurcze komorowe są zazwyczaj najwcześniej i najczęściej występującymi zaburzeniami rytmu serca. Bigeminia i trigeminia również występują często. Bradykardia zatokowa i inne bradyarytmie występują często. Bloki serca stopnia I, II i III i rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe również występuje często. Wczesne objawy toksyczności przejawiają się tylko wydłużeniem odstępu PR. Tachykardia komorowa może być również objawem toksyczności. Zatrzymanie serca w wyniku asystolii lub migotania przedsionków po zastosowaniu digoksyny ma zazwyczaj złe rokowanie. Hipokaliemia może przyczynić się do wystąpienia toksyczności. Po ostrym masywnym przedawkowaniu digoksyny może wystąpić hiperkaliemia w wyniku hamowania pompy sodowo-potasowej. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe występują często, zarówno po przedawkowaniu ostrym, jak i przewlekłym. Według danych literaturowych objawy ze strony serca dotyczą około połowy pacjentów. Anoreksja, nudności i wymioty odnotowano u prawie 80%. Objawy te występują najczęściej we wczesnym okresie po przedawkowaniu. Objawy neurologiczne i zaburzenia widzenia występują zarówno po zatruciu ostrym, jak i przewlekłym. Zawroty głowy, różnego rodzaju zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, zmęczenie, złe samopoczucie występują bardzo często. Najczęstszym zaburzeniem widzenia jest zaburzenie widzenia barw (dominuje widzenie w żółtym kolorze). Objawy neurologiczne i zaburzenia widzenia mogą utrzymywać się nawet po ustąpieniu innych objawów zatrucia. Po zatruciu przewlekłym mogą dominować objawy niespecyficzne, inne niż ze strony serca, takie jak złe samopoczucie i osłabienie. Dzieci. W przypadku dzieci w wieku 1-3 lat bez współistniejącej choroby serca po przedawkowaniu digoksyny w ilości 6-10 mg odnotowano zgon u połowy pacjentów. Większość objawów toksyczności po podaniu digoksyny u dzieci występuje krótko po fazie nasycającej. Zaburzenia serca: niemiarowości lub mieszane rodzaje niemiarowości, które występują u dorosłych, mogą wystąpić u dzieci. Zatokowa tachykardia, nadkomorowa tachykardia oraz szybkie migotanie przedsionków występuje rzadziej u dzieci w porównaniu z dorosłymi. U dzieci bardziej prawdopodobne jest wystąpienie zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub zatokowej bradykardii. Ektopia komorowa występuje rzadziej, jednak w przypadku masywnego przedawkowania, odnotowywano przyspieszenie czynności komór i migotanie przedsionków. Każda arytmia lub zmiany przewodzenia w sercu, które rozwijają się u dziecka przyjmującego digoksynę należy przypisywać digoksynie do momentu wyjaśnienia przyczyn. Częstość innych działań niepożądanych niż ze strony serca jest podobna do obserwowanych u dorosłych: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, OUN, zaburzenia widzenia. Nudności i wymioty nie występują często u niemowląt i małych dzieci. Działania niepożądane obserwowane po stosowaniu zalecanych dawek – zmniejszenie masy ciała u starszych dzieci i brak prawidłowego rozwoju i wzrostu u niemowląt i małych dzieci, bóle brzucha związane z niedokrwieniem żyły krezkowej, senność i zaburzenia zachowania, w tym zaburzenia psychotyczne odnotowywano po przedawkowaniu. Leczenie. Po połknięciu, przypadkowym lub samobójczym digoksyny należy przeprowadzić płukanie żołądka, aby zapobiec dalszemu wchłanianiu. Pacjenci po połknięciu dużej ilości digoksyny powinni otrzymać dużą dawkę węgla aktywowanego, aby zapobiec wiązaniu się i wchłanianiu digoksyny. W przypadku zastosowania ponad 25 mg digoksyny przez osobę dorosłą, bez choroby serca, obserwuje się zgon lub postępujące objawy toksyczne reagujące tylko na leczenie przeciwciałami Fab skierowanymi przeciw digoksynie. W przypadku przyjęcia digoksyny w dawce powyżej 10 mg u dzieci w wieku 1-3 lat bez stwierdzonej choroby serca, zaniechanie podania przeciwciał Fab może zakończyć się zgonem dziecka. Hipokaliemię należy wyrównać. W przypadkach połknięcia znacznych ilości digoksyny może pojawić się hiperkaliemia w wyniku uwalniania potasu z mięśni szkieletowych. Dlatego też przed podaniem potasu w przypadku przedawkowania digoksyny, należy określić stężenie potasu w osoczu. W przypadku wystąpienia bradyarytmii można podać atropinę, ale konieczne może okazać się przeprowadzenie stymulacji serca. Niemiarowości komorowe mogą reagować na podawanie lidokainy lub fenytoiny. Dializa nie jest skuteczną metodą usuwania digoksyny z organizmu. W przypadkach poważnego zatrucia digoksyną, digitoksyną lub innymi glikozydami, jeśli inne metody nie są skuteczne, należy podać dożylnie przeciwciała Fab skierowane przeciw digoksynie.
Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Digoxin WZF Polfa przedawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nie lekceważ tego!

Poznaj inne, szczegółowe informacje o Digoxin z ulotki. Informacje podzielone są tematycznie – Sprawdż tylko te które Ciebie interesują. Przeczytaj też komentarze, na dole strony, osób które zażywały ten lek by potwierdzić informacje z ulotki Digoxin

Jak działa Digoxin
Digoksyna zwiększa kurczliwość mięśnia sercowego. Działanie to jest proporcjonalne do dawki w dolnym jej zakresie, dlatego już przy stosowaniu małych dawek osiągany jest … Przeczytaj więcej
Jak działa Digoxin
Glikozyd nasercowy otrzymany z naparstnicy wełnistej (Digitalis lanata), pochodna glikozydu macierzystego – lanatosidu C. Wywiera wpływ na serce poprzez działanie inotrop… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Digoxin?
Dorośli: szybkie nasycenie polega na podaniu dawki 0,5-1,0 mg i następnie po 0,25-0,75 mg co 6 h, przez około 2 dni do czasu wyrównania niewydolności krążenia; powolne na… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Digoxin
Bradykardia, zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy II°, III°, komorowe zaburzenia rytmu, szczególnie częstoskurcz komorowy, migotanie komór, zespół… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin ma skutki uboczne?
Występują głównie przy przedawkowaniu lub nadwrażliwości. Osłabienie łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, znaczna bradykardia, blok I°, II° i III°, różnorodne, niekied… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin można brać w ciąży?
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowie… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Digoxin?
Podanie doustne. Dawki preparatu należy ustalać indywidualnie, w zależności od wieku, mc. oraz czynności nerek pacjenta. Podane poniżej dawki mają charakter orientacyjny…. Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Digoxin
Nadwrażliwość na digoksynę, inne glikozydy nasercowe lub którykolwiek składnik leku. Okresowo występujący całkowity blok serca lub blok przedsionkowo-komorowy II stopnia,… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin można przedawkować?
Przedawkowanie, a także groźne zatrucie digoksyną zdarza się stosunkowo często, jednak nie zawsze stężenia powyżej 3 ng/ml, wywołują objawy toksycznego działania. Czynnik… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin można brać w ciąży?
Nie ma danych dotyczących wpływu na płodność lub działania teratogennego digoksyny. Stosowanie digoksyny w ciąży nie jest przeciwwskazane, jednak dawkowanie i kontrola mo… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin ma skutki uboczne?
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) małopłytkowość. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo rzadko) anoreksja. Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin można przedawkować?
Objawy toksyczności są zasadniczo podobne do zamieszczonych w punkcie 4.8. – Działania niepożądane, ale mogą występować częściej i o większym nasileniu.
Objawy toksycznoś… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Digoxin
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne glikozydy nasercowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Okresowo występujący całkowity blok serca lub blok przedsionkowo-k… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Digoxin?
Dawki produktu należy ustalać indywidualnie, w zależności od wieku, mc. oraz czynności nerek pacjenta. Podane poniżej dawki mają charakter orientacyjny. Z uwagi na różnic… Przeczytaj więcej

Cena Digoxin

Digoxin jest lekiem dostępnym w różnych opakowaniach i dawkach w polskich aptekach. Cena nie zawsze zależy od punktu aptecznego, w której kupujesz ale również od dawki substancji aktywnej i ilości leku.
Na rynku polskim występują dawki:
0,1 mg

Digoxin w dawce 0,1 mg substancji aktywnej
Można kupić w opakowaniu zawierającym 30 szt. tabl. w cenie:

 • 0.00PLN przy zakupie na 100%. Wtedy cena jednej kapsułki wynosi 0.00PLN
 • Szczegółowe ceny innych opakowań i odpłatności Digoxin:


  Zamienniki Digoxin

  Zapoznaj się z zamiennikami Digoxin. Dowiesz się o cenach zamienników i czy może jakiś nie jest refundowany przez NFZ. Przed pójściem do lekarza możesz też zweryfikować działanie i ewentualne skutki uboczne samego leku Digoxin, a także zamienników.


  Gdzie można kupić Digoxin?

  Sprawdź gdzie kupić Digoxin. Poszukaj najlepszej lokalizacji oraz ceny by zamówić. Zawsze porównaj cenę i dostępność leku Digoxin w aptece.

  Użyj poniższej wyszukiwarki, kliknij SZUKAJ by rozpocząć


  Komentarze o Digoxin WZF Polfa przedawkowanie

  Jeśli zwykłe informacje z ulotki Digoxin WZF Polfa przedawkowanie Ci nie wystarczają, a sponsorowane artykuły na innych stronach nie przemawiają do Ciebie to sprawdź prawdziwe historie o Digoxin WZF Polfa przedawkowanie i opinie ekspertów

  Przeczytaj wszystkie opinie naszych użytkowników


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *