Digoxin WZF Polfa dawkowanie

Poznaj bliżej lek Digoxin:

Witaj na stronie, na której znajdziesz nie tylko posegregowane informacje z ulotki Digoxin, ale także poznasz prawdziwe historie i opinie pacjentów Digoxin WZF Polfa dawkowanie. Rzetelne informacje ekspertów o alternatywnych zamiennikach wraz z cenami i refundacją NFZ przedstawiamy byś mogła/ mógł kupować świadomie leki w aptece. Poznaj lepiej ewentualne skutki uboczne Digoxin i porównaj je z reklamami by móc zweryfikować czy jest tak dobry, a może są lepsze zamienniki, których jeszcze nie znasz. Zawsze doceniamy twoją opinię, więc proszę pomóż nam rozwijać ta stronę i zostaw swój komentarz o leku dla innych.

Digoxin WZF Polfa dawkowanie z ulotki
Poznaj informacje z ulotki: Digoxin WZF Polfa dawkowanie. Nie musisz już szukać w ulotce rozdziału informacji, które Ciebie interesują. My pogrupowaliśmy je wg katygorii. Sprawdź Digoxin WZF Polfa dawkowanie, a poniżej znajdziesz inne rodziały ulotki dla Digoxin WZF Polfa dawkowanie

Podanie doustne. Dawki preparatu należy ustalać indywidualnie, w zależności od wieku, mc. oraz czynności nerek pacjenta. Podane poniżej dawki mają charakter orientacyjny. Z uwagi na różnice biodostępności postaci doustnej i dożylnej digoksyny, podczas zmiany postaci z tabletek na roztwór do wstrzykiwań dożylnych, dawkowanie powinno być zmniejszone o 33%. Dorośli z przewlekłą niewydolnością serca bez towarzyszących nadkomorowych zaburzeń rytmu serca: Nie jest konieczne podawanie dawki nasycającej. Zwykle stosuje się 125-250 µg/dobę u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć stosowanie dawki mniejszej 62,5 µg/dobę. Dawkowanie w przypadku migotania lub trzepotania przedsionków u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat. Przyspieszone doustne nasycenie: jeżeli medycznie jest uzasadnione, szybkie nasycenie można osiągać na kilka sposobów, takich jak: jednorazowa dawka 750-1500 µg. W przypadku ryzyka wystąpienia działania toksycznego, np. u pacjentów w podeszłym wieku, doustną dawkę nasycającą należy podać w kilku dawkach podzielonych, zachowując 6 h przerwy pomiędzy podaniem kolejnych dawek oraz oceniając efekt kliniczny u pacjenta przed podaniem kolejnej dawki digoksyny. Stopniowe doustne nasycenie: 250-750 µg/dobe należy podawać przez okres jednego tyg. Następnie zaleca się podawanie dawki podtrzymującej. Uwaga: wybór metody nasycania zależy od stanu pacjenta. Dawka podtrzymująca: dawkę podtrzymującą można wyliczyć korzystając ze wzoru: Dawka podtrzymująca = Dawka nasycająca x% eliminowany/dobę/ 100. Gdzie: % eliminowany /dobę = 14 + Ccr/5. Ccr – jest klirensem kreatyniny, korygowanym na 70 kg mc. lub 1,73 m2 pc. Jeżeli znane jest tylko stężenie kreatyniny w osoczu, Ccr można obliczyć stosownie do wieku w przybliżeniu: dla mężczyzn Ccr = 140 – wiek/stężenie kreatyniny (mg/100 ml). Uwaga: jeśli kreatynina jest oznaczona w mikromolach/l, to można zamienić na mg/100 ml (mg%) w następujący sposób: stężenie kreatyniny (mg/100 ml) = stężenie kreatyniny (mikromolach/l) x 113,12/10000 = stężenie kreatyniny (mikromolach/l)/88,4. Gdzie 113,12 jest masą cząsteczkową kreatyniny. Dla kobiet – uzyskany wynik należy pomnożyć przez 0,85. Uwaga: powyższe wzory nie nadają się do obliczania klirensu kreatyniny u dzieci. W praktyce oznacza to, że dla większości pacjentów dawka podtrzymująca wynosi 125-250 µg digoksyny/dobę. Niektórzy pacjenci wymagają jednak zastosowania większych dawek. Wcześniaki, niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 10 lat (jeżeli nie otrzymywali glikozydów nasercowych w ciągu ostatnich 2 tyg.). U noworodków, szczególnie wcześniaków klirens nerkowy digoksyny jest mniejszy – dlatego poza ogólnymi uwagami dotyczącymi dawkowania, należy zmniejszyć dawkę. Poza okresem noworodkowym, dzieci wymagają proporcjopnalnie większych dawek digoksyny w przeliczeniu na masę lub powierzchnię ciała niż pacjenci dorośli, jak podano w schemacie poniżej. U dzieci powyżej 10 lat stosuje się dawki jak u osób dorosłych, biorąc pod uwagę mc. Doustna dawka nasycająca: powinna być podana według poniżej przedstawionego schematu: wcześniaki o mc.Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku. Pogarszająca się na ogół czynność nerek oraz niska mc. pacjentów w podeszłym wieku wpływają na farmakokinetykę digoksyny powodując większe prawdopodobieństwo podniesienia stężenia digoksyny we krwi i związanej z nim toksyczności. Dlatego też zaleca się okresowe oznaczanie stężenia digoksyny w surowicy i unikanie hipokaliemii. Zalecenia dotyczące dawkowania digoksyny u pacjentów z chorobami nerek lub otrzymujących leki moczopędne – patrz ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności. Badania. Wyniki badań określających stężenie digoksyny w osoczu mogą być wyrażone w nanogramach/ml (ng/ml) lub jednostkach układu SI nanomolach/l (nmol/l). Aby dokonać przeliczenia ng/ml na nmol/l, należy pomnożyć ng/ml przez 1,28. Stężenie digoksyny w osoczu może być oznaczone metodami radioimmunologicznymi. Krew przeznaczona do badania powinna być pobrana po 6 lub więcej godzinach od przyjęcia ostatniej dawki digoksyny. Kilka analiz wykonanych post hoc u pacjentów z niewydolnością serca biorących udział w badaniach Digitalis Invstigation Group wykazało, że optymalne stężenie digoksyny w osoczu wynosi od 0,5 ng/ml (0,64 nanomoli/l) do 1,0 ng/ml (1,28 nanomoli/l). Objawy toksyczności digoksyny występują cześciej, gdy stężenie digoksyny w osoczu jest większe niż 2 ng/ml, mogą jednak pojawić się przy niższych stężeniach w osoczu. Podczas dokonywania analizy wyników badań, należy również wziąć pod uwagę stężenie potasu w osoczu oraz czynność gruczołu tarczowego. Inne glikozydy, w tym metabolity digoksyny, mogą zaburzać wyniki badań.
Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Digoxin WZF Polfa dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nie lekceważ tego!

Poznaj inne, szczegółowe informacje o Digoxin z ulotki. Informacje podzielone są tematycznie – Sprawdż tylko te które Ciebie interesują. Przeczytaj też komentarze, na dole strony, osób które zażywały ten lek by potwierdzić informacje z ulotki Digoxin

Jak działa Digoxin
Digoksyna zwiększa kurczliwość mięśnia sercowego. Działanie to jest proporcjonalne do dawki w dolnym jej zakresie, dlatego już przy stosowaniu małych dawek osiągany jest … Przeczytaj więcej
Jak działa Digoxin
Glikozyd nasercowy otrzymany z naparstnicy wełnistej (Digitalis lanata), pochodna glikozydu macierzystego – lanatosidu C. Wywiera wpływ na serce poprzez działanie inotrop… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Digoxin?
Dorośli: szybkie nasycenie polega na podaniu dawki 0,5-1,0 mg i następnie po 0,25-0,75 mg co 6 h, przez około 2 dni do czasu wyrównania niewydolności krążenia; powolne na… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Digoxin
Bradykardia, zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy II°, III°, komorowe zaburzenia rytmu, szczególnie częstoskurcz komorowy, migotanie komór, zespół… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin ma skutki uboczne?
Występują głównie przy przedawkowaniu lub nadwrażliwości. Osłabienie łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, znaczna bradykardia, blok I°, II° i III°, różnorodne, niekied… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin można brać w ciąży?
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowie… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Digoxin
Nadwrażliwość na digoksynę, inne glikozydy nasercowe lub którykolwiek składnik leku. Okresowo występujący całkowity blok serca lub blok przedsionkowo-komorowy II stopnia,… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin można przedawkować?
Przedawkowanie, a także groźne zatrucie digoksyną zdarza się stosunkowo często, jednak nie zawsze stężenia powyżej 3 ng/ml, wywołują objawy toksycznego działania. Czynnik… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin można brać w ciąży?
Nie ma danych dotyczących wpływu na płodność lub działania teratogennego digoksyny. Stosowanie digoksyny w ciąży nie jest przeciwwskazane, jednak dawkowanie i kontrola mo… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin ma skutki uboczne?
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) małopłytkowość. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo rzadko) anoreksja. Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin można przedawkować?
Objawy toksyczności digoksyny występują częściej w przypadku stężenia powyżej 2,0 nanogramów/ml (2,56 nanomol/l), aczkolwiek mogą wstąpić indywidualne różnice. Jednak w p… Przeczytaj więcej
Czy Digoxin można przedawkować?
Objawy toksyczności są zasadniczo podobne do zamieszczonych w punkcie 4.8. – Działania niepożądane, ale mogą występować częściej i o większym nasileniu.
Objawy toksycznoś… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Digoxin
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne glikozydy nasercowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Okresowo występujący całkowity blok serca lub blok przedsionkowo-k… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Digoxin?
Dawki produktu należy ustalać indywidualnie, w zależności od wieku, mc. oraz czynności nerek pacjenta. Podane poniżej dawki mają charakter orientacyjny. Z uwagi na różnic… Przeczytaj więcej

Cena Digoxin

Digoxin jest lekiem dostępnym w różnych opakowaniach i dawkach w polskich aptekach. Cena nie zawsze zależy od punktu aptecznego, w której kupujesz ale również od dawki substancji aktywnej i ilości leku.
Na rynku polskim występują dawki:
0,1 mg

Digoxin w dawce 0,1 mg substancji aktywnej
Można kupić w opakowaniu zawierającym 30 szt. tabl. w cenie:

 • 0.00PLN przy zakupie na 100%. Wtedy cena jednej kapsułki wynosi 0.00PLN
 • Szczegółowe ceny innych opakowań i odpłatności Digoxin:


  Zamienniki Digoxin

  Zapoznaj się z zamiennikami Digoxin. Dowiesz się o cenach zamienników i czy może jakiś nie jest refundowany przez NFZ. Przed pójściem do lekarza możesz też zweryfikować działanie i ewentualne skutki uboczne samego leku Digoxin, a także zamienników.


  Gdzie można kupić Digoxin?

  Sprawdź gdzie kupić Digoxin. Poszukaj najlepszej lokalizacji oraz ceny by zamówić. Zawsze porównaj cenę i dostępność leku Digoxin w aptece.

  Użyj poniższej wyszukiwarki, kliknij SZUKAJ by rozpocząć


  Komentarze o Digoxin WZF Polfa dawkowanie

  Jeśli zwykłe informacje z ulotki Digoxin WZF Polfa dawkowanie Ci nie wystarczają, a sponsorowane artykuły na innych stronach nie przemawiają do Ciebie to sprawdź prawdziwe historie o Digoxin WZF Polfa dawkowanie i opinie ekspertów

  Przeczytaj wszystkie opinie naszych użytkowników


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *