Certican dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Certican dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Certican dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Certican. Pamiętaj również sprawdzić ceny Certican bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Certican dawkowanie

Certican dawkowanie:

Leczenie preparatem powinno być rozpoczynane i kontynuowane przez lekarzy doświadczonych w terapii immunosupresyjnej po przeszczepieniu narządów, posiadających możliwość monitorowania stężenia ewerolimusu we krwi pełnej. Dorośli: u pacjentów po przeszczepieniu nerki lub serca zalecana początkowa dawka wynosi 0,75 mg 2x/dobę. Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej po transplantacji. Dobową dawkę należy zawsze podawać w postaci dwóch doustnych dawek podzielonych (2x/dobę). Lek należy przyjmować zawsze w ten sam sposób: z posiłkiem lub bez jedzenia oraz o tej samej porze, w której przyjmowana jest cyklosporyna w mikroemulsji. Preparat należy zażywać popijając szklanką wody. Leku nie należy rozkruszać przed połknięciem. Pacjenci, którzy nie są w stanie przełknąć nie rozkruszonej tabletki mogą przejść na leczenie preparatem w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej. U pacjentów przyjmujących preparat może być konieczna zmiana dawkowania, w zależności od stężenia leku we krwi, tolerancji na lek, indywidualnej odpowiedzi na leczenie, zmiany innych jednocześnie stosowanych leków oraz stanu klinicznego. Zmiany w dawkowaniu można wprowadzać w odstępach 4-5 dniowych. Pacjenci rasy czarnej: częstość występowania ostrego odrzucania przeszczepu potwierdzonego w biopsji była istotnie wyższa wśród czarnoskórych pacjentów w porównaniu z chorymi innych ras. Istnieją ograniczone dane wskazujące na konieczność zastosowania wyższej dawki preparatu u osób rasy czarnej, aby osiągnąć skuteczność odpowiadającą skuteczności leku u pacjentów innych ras. Obecnie, dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku są zbyt skąpe, by móc na ich podstawie sformułować szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania ewerolimusu u osób rasy czarnej. Dzieci i młodzież: brak wystarczającego doświadczenia, aby preparat mógł być zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży. Istnieją ograniczone dane ze stosowaniem leku u dzieci po przeszczepieniu nerki. Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat): doświadczenie kliniczne z zastosowaniem leku jest ograniczone. Dane są ograniczone, jednak nie zaobserwowano istotnych różnic w farmakokinetyce ewerolimusu u pacjentów w wieku >65-70. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: brak konieczności modyfikacji dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: należy ściśle monitorować stężenia ewerolimusu we krwi pełnej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Chorzy z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A lub B Child-Pugh) powinni otrzymywać połowę zwykłej dawki leku, jeśli spełniają oni dwa z wymienionych niżej warunków: bilirubina >34 µmol/l (>2 mg/dl), albuminy 1,3 (czas protrombinowy wydłużony o ponad 4 sek.). Dalsze dostosowanie dawki należy ustalać na podstawie monitorowania terapeutycznych stężeń leku. Działanie ewerolimusu nie było przedmiotem oceny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C Child-Pugh). Monitorowanie terapeutycznych stężeń leku: zaleca się prowadzenie rutynowego monitorowania terapeutycznych stężeń ewerolimusu we krwi pełnej. Dane z analizy zależności AUC i skuteczności leku oraz AUC i bezpieczeństwa stosowania wskazują, że pacjenci, u których najmniejsze stężenia ewerolimusu we krwi pełnej były równe lub wyższe od 3,0 ng/ml rzadziej doświadczali epizodów ostrego odrzucania przeszczepu potwierdzonego w biopsji, zarówno po przeszczepieniu nerki jak i serca, w porównaniu z pacjentami, u których najmniejsze stężenia były mniejsze niż 3,0 ng/ml. Zaleca się, by górna granica stężeń terapeutycznych wynosiła 8 ng/ml. Nie badano wartości AUC powyżej 12 ng/ml. Zalecane zakresy stężeń zostały zdefiniowane w oparciu o metodę chromatograficzną. Szczególne znaczenie ma monitorowanie stężenia ewerolimusu we krwi pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, przyjmujących jednocześnie leki o silnym działaniu pobudzającym lub hamującym CYP3A4, podczas zmiany leczenia na inną postać farmaceutyczną i/lub po znacznym zmniejszeniu dawki cyklosporyny. Stężenia ewerolimusu mogą ulec nieznacznemu zmniejszeniu po podaniu leku w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej. Dawka preparatu powinna być określana na podstawie najmniejszego stężenia leku mierzonego po upływie ponad 4-5 dni po uprzedniej zmianie dawkowania. Cyklosporyna wpływa na ewerolimus i z tego względu stężenia tego ostatniego mogą ulec zmniejszeniu, jeśli AUC cyklosporyny znacznie się zmniejszy (np. gdy minimalne stężenie będzie niższe niż 50 ng/ml). Zalecane dawkowanie cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu nerki: nie należy długotrwale stosować preparatu z pełnymi dawkami cyklosporyny. Zmniejszona wielkość pola pod krzywą (AUC) cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu nerki leczonych preparatem poprawia czynność nerek. Zmniejszanie AUC cyklosporyny należy rozpocząć po upływie 1 m-ca od przeszczepienia. Na podstawie doświadczeń z badania A2306 zaleca się utrzymywanie wartości AUC dla cyklosporyny w następującym zakresie wartości jak określono w protokole [stężenia cyklosporyny we krwi mierzone 2 h po podaniu dawki (C2)]: tydzień 0-4, 1000-1400 ng/ml, tydzień 5-8, 700-900 ng/ml, tydzień 9-12, 550-650 ng/ml, tydzień 13-52, 350-450 ng/ml. W tym badaniu oznaczone najmniejsze stężenia cyklosporyny we krwi (C0) w ng/ml wynosiły: miesiąc 1: 239±114; miesiąc 3: 131±85; miesiąc 6: 82±60; miesiąc 12: 61±28. Ważne jest, by stężenia zarówno cyklosporyny jak i ewerolimusu nie były mniejsze od zakresu wartości terapeutycznych we wczesnym okresie po przeszczepieniu, by zminimalizować ryzyko braku skuteczności leczenia. Przed zmniejszeniem dawki cyklosporyny należy upewnić się, że najmniejsze stężenia ewerolimusu we krwi pełnej, w stanie stacjonarnym są równe lub większe niż 3 ng/ml. Dane dotyczące dawkowania preparatu przy stężeniach cyklosporyny C0 mniejszych niż 50 ng/ml lub stężeniach C2 mniejszych niż 350 ng/ml w fazie terapii podtrzymującej są ograniczone. Jeśli pacjent nie toleruje zmniejszenia AUC cyklosporyny, należy rozważyć celowość dalszego podawania preparatu. Zalecane dawkowanie cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu serca: u pacjentów po przeszczepieniu serca w fazie terapii podtrzymującej należy zmniejszać dawkę cyklosporyny w celu poprawy czynności nerek. Jeśli zaburzenie czynności nerek postępuje lub jeśli obliczony klirens kreatyniny wynosi

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Certican dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Certican?

Szukasz gdzie można kupić Certican?

Oto lista aptek i sklepów z Certican:

Cena Certican

Chcesz poznać szczegółowe ceny Certican?

Forum Certican

Lista pytań na forum o Certican:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Certican dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *