Carvedilolum 123ratio 12,5 mg dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Carvedilolum 123ratio 12,5 mg dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Carvedilolum 123ratio 12,5 mg dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Carvedilolum. Pamiętaj również sprawdzić ceny Carvedilolum bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Carvedilolum 123ratio 12,5 mg dawkowanie

Carvedilolum 123ratio 12,5 mg dawkowanie:

Nadciśnienie samoistne. Można stosować w monoterapi lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, szczególnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi. Zaleca się podawanie raz na dobę, jednak maks. zalecana dawka pojedyncza wynosi 25 mg, a maks. dawka dobowa – 50 mg. Dorośli: dawka początkowa wynosi 12,5 mg/dobę przez pierwsze 2 dni. Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg/dobę. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można dalej stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej. Pacjenci w podeszłym wieku: dawka początkowa wynosi 12,5 mg/dobę, co może być także wystarczająca podczas kontynuacji leczenia. Jeśli jednak po zastosowaniu tej dawki odpowiedź kliniczna jest niezadowalająca, dawkę można stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej. Przewlekła stabilna dławica piersiowa. Zaleca się podawanie preparatu 2x/dobę. Dorośli: dawka początkowa wynosi 12,5 mg 2x/dobę przez pierwsze 2 dni. Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg 2x/dobę. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej, do maks. zalecanej dawki 100 mg/dobę (2x/dobę). Chorzy w podeszłym wieku: dawka początkowa wynosi 12,5 mg 2x/dobę przez 2 dni. Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg 2x/dobę, co jest maks. zalecaną dawką dobową. Niewydolność serca. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością serca karwedilol jest stosowany w skojarzeniu z konwencjonalnym leczeniem preparatami moczopędnymi, inhibitorami ACE, naparstnicą i/lub lekami rozszerzającymi naczynia. Stan pacjenta musi być stabilny klinicznie [bez zmian w klasyfikacji NYHA (ang. New YorkHeart Association), bez hospitalizacji w wywiadzie spowodowanej niewydolnością serca], a leczenie podstawowe ustabilizowane przez co najmniej 4 tyg. przed rozpoczęciem leczenia karwedilolem. Dodatkowo, frakcja wyrzutowa lewej komory serca powinna być zmniejszona, częstość akcji serca wynosić >50 skurczów/min, a skurczowe ciśnienie tętnicze >85 mm Hg. Dawka początkowa wynosi 3,125 mg 2x/dobę, przez 2 tyg. Jeśli ta dawka jest dobrze tolerowana, można ją stopniowo zwiększać w odstępach nie krótszych niż 2 tyg. do dawki 6,25 mg 2x/dobę, następnie do dawki 12,5 mg 2x/dobę i na koniec do dawki 25 mg 2x/dobę. Dawkę należy zwiększać do najwyższej dawki tolerowanej przez pacjenta. Maks. zalecana dawka u pacjentów o mc. mniejszej niż 85 kg wynosi 25 mg 2x/dobę, zaś u pacjentów o masie ciała powyżej 85 kg – 50 mg 2x/dobę, pod warunkiem, że niewydolność serca nie jest ciężka. Podczas zwiększania dawki do 50 mg 2x/dobę należy zachować ostrożność i uważnie obserwować pacjenta. W początkowym okresie leczenia lub podczas zwiększania dawki preparatu, szczególnie u pacjentów z ciężką niewydolnością krążenia lub otrzymujących duże dawki leków moczopędnych, może wystąpić przejściowe pogorszenie objawów niewydolności serca. Zwykle nie wymaga to odstawienia leczenia, jednak nie należy zwiększać dawki preparatu. Przez 2 h po rozpoczęciu leczenia lub zwiększeniu dawki, pacjent powinien pozostawać pod obserwacją internisty lub kardiologa. Przed każdym zwiększeniem dawki należy zbadać pacjenta i ocenić, czy nie występują objawy pogorszenia wydolności serca lub nasilonego rozszerzenia naczyń (np. czynność nerek, masa ciała, ciśnienie tętnicze, częstość i miarowość akcji serca). Nasilenie niewydolności serca lub zatrzymanie płynów należy leczyć poprzez zwiększenie dawki leku moczopędnego, natomiast nie należy zwiększać dawki karwedilolu do ustabilizowania stanu pacjenta. Jeśli wystąpi bradykardia lub wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, należy przede wszystkim oznaczyć stężenie digoksyny. Czasem może być konieczne zmniejszenie dawki karwedilolu lub okresowe przerwanie leczenia. Nawet w takich przypadkach, często można później z powodzeniem kontynuować zwiększanie dawki karwedilolu. Podczas zwiększania dawki karwedilolu należy regularnie kontrolować czynność nerek, liczbę płytek krwi oraz stężenie glukozy (u chorych na cukrzycę insulinoniezależną i/lub insulinozależną). Po zakończeniu zwiększania dawki karwedilolu można zmniejszyć częstość kontroli. Jeśli przerwa w leczeniu karwedilolem była dłuższa niż 2 tyg., należy ponownie rozpocząć leczenie od dawki 3,125 mg 2x/dobę i zwiększać dawkę zgodnie z zaleceniami podanymi powyżej. Niewydolność nerek: dawkę należy dobrać u każdego pacjenta indywidualnie, jednak parametry farmakokinetyczne nie wskazują, by u pacjentów z niewydolnością serca było konieczne dostosowanie dawki. Umiarkowane zaburzenia czynności wątroby: może być konieczne dostosowanie dawki preparatu. Dzieci i młodzież (

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Carvedilolum 123ratio 12,5 mg dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Carvedilolum

Sprawdź komentarze opinie o Carvedilolum:

Gdzie kupić Carvedilolum?

Szukasz gdzie można kupić Carvedilolum?

Oto lista aptek i sklepów z Carvedilolum:

Cena Carvedilolum

Chcesz poznać szczegółowe ceny Carvedilolum?

Forum Carvedilolum

Lista pytań na forum o Carvedilolum:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Carvedilolum 123ratio 12,5 mg dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *