Bydureon skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Bydureon skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Bydureon skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Bydureon. Pamiętaj również sprawdzić ceny Bydureon bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.
A jak było u Ciebie- Bydureon skutki uboczne? Napisz swój komentarz

Opinie o Bydureon

Sprawdź komentarze opinie o Bydureon:

Gdzie kupić Bydureon?

Szukasz gdzie można kupić Bydureon?

Oto lista aptek i sklepów z Bydureon:

Cena Bydureon

Chcesz poznać szczegółowe ceny Bydureon?

Forum Bydureon

Lista pytań na forum o Bydureon:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Ulotka o Bydureon skutki uboczne

Bydureon skutki uboczne:

Większość najczęściej występujących działań niepożądanych dotyczyła zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, które były najczęściej zgłaszaną reakcją związaną z rozpoczęciem leczenia i mijały z czasem, oraz biegunka). Ponadto występowały reakcje w miejscu wstrzyknięcia (świąd, guzki, zaczerwienienie), hipoglikemia (podczas skojarzonego leczenia z pochodnymi sulfonylomocznika) i bóle głowy. Większość działań niepożądanych w czasie leczenia eksenatydem o przedł. uwalnianiu miała łagodne lub umiarkowane nasilenie. Po wprowadzeniu do sprzedaży eksenatydu o natychmiastowym uwalnianiu przypadki ostrego zapalenia trzustki zgłaszano z częstością nieznaną oraz niezbyt często zgłaszano przypadki ostrej niewydolności nerek. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) reakcja anafilaktyczna. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) hipoglikemia (leczenie skojarzone z pochodnymi sulfonylomocznika); (często) hipoglikemia (leczenie skojarzone z insuliną), zmniejszenie apetytu; ( niezbyt często) odwodnienie. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy, zawroty głowy; ( niezbyt często) zaburzenia smaku, senność. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności, biegunka; (często) wymioty, niestrawność, ból brzucha, refluks żołądkowo przełykowy, rozdęcie brzucha, zaparcia, wzdęcie z oddawaniem wiatrów; (niezbyt często) odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu; (nieznana) ostre zapalenie trzustki. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) świąd i/lub pokrzywka; (niezbyt często) nadmierne pocenie się, łysienie; (nieznana) wysypka plamkowa lub grudkowata, brzęk angioneurotyczny, ropnie i zapalenie tkanki łącznej podskórnej w miejscu wstrzyknięcia. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek, pogorszenie przewlekłej niewydolności nerek, niewydolność nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) świąd w miejscu wstrzyknięcia, uczucie przemęczenia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, osłabienie; (niezbyt często) wysypka w miejscu wstrzyknięcia; (rzadko) uczucie roztrzęsienia. Badania: (nieznana) zwiększenie współczynnika INR. Szczegóły dotyczące działań niepożądanych, patrz ChPL. Częstość występowania hipoglikemii była większa w przypadku jednoczesnego stosowania eksenatydu o przedł. uwalnianiu z pochodną sulfonylomocznika (24,0% w porównaniu z 5,4%). Aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii związanej ze stosowaniem pochodnych sulfonylomocznika, można rozważyć zmniejszenie dawki pochodnej sulfonylomocznika. Częstość występowania hipoglikemii u pacjentów stosujących eksenatyd o przedł. uwalnianiu była istotnie mniejsza niż u pacjentów, którzy stosowali insulinę bazową, jednocześnie z metforminą (3% vs.19%) lub jednocześnie z metforminą i pochodną sulfonylomocznika (20% vs. 42%). W 12 badaniach klinicznych eksenatydu o przedł. uwalnianiu większość przypadków hipoglikemii (99,9%, n=649) miała łagodne nasilenie i ustępowała po doustnym podaniu węglowodanów. U jednego pacjenta wystąpiła ciężka hipoglikemia, gdy stężenie glukozy we krwi było małe i wynosiło 2,2 mmol/l. Wymagała ona doustnego podania węglowodanów na życzenie pacjenta, po którym ustąpiła. Gdy eksenatyd o przedł. uwalnianiu był dodawany do insuliny bazowej, dostosowanie początkowej dawki insuliny nie było wymagane. Eksenatyd o przedł. uwalnianiu w skojarzeniu z insuliną bazową wykazywał brak klinicznie istotnych różnic w częstości występowania epizodów hipoglikemii w porównaniu z insuliną. Nie stwierdzono epizodów ciężkiej hipoglikemii w grupie otrzymującej eksenatyd o przedł. uwalnianiu z insuliną. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym były nudności. Wśród pacjentów otrzymujących eksenatyd o przedł. uwalnianiu ogółem 20% pacjentów zgłosiło wystąpienie nudności co najmniej raz, w porównaniu z 34% pacjentów, którzy stosowali eksenatyd o natychmiastowym uwalnianiu. W większości przypadków nudności miały łagodne lub umiarkowane nasilenie. U większości pacjentów, u których nudności wystąpiły w początkowym okresie leczenia, częstość objawów zmniejszała się w miarę kontynuowania terapii. Częstość rezygnacji z udziału w kontrolowanych badaniach trwających 30 tyg. z powodu wystąpienia działań niepożądanych wynosiła: 6% wśród pacjentów leczonych eksenatydem o przedł. uwalnianiu, 5% wśród pacjentów stosujących eksenatyd o natychmiastowym uwalnianiu. Działania niepożądane, które były najczęstszą przyczyną rezygnacji w obu grupach to: nudności i wymioty. Po

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Bydureon skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Bydureon skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *