Busilvex skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Busilvex skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Busilvex skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Busilvex. Pamiętaj również sprawdzić ceny Busilvex bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Busilvex skutki uboczne

Busilvex skutki uboczne:

Działania niepożądane u dorosłych. Dane na temat działań niepożądanych pochodzą z dwóch badań klinicznych (n=103) z zastosowaniem preparatu. Poważne reakcje toksyczne dotyczące układu krwionośnego, wątroby i układu oddechowego uznano za oczekiwane następstwo schematu kondycjonującego (ablacyjnego) i procesu przeszczepienia. Obejmują one zakażenie i chorobę przeszczep przeciw gospodarzowi (ang. Graftversus host disease GVHD), które, chociaż nie bezpośrednio związane, stanowiły najważniejsze przyczyny chorobowości i śmiertelności, szczególnie po allogenicznym HPCT. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zahamowanie czynności szpiku kostnego i układu immunologicznego stanowią pożądane efekty terapeutyczne leczenia kondycjonującego. Dlatego u wszystkich chorych obserwowano znaczną cytopenię: leukopenia u 96%, trombocytopenia u 94% i niedokrwistość u 88%. Średni czas do wystąpienia neutropenii wynosił 4 dni, zarówno w autologicznych, jak i allogenicznych przeszczepieniach. Średni czas trwania neutropenii wynosił 6 dni i 9 dni odpowiednio dla przeszczepień autologicznych i allogenicznych. Zaburzenia układu immunologicznego: częstość występowania ostrej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (a-GVHD) oceniano w badaniu OMC-BUS-4 (przeszczepy allogeniczne) (n=61). U 11 pacjentów (18%) stwierdzono a-GVHD. Częstość występowania a-GVHD w stopniu I-II wynosiła 13% (8/61), natomiast w stopniu III-IV 5% (3/61). U 3 pacjentów przebieg ostrej GVHD został uznany za ciężki. Przewlekłą GVHD (c-GVHD) raportowano, jeżeli miała ciężki przebieg lub była przyczyną zgonu; przyczyną zgonu była w 3 przypadkach. Zakażenia i infestacja: u 39% chorych (40/103) stwierdzono jeden lub więcej epizodów choroby zakaźnej, z czego 83% (33/40) sklasyfikowano jako łagodne lub umiarkowane. Zapalenie płuc doprowadziło do zgonu w 1% (1/103), a u 3% zostało uznane za zagrażające życiu. Inne zakażenia uznano za ciężkie u 3% pacjentów. Gorączka wystąpiła u 87% pacjentów, w tym 84% sklasyfikowano jako przypadki łagodne/umiarkowane, a 3% jako ciężkie. U 47% pacjentów opisano dreszcze, które były łagodne/umiarkowane u 46% i ciężkie u 1%. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: 15% ciężkich działań niepożądanych obejmowało reakcje hepatotoksyczne. HVOD uznaje się za potencjalne powikłanie leczenia kondycjonującego po przeszczepieniu. HVOD stwierdzono u 6 z 103 pacjentów (6%). HVOD występował u: 8,2% (5/61) chorych po przeszczepieniach allogenicznych (przebieg śmiertelny u 2 pacjentów) oraz u 2,5% (1/42) pacjentów po przeszczepieniach autologicznych. Obserwowano także zwiększenie stężenia bilirubiny (n=3) i AspAT (n=1). Dwóch z opisanych 4 pacjentów z objawami hepatotoksyczności w badaniach biochemicznych, należało do grupy pacjentów z rozpoznanym HVOD. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: w badaniach z zastosowaniem preparatu, u jednego pacjenta opisano zespół ostrej niewydolności oddechowej z następową niewydolnością oddechową (prowadzącą do zgonu) w przebiegu śródmiąższowego zwłóknienia płuc. Ponadto w literaturze można znaleźć doniesienia o zmianach w obrębie rogówki i soczewki u pacjentów leczonych doustnie busulfanem. Działania niepożądane u dzieci i młodzieży. Informacje o działaniach niepożądanych otrzymano z pediatrycznego badania klinicznego (n=55). Poważne reakcje toksyczne, obejmujące wątrobę i układ oddechowy, uznano za oczekiwane następstwa leczenia utrwalającego i zabiegu przeszczepienia. Układ odpornościowy: częstość występowania ostrej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (a-GVHD) oceniano u pacjentów po przeszczepach allogenicznych (n=28). U 14 pacjentów (50%) wystąpiła a-GVHD. Częstość występowania a-GVHD stopień I-II wynosiła 46.4% (13/28), a stopień III-IV 3.6% (1/28). Przewlekłą GVHD zaobserwowano jedynie w przypadku, gdy była przyczyną zgonu: jeden z pacjentów zmarł po 13 m-cach od przeszczepu. Choroby zakaźne i inwazyjne: choroby zakaźne (udokumentowana i nie udokumentowana gorączka z neutropenią) występowały u 89% pacjentów (49/55). Łagodną / umiarkowaną gorączkę zanotowano u 76% pacjentów. Wątroba i drogi żółciowe: podwyższony poziom transaminaz 3 stopnia zanotowano u 24% pacjentów. Chorobę zwężającą żyły (VOD) obserwowano odpowiednio po 15% (4/27) i 7% (2/28) przeszczepów autologicznych i allogenicznych. VOD nie prowadziła do zgonów ani nie miała ciężkiego przebiegu i ustępowała we wszystkich przypadkach. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (bardzo często) zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie gardła. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo często) neutropenia, trombocytopenia, gorączka neutropeniczna, niedokrwistość, pancytopenia. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo często) reakcja alergiczna. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) brak łaknienia, hperglikemia, hipokalcemia, hipokaliemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia; (często) hiponatremia. Zaburzenia psychiczne: (bardzo często) lęk, depresja, bezsenność; (często) splątanie; (nieczęsto) majaczenie, nerwowość, omamy, pobudzenie. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) bóle głowy, zawroty głowy; (nieczęsto) drgawki, encefalopatia, krwotok mózgowy. Zaburzenia serca: (bardzo często) tachykardia; (często) zaburzenia rytmu, migotanie przedsionków, kardiomegalia, wysięk osierdziowy, zapalenie osierdzia; (nieczęsto) skurcze dodatkowe komorowe, bradykardia. Zaburzenia naczyniowe: (bardzo często) nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, zakrzepica, rozszerzenie naczyń; (nieczęsto) zakrzepica tętnicy udowej, zespół nieszczelności naczyń włosowatych. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo często) duszność, krwawienie z nosa, kaszel, czkawka; (często) hiperwentylacja, niewydolność oddechowa, krwotoki pęcherzykowe, astma, niedodma, wysięk opłucny; (nieczęsto) hipoksja. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) zapalenie jamy ustnej, biegunka, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, wodobrzusze, zaparcie, dyskomfort w okolicy odbytu; (często) krwawe wymioty, niedrożność, zapalenie przełyku; (nieczęsto) krwotok z przewodu pokarmowego. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo często) hepatomegalia, żółtaczka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) wysypka, świąd, łysienie; (często) łuszczenie skóry, rumień, zaburzenia pigmentacji. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo często) bóle mięśniowe, ból pleców, bóle stawowe. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (bardzo często) dyzuria, oliguria; (często) krwiomocz, umiarkowana niewydolność nerek. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) osłabienie, dreszcze, gorączka, ból w klatce piersiowej, obrzęk, obrzęk uogólniony, ból, ból lub zapalenie w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie błon śluzowych. Badania diagnostyczne: (bardzo często) zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności GGT, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe odgłosy oddechowe, zwiększenie stężenia kreatyniny; (często) zwiększeni stężenia mocznika, obniżenie frakcji wyrzutu.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Busilvex skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Busilvex?

Szukasz gdzie można kupić Busilvex?

Oto lista aptek i sklepów z Busilvex:

Cena Busilvex

Chcesz poznać szczegółowe ceny Busilvex?

Forum Busilvex

Lista pytań na forum o Busilvex:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Busilvex skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *