Busilvex dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Busilvex dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Busilvex dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Busilvex. Pamiętaj również sprawdzić ceny Busilvex bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Busilvex dawkowanie

Busilvex dawkowanie:

Podawanie preparatu powinno się odbywać pod nadzorem lekarza, posiadającego doświadczenie w leczeniu kondycjonującym przed przeszczepieniem komórek macierzystych układu krwiotwórczego. Preparat jest podawany przed przeprowadzeniem klasycznego zabiegu przeszczepienia komórek macierzystych układu krwiotwórczego (HPCT). Dawkowanie u dorosłych. Zaleca się stosowanie preparatu: w dawce 0,8 mg/kg mc. w 2-godzinnym wlewie co 6 h przez 4 kolejne dni, co oznacza podanie łącznie 16 dawek leku, a następnie podania cyklofosfamidu w dawce 60 mg/kg mc./dzień przez 2 dni z zalecaną przerwą pomiędzy podaniem cyklofosfamidu a 16-tą dawką preparatu wynoszącą przynajmniej 24 h. Dawkowanie u dzieci i młodzieży (0-17 lat). W zależności od rzeczywistego ciężaru ciała: <9 kg – dawka 1,0 mg/kg; 9 kg do <16 kg – dawka 1,2 mg/kg; 16-23 kg – dawka 1,1 mg/kg; >23 do 34 kg – dawka 0,95 mg/kg; >34 kg – dawka 0,8 mg/kg. Następnie podaje się: cyklofosfamid w 4 cyklach w dawce 50 mg/kg mc. (BuCy4) lub melfalan w pojedynczej dawce 140mg/m2 (BuMel), którego nie należy podawać przed upływem przynajmniej 24 h od podania 16-tej dawki preparatu. Preparat podaje się we wlewie trwającym 2 h co 6 h przez 4 kolejne dni do całkowitej liczby 16 dawek przed podaniem cyklofosfamidu lub melfalanu i tradycyjnym przeszczepem komórek macierzystych (HPCT). Podawanie. Przed podaniem preparat należy rozcieńczyć. Końcowe stężenie busulfanu powinno wynosić około 0,5 mg/ml. Preparat należy podawać we wlewie dożylnym przez cewnik umieszczony w żyle centralnej. Preparatu nie należy podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) ani we wstrzyknięciu do żył obwodowych. Każdy chory powinien otrzymać premedykację lekiem przeciwdrgawkowym w celu zapobiegania drgawkom, jakie opisywano po zastosowaniu dużych dawek busulfanu. Leki przeciwdrgawkowe należy podawać 12 h przed i do 24 h po ostatniej dawce preparatu. Wszyscy dorośli pacjenci objęci badaniem otrzymywali fenytoinę. Nie ma doświadczenia ze stosowaniem innych leków przeciwdrgawkowych, tj. benzodiazepin. Badane dzieci otrzymywały fenytoinę lub benzodiazepiny. Przed pierwszą dawką preparatu należy podać leki przeciwwymiotne i kontynuować to leczenie wg stałego schematu zgodnego z lokalnymi wytycznymi przez cały okres terapii. Pacjenci otyli. Dorośli: u pacjentów otyłych należy rozważyć dawkowanie w oparciu o skorygowany wskaźnik należnej masy ciała (ang. adjusted ideal body weight AIBW). Wskaźnik należnej masy ciała (ang. ideal body weight IBW) oblicza się w następujący sposób: IBW dla mężczyzn (kg) = 50 + 0,91 x (wzrost w cm – 152); IBW dla kobiet (kg) = 45 + 0,91 x (wzrost w cm – 152). Skorygowany wskaźnik należnej masy ciała (AIBW) oblicza się w następujący sposób: AIBW = IBW + 0,25 x (rzeczywista masa ciała – IBW). Dzieci i młodzież: preparat nie jest zalecany do stosowania u otyłych pacjentów z tej grupy o wskaźniku masy ciała: masa (kg)/(m2 pc.) >30kg/m2 pc. do uzyskania większej ilości danych na ten temat. Pacjenci z niewydolnością nerek. Nie prowadzono badań u chorych z niewydolnością nerek, jednak biorąc pod uwagę fakt, że busulfan w umiarkowanym stopniu jest wydalany z moczem, nie zaleca się modyfikacji dawkowania u tych. Zaleca się jednak ostrożność przy stosowaniu. Pacjenci z niewydolnością wątroby. Badania preparatu oraz busulfanu nie były prowadzone u pacjentów z niewydolnością wątroby. Szczególnie u chorych z ciężką niewydolnością wątroby zaleca się ostrożność. Pacjenci w podeszłym wieku. Chorych w wieku powyżej 50 lat (n=23) skutecznie leczono preparatem bez zmiany schematu dawkowania. Natomiast w przypadku pacjentów w wieku powyżej 60 lat, dostępne są jedynie ograniczone informacje na temat bezpieczeństwa stosowania preparatu. U osób w podeszłym wieku, podobnie jak u osób dorosłych (

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Busilvex dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Busilvex?

Szukasz gdzie można kupić Busilvex?

Oto lista aptek i sklepów z Busilvex:

Cena Busilvex

Chcesz poznać szczegółowe ceny Busilvex?

Forum Busilvex

Lista pytań na forum o Busilvex:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Busilvex dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *