Buprenorphine Actavis dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Buprenorphine Actavis dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Buprenorphine Actavis dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Buprenorphine. Pamiętaj również sprawdzić ceny Buprenorphine bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Buprenorphine Actavis dawkowanie

Buprenorphine Actavis dawkowanie:

Leczenie musi odbywać się pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zależności/uzależnienia od opioidów. Leczenie buprenorfiną w postaci tabl. podjęzykowych jest przeznaczone dla dorosłych i młodzieży w wieku >15 lat, którzy wyrazili zgodę na leczenie uzależnienia. Rozpoczynając leczenie buprenorfiną, lekarz musi zdawać sobie sprawę z częściowego agonizmu buprenorfiny oraz że może ona wywołać objawy abstynencyjne u pacjentów uzależnionych od opioidów. Buprenorfina wiąże się z receptorami opoidowymi µ i κ. Produkt podaje się podjęzykowo. Lekarze muszą ostrzec pacjentów, że podanie podjęzykowe jest jedyną skuteczną i bezpieczną drogą podawania tego produktu leczniczego. Tabl. podjęzykową produktu leczniczego umieszcza się pod językiem do całkowitego rozpuszczenia. Tabl. nie należy połykać, kruszyć ani żuć. Dorośli. Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wykonanie testów określających czynność wątroby i badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby. Pacjenci z dodatnim wynikiem w badaniu na wirusowe zapalenie wątroby, otrzymujący równocześnie produkty lecznicze i/lub mający zaburzenia czynności wątroby, są narażeni na ryzyko przyspieszonego uszkodzenia wątroby. Zaleca się regularne monitorowanie czynności wątroby. Przed rozpoczęciem leczenia, należy rozważyć rodzaj zależności opioidowej (tzn. długo lub krótko działający opioid), czas od ostatniego użycia opioidu i stopień uzależnienia od opioidu. Aby uniknąć wywołania zespołu abstynencyjnego, leczenie buprenorfiną należy rozpocząć, gdy widoczne są obiektywne i wyraźne oznaki abstynencyjne. Zalecana dawka początkowa wynosi 0,8-4 mg buprenorfiny, podawana w dawce pojedynczej raz/dobę. Dodatkowa dawka 2-4 mg buprenorfiny może być podana pierwszego dnia w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Pacjenci uzależnieni od narkotyków opioidowych, u których nie wystąpił zespół abstynencyjny. Na początku leczenia, jedną dawkę produktu należy podać, gdy pojawią się pierwsze objawy abstynencyjne, ale nie wcześniej niż 6 h po ostatnim przyjęciu przez pacjenta opioidów (tj. heroina, krótko działające opioidy). Przed rozpoczęciem leczenia burpenorfiną, dawkę metadonu należy zmniejszyć do maks. 30 mg/dobę. Pierwszą dawkę buprenorfiny należy przyjąć, kiedy wystąpią objawy odstawienia, ale nie wcześniej niż 24 h po ostatnim przyjęciu metadonu przez pacjenta. Buprenorfina może wywołać objawy abstynencyjne u pacjentów uzależnionych od metadonu. Dawkę buprenorfiny należy zwiększać stopniowo, dostosowując ją do działania klinicznego u indywidualnego pacjenta. Średnia dawka dobowa podtrzymująca wynosi 8 mg. Większość pacjentów nie wymaga dawek >16 mg/dobę, niemniej jednak skuteczność i bezpieczeństwo buprenorfiny w tabl. testowano w badaniach klinicznych w dawkach wynoszących do 24 mg. Dawkowanie dostosowuje się w zależności od oceny stanu klinicznego i psychologicznego pacjenta. Niezadowalająca stabilizacja chorego na dawce 16 mg może być związana z potencjalnym nieprawidłowym stosowaniem lub zaburzeniami psychicznymi. W takich przypadkach należy rozważyć alternatywne leczenie opioidami. Przez początkowy okres leczenia, zaleca się codzienne wydawanie buprenorfiny. Dopiero po wyrównaniu stanu pacjenta, pacjenci godni zaufania mogą otrzymać zapas tabl. produktu wystarczający na kilka dni leczenia. Zaleca się, aby ilość produktu leczniczego była ograniczona do 7 dni lub zgodnie z lokalnymi zaleceniami. Po uzyskaniu zadowalającej stabilizacji, częstość dawkowania buprenorfiny można stopniowo zmniejszyć, podając co drugi dzień dawkę dwa razy większą do indywidualnie dobranej dawki dobowej. Na przykład pacjent ustabilizowany na dawce dobowej 8 mg może otrzymywać co drugi dzień dawkę 16 mg, bez podawania leku w pozostałych dniach. Nie mniej jednak dawka podana w ciągu jednego dnia nie powinna przekraczać 24 mg. U niektórych pacjentów po ustabilizowaniu pacjenta, częstość podawania buprenorfiny, częstość podawania buprenorfiny może być zmniejszona do 3x/tyg. (np. w poniedziałek, środę i piątek). Dawka w poniedziałek i środę powinna być dwa razy większa od indywidualnie dobranej dawki, a dawka w piątek powinna być trzy razy większa od indywidualnie dobranej dawki, bez podawania dawki w pozostałych dniach. Niemniej jednak dawka podana w ciągu jednego dnia nie powinna >24 mg. U pacjentów wymagających dawki dobowej >8 mg/dobę, ten schemat dawkowania może nie być odpowiedni. Po uzyskaniu zadowalającej stabilizacji, jeżeli pacjent wyraża zgodę, dawkowanie można stopniowo zmniejszyć, do mniejszej dawki podtrzymującej; w niektórych przypadkach leczenie można przerwać. Dostępność tabl. podjęzykowych w dawkach 2 mg i 8 mg umożliwia odpowiednie zmniejszanie dawkowania. Pacjentów należy monitorować po zakończeniu leczenia z powodu ryzyka nawrotu uzależnienia. Brak danych dotyczących pacjentów w podeszłym wieku. Buprenorfina nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku cr

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Buprenorphine Actavis dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Buprenorphine

Sprawdź komentarze opinie o Buprenorphine:

Gdzie kupić Buprenorphine?

Szukasz gdzie można kupić Buprenorphine?

Oto lista aptek i sklepów z Buprenorphine:

Cena Buprenorphine

Chcesz poznać szczegółowe ceny Buprenorphine?

Forum Buprenorphine

Lista pytań na forum o Buprenorphine:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Buprenorphine Actavis dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *