Bupivacaine Claris skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Bupivacaine Claris skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Bupivacaine Claris skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Bupivacaine. Pamiętaj również sprawdzić ceny Bupivacaine bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Bupivacaine Claris skutki uboczne

Bupivacaine Claris skutki uboczne:

Poważne działania niepożądane są rzadkie, ale mogą wystąpić w przypadku przedawkowania lub omyłkowego wstrzyknięcia leku donaczyniowo. Bupiwakaina ma układowe działanie toksyczne podobne do działania toksycznego obserwowanego po podaniu innych leków znieczulających miejscowo. Wynika ono z dużego stężenia leku w osoczu w wyniku podania zbyt dużej jego dawki, gwałtownego wchłonięcia leku lub, najczęściej, nieumyślnego wstrzyknięcia donaczyniowego. Silna kwasica lub niedotlenienie narządów i tkanek mogą zwiększać ryzyko i ciężkość reakcji toksycznych. Reakcje takie dotyczą OUN i układu krążenia. Reakcje ze strony OUN charakteryzują się drętwieniem języka, uczuciem pustki w głowie, zawrotami głowy, niewyraźnym widzeniem, oraz drżeniami mięśniowymi, po których następuje senność, drgawki, utrata świadomości i ewentualnie zatrzymanie oddychania. Reakcje układu krążenia są związane z depresją układu przewodzenia serca i mięśnia sercowego, prowadząc do zmniejszenia objętości minutowej serca, bloku serca, obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, bradykardii i niekiedy do arytmii komorowej, w tym tachykardii komorowej , migotania komór i zatrzymania akcji serca. Zazwyczaj przed tymi objawami będą występowały jednocześnie objawy ciężkiego działania toksycznego na ośrodkowy układ nerwowy. tzn. drgawki, ale w rzadkich przypadkach obserwowano zatrzymania akcji serca bez zwiastunów ze strony OUN. Samo znieczulenie zewnątrzoponowe może wywoływać działania niepożądane, niezależnie od zastosowanego leku znieczulającego miejscowo. Są to niedociśnienie i bradykardia, wywołane przez blokadę układu współczulnego i/lub omdlenie, spowodowane przez reakcję wazowagalną. W ciężkich przypadkach może wystąpić zatrzymanie akcji serca. Omyłkowe wstrzyknięcie podpajęczynówkowe może prowadzić do bardzo wysokiego znieczulenia podpajęczynówkowego, niekiedy z bezdechem i poważnym obniżeniem ciśnienia. Uszkodzenia neurologiczne są rzadkim, chociaż dobrze udokumentowanym, następstwem znieczulenia regionalnego, a zwłaszcza znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego. Mogą być spowodowane przez szereg przyczyn, takich jak np. bezpośrednie uszkodzenie rdzenia kręgowego lub nerwów rdzeniowych, zespół tętnicy rdzeniowej przedniej, wstrzyknięcie substancji o działaniu drażniącym lub wstrzyknięcie roztworu niejałowego. Mogą one wywołać wystąpienie w określonych miejscach parestezji lub znieczulenia, osłabienia motorycznego, osłabienia kontroli nad zwieraczami i paraplegii. Niekiedy objawy te są trwałe. Po wielokrotnych wstrzyknięciach lub długotrwałych wlewach bupiwakainy zaobserwowano występowanie zaburzeń czynności wątroby z odwracalnym zwiększeniem aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej i stężenia bilirubiny. W razie wystąpienia objawów zaburzenia czynności wątroby w trakcie leczenia bupiwakainą należy zaprzestać podawania tego produktu leczniczego. Zaburzenia naczyniowe: (bardzo często) niedociśnienie. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności. Zaburzenia układu nerwowego: (często) parestezja, zawroty głowy. Zaburzenia serca: (często) bradykardia. Zaburzenia naczyniowe: (często) nadciśnienie. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) wymioty. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) zatrzymanie moczu. Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) objawy działania toksycznego ze strony OUN (drgawki, parestezja wokół ust, zdrętwienie języka, zwiększona ostrość słuchu, niewyraźne widzenie, utrata świadomości, drżenie kończyn, uczucie pustki w głowie, szum w uszach, dyzartria. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) reakcje alergiczne, reakcje/wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia układu nerwowego: (rzadko) neuropatia, uszkodzenie nerwu obwodowego, zapalenie pajęczynówki. Zaburzenia oka: (rzadko) podwójne widzenie. Zaburzenia serca: (rzadko) zatrzymanie akcji serca, zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (rzadko) zahamowanie czynności układu oddechowego.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Bupivacaine Claris skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Bupivacaine?

Szukasz gdzie można kupić Bupivacaine?

Oto lista aptek i sklepów z Bupivacaine:

Cena Bupivacaine

Chcesz poznać szczegółowe ceny Bupivacaine?

Forum Bupivacaine

Lista pytań na forum o Bupivacaine:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Bupivacaine Claris skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *