Bocouture dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Bocouture dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Bocouture dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Bocouture. Pamiętaj również sprawdzić ceny Bocouture bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Bocouture dawkowanie

Bocouture dawkowanie:

Z uwagi na różnice w oznaczaniu mocy, jednostki dawkowania produktu leczniczego nie mogą być traktowane jako równoważne z jednostkami oznaczonymi dla innych preparatów zawierających toksynę botulinową. Szczegółowe informacje dotyczące badań klinicznych produktu leczniczego w porównaniu z konwencjonalnym kompleksem toksyny botulinowej typu A (900 kD) – patrz ChPL. Produkt leczniczy może być podawany jedynie przez lekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami i z niezbędnym doświadczeniem w stosowaniu toksyny botulinowej. Zmarszczki pionowe między brwiami widoczne przy maks. zmarszczeniu czoła (zmarszczki gładzizny czoła). Po rekonstytucji produktu leczniczego, zalecaną objętość 0,1 ml (4 j.) wstrzyk. się w każde z 5 miejsc wstrzyk.: 2 wstrzyk. w każdy mięsień marszczący brwi i 1 wstrzyk. w mięsień podłużny nosa, co odpowiada standardowej dawce 20 j. W razie potrzeby, dawka może być zwiększona przez lekarza do 30 j, z co najmniej trzymiesięczną przerwą pomiędzy poszczególnymi cyklami stosowania produktu. Zmniejszenie pionowych zmarszczek pomiędzy brwiami widoczne przy maks. zmarszczeniu czoła (zmarszczek gładzizny czoła) zazwyczaj obserwuje się w ciągu 2-3 dni po wstrzyk. produktu, a maks. efekt występuje po 30 dniach. Działanie produktu utrzymuje się do 4 miesięcy po jego podaniu. Zmarszczki w okolicy bocznych kątów oczu widoczne przy pełnym uśmiechu („kurze łapki”). Po rekonstytucji produktu leczniczego , zalecaną objętość 0,1 ml (4 j.) wstrzyk. się dwustronnie w każde z 3 miejsc wstrzyk.: 1 wstrzyk. 0,1 ml około 1 cm od brzegu oczodołu. Pozostałe dwa wstrzyknięcia po 0,1 ml każde, należy wykonać około 1 cm powyżej i poniżej miejsca 1-go wstrzyk. Całkowita zalecana dawka dla jednej sesji leczenia wynosi 12 j. na każdą ze stron (łączna dawka: 24 j.). Zmniejszenie zmarszczek w okolicy bocznych kątów oczu widocznych przy pełnym uśmiechu („kurze łapki”) zazwyczaj obserwuje się w ciągu 6 dni po wstrzyk. produktu, a maks. efekt występuje po 14 dniach. Działanie produktu utrzymuje się do 3 miesięcy po jego podaniu. Brak jest obecnie danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania więcej niż 2 sesji wstrzykiwań w leczeniu zmarszczek w okolicy bocznych kątów oczu widocznych przy pełnym uśmiechu, wykonywanych w odstępie 4 miesięcy. Poziome zmarszczki na czole widoczne przy maks. zmarszczeniu czoła. Zalecana całkowita dawka wynosi 10-20 j., w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, przy zachowaniu co najmniej 3-miesięcznych odstępów pomiędzy kolejnymi zabiegami. Po rozpuszczeniu produktu leczniczego, do mięśnia skroniowego zostaje wstrzyk. łączna objętość od 0,25 ml (10 j.) do 0,5 ml (20 j.) w pięciu poziomo ustawionych względem siebie miejscach, w odległości co najmniej 2 cm od brzegu oczodołu. W każdy punkt wstrzyk. zostaje odpowiednio 0,05 ml (2 j.), 0,075 ml (3 j.) lub 0,1 ml (4 j.) roztw. Wygładzenie zmarszczek poziomych czoła, widocznych przy maks. zmarszczeniu czoła, następuje najczęściej w ciągu 7 dni, przy czym maks. efekt jest widoczny w dniu 30-tym. Efekt ten utrzymuje się przez 4 miesiące od wstrzyk. Dostępne obecnie badania na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w obszarze poziomych zmarszczek czołowych widocznych przy maks. zmarszczeniu czoła ograniczają swój zakres do 2 cykli wstrzyk. w odstępie 4-5 miesięcy. W przypadku braku efektu terapeutycznego w ciągu jednego miesiąca od 1-go wstrzyk., należy podjąć następujące działania: przeanalizować przyczyny braku odpowiedzi, na przykład: wstrzyk. w niewłaściwe mięśnie, zastosowania złej metody wstrzyk., niewystarczające dawkowanie, powstawanie przeciwciał neutralizujących neurotoksynę; dostosować dawkę w powiązaniu z analizą dotyczącą niepowodzenia ostatniej terapii; ponownie rozważyć zastosowanie w terapii toksyny botulinowej typu A; jeżeli nie wystąpiły działania niepożądane w trakcie leczenia początkowego można przeprowadzić dodatkowe zabiegi, zgodnie z zasadą zachowania minimalnego odstępu 3 miesięcy między początkowym a powtórzonym wygładzaniem. Istnieją jedynie ograniczone dane kliniczne z badań 3 fazy produktu leczniczego u chorych powyżej 65 rż. Do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań w tej grupie wiekowej, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u pacjentów powyżej 65 rż. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego w leczeniu pionowych zmarszczek między brwiami widocznych przy maks. zmarszczeniu czoła, zmarszczek w okolicy bocznych kątów oczu widocznych przy pełnym uśmiechu oraz poziomych zmarszczek na czole, widocznych przy maks. zmarszczeniu czoła u osób poniżej 18 rż. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u osób poniżej 18 rż.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Bocouture dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Bocouture?

Szukasz gdzie można kupić Bocouture?

Oto lista aptek i sklepów z Bocouture:

Cena Bocouture

Chcesz poznać szczegółowe ceny Bocouture?

Forum Bocouture

Lista pytań na forum o Bocouture:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Bocouture dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *