biseptol przeciwskazania

Informacje o Biseptol przeciwskazania

Biseptol przeciwskazania:


Nadwrażliwość na sulfonamidy, trimetoprim lub substancje pomocnicze produktu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek (klirens kreatyniny poniżej 15 ml/min.). Nie podawać produktu po stwierdzeniu zmian w obrazie morfologicznym krwi. Końcowy okres ciąży i okres karmienia piersią. Nie podawać wcześniakom, noworodkom i niemowlętom poniżej 6 tygodni życia. Nie należy stosować w leczeniu anginy paciorkowcowej.
Opisano rzadkie przypadki groźnych dla życia powikłań związanych ze stosowaniem sulfonamidów, w tym zespołu Stevens-Johnsona, zespołu Lyella, ostrej martwicy wątroby, niedokrwistości megaloblastycznej, innych uszkodzeń szpiku i nadwrażliwości oddechowej. W przypadku pojawienia się zmian na skórze należy zaprzestać stosowania produktu. Większość środków przeciwbakteryjnych może wywoływać rzekomobłoniaste zapalenie jelit -jest to skutek zmiany fizjologicznej flory bakteryjnej w okrężnicy i nadmiernego namnożenia się Clostridium difficile. Tego działania niepożądanego nie można wykluczyć również po kotrimoksazolu (trimetoprim sulfametoksazol). Jeżeli wystąpi biegunka u osób leczonych kotrimoksazolem, produkt należy odstawić. W przypadku stwierdzenia zakażenia Clostridium difficile należy wdrożyć odpowiednie leczenie. W przypadku łagodnych postaci rzekomobłoniastego zapalenia jelit wystarcza odstawienie produktu, średnie lub ciężkie nasilenie choroby wymaga podawania płynów oraz elektrolitów, suplementacji białkowej oraz zastosowania leków przeciwbakteryjnych, skutecznych na Clostridium difiicile (doustne podawanie metronidazolu lub wankomycyny). Nie należy stosować produktów leczniczych hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, niedoborem kwasu foliowego (np. u osób w podeszłym wieku, uzależnionych od alkoholu, leczonych lekami przeciwdrgawkowymi oraz z zespołem złego wchłaniania), u osób z ciężkimi objawami alergicznymi, chorych na astmę. U pacjentów w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko ciężkich reakcji niepożądanych, w tym niewydolności nerek lub wątroby, reakcji skórnych, zahamowania czynności szpiku oraz małopłytkowości. U chorych na AIDS leczonych kotrimoksazolem z powodu zakażenia Pneumocystis carinii częściej występują działania niepożądane, jak: wysypka, gorączka, leukopenia, zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, hipokaliemia i hiponatremia. Jeśli produkt jest stosowany dłużej niż 14 dni w dużych dawkach, konieczna jest okresowa kontrola obrazu krwi. W przypadku stwierdzenia zmian w obrazie krwi należy rozważyć podanie kwasu foliowego. Stosowanie produktu należy przerwać, gdy pojawi się znamienne zmniejszenie liczby komórek krwi. Produktu nie należy stosować, z wyjątkiem szczególnych przypadków, u pacjentów z poważnymi chorobami hematologicznymi. Z powodu możliwości wystąpienia hemolizy, produktu leczniczego nie stosować u chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD), chyba, że jest to niezbędnie konieczne: należy wtedy podać jedynie dawki minimalne. Produktu nie należy stosować w zapaleniu gardła i migdałków wywołanym przez paciorkowce, ponieważ nie uzyskuje się wyleczenia. Nie zaleca się stosowania produktu osobom ze stwierdzoną lub podejrzewaną porfirią – sulfonamidy i trimetoprim mogą pogarszać stan pacjentów z porfirią. W rzadkich przypadkach, zazwyczaj u osób niedożywionych, podczas stosowania sulfonamidów stwierdzano obecność kryształów w moczu. U pacjentów leczonych przewlekle, w szczególności u pacjentów z niewydolnością nerek, należy regularnie kontrolować diurezę i parametry czynności nerek. W trakcie leczenia należy zwrócić uwagę, by pacjent otrzymywał i wydalał odpowiednią ilość płynów, w celu zapobiegania powstawaniu kryształów w moczu. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Biseptol przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Biseptol


Sprawdź komentarze opinie o Biseptol:


Ocena średnia Biseptol:

Biseptol otrzymał ocenę średnią: 3,3
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 15 opinii

Gdzie kupić Biseptol?

Szukasz gdzie można kupić Biseptol?

Oto lista aptek i sklepów z Biseptol:

Forum Biseptol

Lista pytań na forum o Biseptol:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze biseptol przeciwskazania

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o biseptol przeciwskazania